Historia

Zjazd w Wiedniu – polityka dynastyczna Jagiellonów

Ostatnia aktualizacja: 22.07.2015 06:01
Podczas spotkania najwyższych przedstawicieli dynastii Jagiellonów i Habsburgów ustalono zasady toczonej od XV wieku rywalizacji o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej.
Audio
  • Zjazd w Wiedniu - audycja z cyklu "Kronika Polska" (07.03.2001)
Zjazd wiedeński na obrazie Jana Matejki fot. Wikipediadp
Zjazd wiedeński na obrazie Jana Matejki fot. Wikipedia/dp

22 lipca 1515 w Wiedniu odbył się uroczysty zjazd Jagiellonów i Habsburgów. Spotkali się, z jednej strony władca Czech i Węgier Władysław II Jagiellończyk oraz panujący w Polsce Zygmunt I Stary, a z drugiej cesarz niemiecki Maksymilian I Habsburg.

Przedmiotem zjazdu, wieńczącego kilkumiesięczne rokowania, były stosunki polsko-habsburskie. – Od XV stulecia toczyła się rywalizacja pomiędzy Habsburgami, a Jagiellonami o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej – mówiła na antenie PR prof. Jolanta Choińska-Mika. – Jednocześnie cesarz cały czas popierał Zakon Krzyżacki w różnych antypolskich akcjach. Ważną kwestią była też sprawa podwójnych małżeństw habsbursko-jagiellońskich.

W wyniku wiedeńskich rokowań cesarz Maksymilian I wyraził zgodę na małżeństwo córki Władysława II, królewny Anny Jagiellonki z jednym ze swoich wnuków oraz na małżeństwo Ludwika Jagiellończyka, następcy czeskiego i węgierskiego tronu, z jedną ze swoich wnuczek.

Historycy różnią się w ocenie tego zjazdu. Przeważają oceny krytyczne, wielu badaczy twierdzi, że układ ten otwierał drzwi do sukcesji Habsburgów na tronie czeskim i węgierskim. Z drugiej strony trudno było w 1515 roku przewidzieć dyplomatom śmierć Ludwika Jagiellończyka pod Mohaczem.

- Układ jednak nie przyniósł korzyści, na jakie liczono. Nie doszło do mediacji pomiędzy Polską, a Zakonem Krzyżackim. Nie doszły też do skutku rozmowy z Moskwą – podsumowała historyk.

mjm

Czytaj także

Fryderyk Barbarossa - błędny cesarz

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2022 05:35
- Był ostatnim cesarzem uniwersalnego Cesarstwa Rzymskiego w starym typie - mówił o Barbarossie prof. Wojciech Fałkowski w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Przemysł II. Jego koronacja na króla Polski była wstrząsem

Ostatnia aktualizacja: 26.06.2022 05:35
- To, że korona Bolesława Śmiałego spoczęła na skroniach Przemysła II stanowiło wstrząs dla ówczesnej świadomości jednoczącego się państwa – mówił red. Andrzej Tokarczyk, gość audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie". Podobnym wstrząsem była nagła śmierć nowego króla. Kto zlecił zabójstwo Przemysła?
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kinga - święta, księżna, dziewica

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2022 05:40
Dwie córki węgierskiego króla zostały polskimi księżnymi. Jedna zamieszkała w Wielkopolsce, druga w Małopolsce. Tą drugą była Kinga, którą papież Jan Paweł II kanonizował w 1999 roku.
rozwiń zwiń