Section50
Section00
RCKL Zespół/Anna Szewczuk-Czech
Section06

Anna Szewczuk-Czech

Prowadząca

Absolwentka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka audycji poświęconych polskiemu folklorowi oraz muzyce świata. Dokumentowała kulturę Polaków zamieszkałych na Ukrainie, w Rumunii, Argentynie i Brazylii. Jest współautorką płyt serii "Muzyka Źródeł".

Section07
Kontakt
Section21
Section51
Section52