Historia

Kazimierz Brodziński - poeta przełomu

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016 06:03
Swoją słynną rozprawą "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej" rozpoczął wielką polemikę literacką, która zakończyła się ostatecznym zwycięstwem romantyzmu i przyjęciem go na stałe do tradycji polskiej poezji, aż po dzień dzisiejszy.
Audio
  • Kazimierz Brodziński - audycja Tomasza Ostromęckiego z cyklu "Szkic do portretu". (PR, 23.07.1981)
Kazimierz Brodziński, fot. Wikimedia Commonsdomena publiczna
Kazimierz Brodziński, fot. Wikimedia Commons/domena publiczna

225 lat temu, 8 marca 1791 urodził się Kazimierz Brodziński, poeta i krytyk literacki.

Bez wątpienia był poetą przełomu. W swojej twórczości Brodziński łączył tradycyjne zainteresowanie klasycyzmem z dociekaniem tematycznie nowym – romantyzmem, który dopiero kilkanaście lat później zdominował cały nurt polskiej poezji.

Brodziński tworzył w latach, gdy naród utracił już swą niepodległość. Wpisywał się w nurt typowy dla wielu działaczy Królestwa Kongresowego, wyrażający się w minimalizacji żądań, równości między rozumem a sercem, utrzymaniu za wszelką cenę tych zdobyczy realnej sytuacji, które uzyskano po 1815 roku.

Brodziński uporczywie forsował ten program od chwili objęcia katedry literatury Uniwersytetu Warszawskiego w 1822 roku. Notabene jako pierwszy profesor literatury polskiej na tej uczelni.

Pisał utwory o różnej tonacji. Na ckliwy charakter poezji Brodzińskiego miały niewątpliwie wpływ jego własne upodobania literackie oraz oddziaływanie niemieckich sentymentalistów. Fraszki i krótkie aforyzmy świadczą o umiejętności refleksji filozoficznej i jej zręcznego przełożenia na język poetycki. Z kolei melancholijne i pełne zadumy wiersze elegijne były pisane po upadku powstania listopadowego.

Nie ograniczał się do poezji. Działał także jako krytyk literacki. Zawsze rozpatrywał literaturę w szerokim kontekście kulturowym. Swoją słynną rozprawą "O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej" rozpoczął wielką polemikę literacką, która zakończyła się ostatecznym zwycięstwem romantyzmu i przyjęciem go na stałe do tradycji polskiej poezji, aż po dzień dzisiejszy.


Zobacz więcej na temat: HISTORIA poezja romantyzm
Czytaj także

Kajetan Koźmian – zapominany klasyk

Ostatnia aktualizacja: 31.12.2022 06:01
Poeta doczekał się surowej oceny historyków literatury, którzy uznali go za obskuranta, wstecznika, pozbawionego talentu rymotwórcę. Przy tym za ciasnego dogmatyka, z uporem zwalczającego nową myśl romantyczną w imię klasycystycznych norm i prawideł estetycznych. Czy słusznie?
rozwiń zwiń
Czytaj także

George Byron – romantyczny bojownik

Ostatnia aktualizacja: 22.01.2023 05:30
Zdawał sobie sprawę z zainteresowania nowatorstwem swojej poezji, jak i skandalami, które wybuchały z racji jego licznych romansów. Nie mógł jednak przewidzieć, że wywrze tak istotny wpływ na literaturę europejską pierwszej połowy XIX stulecia.
rozwiń zwiń