Historia

Niemcy i Sowieci dzielą Polskę

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2011 06:00
Związek Radziecki do końca swojego istnienia nie przyznawał się do podpisania paktu Ribbentrop - Mołotow.
Audio

23 sierpnia 1939 roku doszło do podpisania paktu Ribbentrop - Mołotow. III Rzesza podpisała Pakt o Nieagresji ze Związkiem Sowieckim. Na jego mocy Hitler i Stalin dokonali podziału między siebie terytorium Polski.

Na mocy Paktu granica Związku Sowieckiego i Rzeszy miała przebiegać na linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Pakt ułatwił Hitlerowi atak zbrojny na Polskę. Zabezpieczał bowiem front wschodni. Stalin dzięki niemu zyskał czas na zbrojenie w ewentualnej wojnie przeciwko Rzeszy. Podpisany pakt jest nazywany czwartym rozbiorem Polski. Na jego mocy bowiem dokonano ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Z tajnego protokołu: „Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i ZSRS będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew- Wisła - San. Kwestia, czy i w interesie obu uznane będzie za pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego zostanie definitywnie zdecydowanie dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. W każdym razie oba rządy rozwiążą tę kwestię na drodze przyjacielskiego porozumienia”.

Zdaniem historyka prof. Jerzego Eislera, podpisanie paktu miało wpływ na decyzję o rozpoczęciu II wojny światowej. Dzięki porozumieniu Hitler mógł rozpocząć wojnę nie bojąc się oskarżeń, że jest jedynym agresorem w Europie.

Z kolei historyk prof Antoni Dudek podkreśla, że Związek Radziecki właściwie do końca swojego istnienia nie przyznawał się do podpisania takiego paktu.

(pd)

WIĘCEJ NA TEMAT PAKTU RIBBENTROP - MOŁOTOW NA STRONIA RADIA WOLNOŚCI

/

Czytaj także

Jak Polacy z Hitlerem pokonali Sowietów

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2011 06:00
- Dziś trudno sobie wyobrazić, aby Polska współpracowała z III Rzeszą. Mnie, jako historyka zawsze to interesowało - mówi Piotr Bojarski.
rozwiń zwiń