Historia

Rząd Obrony Narodowej - symbol jedności przeciw bolszewikom

Ostatnia aktualizacja: 24.07.2021 06:00
24 lipca 1920 roku zaprzysiężony został Rząd Obrony Narodowej z Wincentym Witosem w roli premiera i Ignacym Daszyńskim jako wicepremierem. Zasiadali w nim reprezentanci wszystkich najważniejszych polskich ugrupowań politycznych.
Premier rządu obrony narodowej Wincenty Witos (z prawej) i wicepremier, Ignacy Daszyński., źr. Wikimedia Commonsdp
Premier rządu obrony narodowej Wincenty Witos (z prawej) i wicepremier, Ignacy Daszyński., źr. Wikimedia Commons/dp

W obliczu zagrożenia ze strony bolszewickiej nawały polskiemu społeczeństwu potrzebny był silny gabinet rządzący, zdolny zjednać sobie wszystkie najważniejsze ugrupowania parlamentarne, jako symbol zgody narodowej ponad podziałami. Pozaparlamentarny gabinet Władysława Grabskiego nie mógł pełnić takiej funkcji. Kwestia została podjęta na posiedzeniach Rady Obrony Państwa.


niepodległa.jpg
Polska Niepodległa. Serwis specjalny

Posłuchaj
14:23 Witos w 1920 roku.mp3 - Od was bracia zależy, czy Polska będzie wolnym państwem, czy też stanie się niewolnikiem Moskwy – mówił Witos w odezwie do chłopów w lipcu 1920 roku. (RWE, 26.07.1978) 

Najważniejsze teki miały przypaść politykom centrum i lewicy. Premierem miał zostać Wincenty Witos, którego wiadomość o powołaniu na stanowisko premiera zastała... przy pracach polowych w rodzinnych Wierzchosławicach. Tekę wicepremiera objął Ignacy Daszyński z PPS. Ponadto w skład rządu weszli m.in. Eustachy Sapieha (Związek Ludowo-Narodowy) jako minister spraw zagranicznych, Leopold Skulski (Narodowe Zjednoczenie Ludowe) w roli ministra spraw wewnętrznych, Władysław Grabski (ZLN) jako minister skarbu, Kazimierz Bartel (PSL "Wyzwolenie") jako minister kolei żelaznych i bezpartyjny Gabriel Narutowicz jako minister robót publicznych.

Zobacz serwis narracyjny poświęcony Bitwie Warszawskiej - kliknij w obrazek poniżej:

src=" //static.prsa.pl/18c6af74-3478-4b75-bc41-37b63c3bea80.file"


Powołanie rządu, w którym najważniejsze funkcje pełnią ludowiec i socjalista, miało też swój wymiar propagandowy. Bolszewicy przedstawiali Armię Czerwoną jako wyzwoliciela robotników i chłopów spod burżujskiego brzemienia. Rząd, u którego sterów byli Witos i Daszyński, wytrącał ten argument z rąk agresora. Ponadto, mobilizował te grupy społeczne do walki przeciwko najeźdźcy: 5 sierpnia 1920 gabinet Witosa wydał odezwę "Ojczyzna w niebezpieczeństwie", wzywającą całe społeczeństwo do walki.

Po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej, po podpisaniu 18 marca 1921 roku traktatu ryskiego, i w efekcie - zażegnaniu zagrożenia, wezbrały na sile dawne partyjne waśnie. Rząd podał się do dymisji 13 września 1921.

Posłuchaj audycji o Wincentym Witosie jako premierze Rządu Obrony Narodowej.

bm

Czytaj także

14 lutego 1919. Wybuch wojny polsko-bolszewickiej

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2021 06:00
Podpisanie rozejmu w Compiegne po I wojnie światowej nie oznaczało pokoju w Europie. Niebawem Stary Kontynent mogła zalać fala bolszewizmu, która jednak opór znalazła już w Polsce.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ks. Ignacy Skorupka – bohater spod Ossowa

Ostatnia aktualizacja: 14.08.2020 05:55
100 lat temu,podczas udzielania żołnierzowi ostatniego namaszczenia, zginął ks. Ignacy Skorupka. Ta śmierć stała się jednym z symboli bitwy warszawskiej.
rozwiń zwiń