Historia

Krajowa Rada Narodowa – zamach stanu w podziemiu

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2013 06:00
W noc sylwestrową z 1943 na 1944 roku powstała Krajowa Rada Narodowa – samozwańczo ustanowione przez członków Polskiej Partii Robotniczej ciało polityczne. Według założycieli miało ono pełnić funkcję polskiego parlamentu i stanowić alternatywę dla Rządu RP na Uchodźstwie.
Audio
  • O formowaniu się organów politycznych pod koniec II wojny światowej mówią historycy: prof. Krystyna Kersten, prof. Eugeniusz Duraczyński, prof. Andrzej Paczkowski, aud. Elizy Bojarskiej cyklu "Z dziejów parlamentaryzmu" (19.03.1995)
Bolesław Bierut odznacza byłych członków Krajowej Rady Narodowej w Pałacu Belwederskim, od lewej: Stanisław Grabski, Roman Zambrowski, Bolesław Bierut, Wacław Barcikowski, Kazimierz Mijal, Władysław Gomułka, Antoni Korzycki, PAPCAF 9.01.1948
Bolesław Bierut odznacza byłych członków Krajowej Rady Narodowej w Pałacu Belwederskim, od lewej: Stanisław Grabski, Roman Zambrowski, Bolesław Bierut, Wacław Barcikowski, Kazimierz Mijal, Władysław Gomułka, Antoni Korzycki, PAP/CAF 9.01.1948

Krajowa Rada Narodowa powstała w czasie gwałtownej radykalizacji poglądów różnych warstw społecznych w okupowanym kraju, zwłaszcza wśród robotników i chłopstwa. Wykorzystując społeczną dezorganizację, Polska Partia Robotnicza wzmocniła tym samym swoją pozycję.
Władza konspiracyjna
– Intencje kierownictwa i sekretarza partii Władysława Gomułki pod koniec 1943 roku były takie, by w to dzieło wciągnąć możliwie najszersze i najliczniejsze siły polityczne – mówił w aud. Elizy Bojarskiej w 1995 roku historyk prof. Eugeniusz Duraczyński. – Czynione jednak w tej kwestii zabiegi i wysiłki przyniosły tylko nieznaczne rezultaty.

Bolesław

Nz: Bolesław Bierut, pierwszy przewodniczący KRN, aut. Roman Burzyński, źr. Bolesław Bierut "Sześcioletni plan odbudowy Warszawy", Warszawa 1950, Wikipedia/dp

19-stu uczestników pierwszego posiedzenia Rady nie reprezentowało wszystkich frakcji politycznych, a tym bardziej sympatii politycznych społeczeństwa. Wśród założycieli KRN było aż 14-stu członków PPR-u, dwóch działaczy socjalistycznych, a resztę stanowili przyszli reprezentanci ruchów ludowych. Początkowo na czele Krajowej Rady Narodowej stanął Bolesław Bierut, którego nominacja miała "uspokoić" Moskwę, bez wiedzy której odbyło się założenie KRN.
– Krajowa Rada Narodowa reprezentowała porządek rewolucyjny – mówiła historyk prof. Krystyna Kersten. – Był to początek transformacji systemowej, która dokonywała się w Polsce. Można powiedzieć, że powstanie KRN-u było zamachem stanu w podziemiu.

W kontrze do Londynu
Działalność KRN ograniczała się głównie do wygłaszania oświadczeń, ponieważ nie pełniła ona funkcji parlamentu, jak chcieli tego jej założyciele. W swoim programie KRN określała cele: walkę zbrojną o kraj, utworzenie Rządu Tymczasowego, przeprowadzenie reformy rolnej i sojusz z ZSRR.

KRN nie uznawała działalności Rządu PR na Uchodźstwie. 21 lipca 1944 delegacja KRN i działacze Związku Patriotów Polskich utworzyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który w imieniu Rady miał przejmować władzę na wyzwalanych terenach. 31 grudnia 1944 powołała zaś konkurencyjny do władz na emigracji Tymczasowy Rząd RP pod przywództwem Edwarda Osóbki-Morawskiego. Stan "dwuwładzy" trwał do lipca 1945 roku, kiedy to na podstawie postanowień z Jałty utworzono Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. W jego skład weszło także 5 ministrów z rządu emigracyjnego.
Krajowa Rada Narodowa uległa rozwiązaniu 19 stycznia 1947 po wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

Posłuchaj, jak kształtowała się Krajowa Rada Narodowa

mb

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

22 lipca 1944 – prawda o kłamstwie władzy ludowej

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2020 05:45
- Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego to świadectwo epoki, świadectwo przejmowania władzy państwowej w Polsce przez siły zależne od Związku Radzieckiego - powiedział historyk, prof. Wojciech Roszkowski.
rozwiń zwiń

Czytaj także

71 lat temu powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2019 05:40
– Towarzysze! Obecny kongres zjednoczeniowy to wielkie i radosne przeżycie dla każdego człowieka pracy w naszym kraju – mówił 15 grudnia 1948 prezydent Bolesław Bierut. – Na tę chwilę, wielką i radosną długo czekała cała polska klasa robotnicza.
rozwiń zwiń