Historia

Święty z Asyżu – kochany i szanowany nie tylko przez katolików

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2017 06:00
- Święty Franciszek z Asyżu w średniowieczu był niekwestionowanym autorytetem i ulubieńcem wiernych, choć nie tylko chrześcijan, bo dotarł do krajów islamu, gdzie głosił Ewangelię i zyskał uznanie. To był pierwszy człowiek otwarty na dialog między religijny - mówił ksiądz Henryk Małecki.
Audio
  • Historia św. Franciszka z Asyżu. (RWE, 20.12.1996)
Franciszek z Asyżu
Franciszek z AsyżuFoto: PAP/EPA

26 września 1181 w Asyżu w rodzinie bogatego kupca urodził się Giovanni Bernardone, późniejszy święty znany jako Franciszek.

W wieku 23 lat przeżył nawrócenie i rozdał swój majątek ubogim. Po kilku latach rozpoczął życie wędrownego kaznodziei. W swoich przemowach nawoływał do ubóstwa, miłości bliźniego oraz pokuty i skruchy.

Przesłanie Franciszka trafiło na podatny grunt, wkrótce otoczyli go liczni uczniowie i naśladowcy. Opracował on dla nich regułę opartą na własnym życiu wędrownego kaznodziei, który wyzbył się wszelkich dóbr materialnych. Zakonowi, klasztorom i samym mnichom nie wolno było niczego posiadać. Zakonnicy mieli, żyć z jałmużny lub z pracy fizycznej. Obowiązywał ich nawet zakaz dotykania pieniędzy.

29 listopada 1223 papież Honoriusz III zatwierdził Regułę Zakonu Franciszkanów, napisaną przez św. Franciszka z Asyżu. Obecnie do I Zakonu zaliczane są trzy: Zakon Braci Mniejszych, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.

Sformułowana przez św. Franciszka zasada, której mnisi mieli przestrzegać, brzmiała: "Reguła i życie braci mniejszych polega na zachowaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości".
Działalność zakonu obejmowała: pomoc ubogim, misje, kaznodziejstwo, prowadzenie parafii i sanktuariów oraz aktywność naukową.

W XIII wieku utożsamienie z biedotą było atrakcyjne dla mieszczan, ale nie dla nędzarzy. Pierwsi uczniowie Franciszka, podobnie jak on sam pochodzili z zamożnych rodzin. Jego idee były bliskie rozpowszechnionym w ówczesnym chrześcijaństwie ruchom ubogich.

W pierwszych latach istnienia zakon miał 3 tys. zwolenników, natomiast pół wieku potem już około 200 tys. Wkrótce po śmierci Franciszka, papież uznał, że testament świętego nie jest obowiązujący. Jeszcze w tym samym stuleciu zezwolił franciszkanom na posiadanie dóbr materialnych, zmieniając w ten sposób regułę zakonną.

W Polsce klasztory franciszkańskie powstały już w XIII wieku, a przesłanie świętego z Asyżu ma po dziś dzień wielką siłę przyciągania. Jest ono atrakcyjne, nie tylko dla ludzi wybierających życie zakonne.

O niesłabnącym znaczeniu świętego świadczy chociażby fakt, że niedawno wybrany na papieża kardynał Jorge Mario Bergoglio przybrał imię Franciszek na cześć "Biedaczyny z Asyżu".

mk

Czytaj także

Powrót papieża do Rzymu, powrotem z niewoli

Ostatnia aktualizacja: 13.09.2013 06:00
13 września 1376 roku Grzegorz XI, ostatni Francuz na tronie papieskim opuścił Awinion. W ten sposób dobiegła końca tzw. niewola awiniońska papieży.
rozwiń zwiń

Czytaj także

60. rocznica aresztowania prymasa Wyszyńskiego

Ostatnia aktualizacja: 25.09.2013 08:00
60 lat temu funkcjonariusze ówczesnego Biura Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali Prymasa Tysiąclecia.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Opus Dei – organizacja owiana legendą

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2013 06:00
Według jednych Opus Dei to "biała mafia”, "ośmiornica”, "szpiedzy Watykanu”, inni z podziwem podkreślają dynamikę i awangardowość tej bogatej, świetnie wykształconej, doskonale zorganizowanej, cieszącej się zaufaniem Ojca Świętego formacji Kościoła katolickiego.
rozwiń zwiń