Section50
Section00
Radiowe Centrum Kultury Ludowej Zespół/Mariana Kril
Section06
Zespół

Mariana Kril

Współpracownik

Pochodzi z Tarnopola na Ukrainie. Absolwentka Filologii Ukraińskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Tarnopolu i studiów doktoranckich w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do radia trafiła w wieku 14 lat. Interesuje się kulturą tradycyjną Zachodniego Podola. Jest zafascynowana śpiewem liturgicznym, śpiewa Boską Liturgię w cerkwi grekokatolickiej w Lublinie. 

Section07
Kontakt
Section21
Section51
Section52