Historia 1945
Section05
1945 - rok wojny, rok pokoju
Section06
06'27 1 stycznia Rozpoczęta przez Niemców kontrofensywa w Ardenach odnosi sukces. Stalin tworzy w Lublinie Tymczasowy Rząd Polski, nie ma on jednak poparcia społecznego. Nie uznaje on legalnych władz Rzeczypospolitej na uchodźstwie z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem.
03'00 2 stycznia Trwają przygotowania do ofensywy Armii Czerwonej na froncie wschodnim. Korespondent "New York Timesa" przedstawia zmiany terytorialne i podział granic po II wojnie światowej.
02'58 3 stycznia Krajowa Rada Narodowa stwierdza, iż istnieje konieczność odbudowy Warszawy i ustanowienia jej stolicą niepodległej Polski. Bolesław Bierut uważa, iż odbudowa stolicy jest koniecznością, choć będzie to zadanie wymagające wielkiego wysiłku.
04'55 4 stycznia Wojska aliantów bombardują niemieckie miasta. Żołnierze radzieccy zdobywają znaczną część Budapesztu. Trwają przygotowania do kolejnej konferencji mocarstw koalicji antyfaszystowskiej.
04'51 5 stycznia "Życie Warszawy" podaje informację o reformie rolnej na obszarach wyzwolonych. Koło Jasieńca doszło do starcia oddziałów Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej z Niemcami.
04'43 6 stycznia Józef Stalin otrzymuje list od Churchilla ws. sytuacji na froncie i ewentualnej ofensywy armii radzieckiej na wschodzie. Niemiecka marka zostaje wycofana z obiegu.
04'56 7 stycznia Premier Tomasz Arciszewski uważa, że przyszłość Polski należy związać ze wschodnim sąsiadem. Podobnego zdania są socjaliści i komuniści. Uważa się powszechnie, że Polska znajdzie się w radzieckiej strefie wpływów.
04'54 8 stycznia Trwa wyzwalanie Europy zachodniej i bombardowanie wielu miast niemieckich. "Rzeczpospolita" przypomina o prawdziwym znaczeniu i istocie demokracji.
03'04 9 stycznia Normalizacja na ziemiach wyzwolonych postępuje do tego stopnia, że organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne.
03'00 10 stycznia Oddziały Armii Krajowej prowadzą wojnę partyzancką na głównych szlakach komunikacyjnych.
04'43 11 stycznia Fatalne warunki atmosferyczne utrudniają prowadzenie i postęp działań wojennych. Optymizm wyrażany przez media nt. przyszłości Polski nie jest podzielany przez społeczeństwo.
04'38 12 stycznia Armia Czerwona oraz I Armia Wojska Polskiego rozpoczynają ofensywę na zachód. Na lotnisku w Gibraltarze zostaje poświęcona tablica ku pamięci gen. Władysława Sikorskiego.
05'02 13 stycznia Ofensywa radziecka sprawia, że alianci zaczynają odnosić sukcesy na froncie zachodnim. Zostaje otwarty bazar Różyckiego na warszawskiej Pradze.
04'41 14 stycznia Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Toruniu zainaugurowano rok akademicki.
05'05 15 stycznia Armia Czerwona zdobywa Kielce. Tettingen pierwszym niemieckim miastem zdobytym przez Amerykanów.
02'55 16 stycznia Armia Czerwona wkracza do Radomia. Trwają ciężkie bombardowania miast niemieckich.
03'00 17 stycznia Rozwiązanie konspiracyjnej organizacji "Szare Szeregi". Do Warszawy wkracza Armia Czerwona.
04'46 20 stycznia Wojska radzieckie docierają do granic III Rzeszy. Postępująca ofensywa aliantów zmusza do natychmiastowego odwrotu armii niemieckiej.
05'01 21 stycznia W czasie ostatnich walk Armia Czerwona wzięła do niewoli 25 tysięcy jeńców. Wojska francuskie rozpoczynają potężną ofensywę w Alzacji.
05'03 22 stycznia "Życie Warszawy" porównuje zniszczenia dokonane przez Niemców w Warszawie i Krakowie. Stacjonujące w Polsce oddziały Armii Czerwonej odnoszą się nieufnością do Polaków.
03'10 23 stycznia Alianci przekraczają linię Renu. Brak szans na odtworzenie granic Polski na tzw. linii Curzona.
02'51 24 stycznia Oddziały Frontu Białoruskiego zdobywają Kalisz, a Ukraińskiego Opole. Sowieci atakują Elbląg, który ma strategiczne znaczenie dla odwrotu armii niemieckiej.
05'09 25 stycznia Pomimo miażdżącej przewagi aliantów Niemcy bronią rozpaczliwie swoich pozycji. Do Lublina przyjeżdża Wanda Wasilewska.
05'01 26 stycznia Żołnierze radzieccy docierają do Bałtyku, zostaje zdobyte Zabrze - ważny ośrodek przemysłowy. W Budapeszcie nadal obowiązuje rozkaz Hitlera, by bronić stolicy Węgier "do ostatniego żołnierza".
04'37 27 stycznia Oddziały Frontu Ukraińskiej wyzwalają obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Alianci powstrzymują niemiecką ofensywę na Strasburg.
04'37 28 stycznia Dwie armie amerykańskie docierają do granicy niemieckiej. Niemcy cofają się na wszystkich frontach.
04'33 29 stycznia Sowieci przełamują obronę Królewca. Na terenach wyzwolonych powstają pierwsze szkoły, głownie dzięki towarzystwom lokalnym.
02'58 30 stycznia Postępuje ofensywa Armii Czerwonej na zachód. "Życie Warszawy" obchodzi jubileusz. Ukazuje się 200. numer dziennika.
02'54 31 stycznia Królewiec zostaje odcięty od reszty Prus. Sowieci znajdują się już 150 km od Berlina. Niemcy tracą inicjatywę - zaprzestają kontrataków.
04'21 1 lutego Rząd londyński Tomasza Arciszewskiego zrywa stosunki dyplomatyczne z Czechosłowacją. Rząd Lubelski przenosi swoją siedzibę do Warszawy.
Section07