Historia

Pius IX – najdłuższy pontyfikat po św. Piotrze Apostole

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2022 05:40
144 lata temu, 7 lutego 1878 roku, zmarł w Watykanie jeden z najsłynniejszych papieży - Pius IX. Zasłynął on epokowymi zmianami w Kościele Rzymskokatolickim, a także faktem, że najdłużej z wszystkich papieży po św. Piotrze Apostole pełnił tę zaszczytną funkcję. Pontyfikat Piusa IX trwał 31 lat, 7 miesięcy i 21 dni, zatem 11 599 dni.  
Papież Pius IX
Papież Pius IX Foto: PAP/Alamy Stock Photo

Właściwe nazwisko Piusa IX to Giovanni Maria Mastai Ferretti. Urodzony jeszcze w XVIII wieku następcą św. Piotra został w wieku 54 lat - 16 czerwca 1846 roku.

Czcigodny Sługa Boży

Znawca pontyfikatów papieskich, ksiądz Krzysztof Lis SDB, tak opisuje istotne cechy Piusa IX: "Odznaczał się pobożnością, dobrotliwością, wiernością Kościołowi, uporem i wytrwałością. Był jednak słabego zdrowia; święcenia kapłańskie otrzymał dzięki dyspensie Piusa VII, cierpiał bowiem na epilepsję. Jednak po przyjęciu święceń kapłańskich ataki przykrej choroby nie powtórzyły się. On sam przypisywał swe uzdrowienie wstawiennictwu Matki Bożej, do której sanktuarium w Loretto odbył w tej intencji pielgrzymkę. Zajmował się działalnością charytatywną".

W uznaniu dla zasług Piusa IX papież Jan Paweł II beatyfikował go 3 września 2000 roku. Co ciekawe, proces beatyfikacyjny trwał prawie cały wiek, bo zaczął się 11 lutego 1907 roku. Dopiero Jan Paweł II w 1985 roku nadał Piusowi IX tytuł Czcigodnego Sługi Bożego, podpisując specjalny dekret papieski o heroiczności cnót. W owym dniu beatyfikacji Jan Paweł II ogłosił błogosławionym także papieża Jan XXIII. Nadal jednak trwają starania o kanonizację Piusa IX, którego grób znajduje się w rzymskiej bazylice św. Wawrzyńca za Murami.

Ksiądz Lis tak opisuje dalsze fakty z życia papieża: "Przyjął imię Piusa IX, pragnąc uczcić swych poprzedników na Stolicy Piotrowej noszących to imię, zwłaszcza Piusa VI i Piusa VII, którzy wiele wycierpieli dla Kościoła. Jemu samemu już od dzieciństwa cierpienie nie było obce. Z powodu epilepsji nie chciano go przyjąć ani do klasztoru, ani do papieskiego wojska, ani wreszcie do stanu duchownego. Łaskę zdrowia i dyspensę papieską dla przyjęcia święceń wyprosił sobie dopiero u Matki Bożej w Loretto, dokąd odbył pielgrzymkę. Przyszłość pokazała, że dawna przepowiednia św. Malachiasza nazywająca go "C r u x d e c r u c e — Krzyż z krzyża" istotnie sprawdziła się. Pius IX, odznaczający się wielką gorliwością religijną (...), pragnął przede wszystkim obrony praw Kościoła przed błędami współczesności".

Dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP

Epokowym dokonaniem Piusa IX było uznanie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (łac. Immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ). Co ciekawe, dogmat ten znalazł się w ogłoszonej 8 grudnia 1854 roku konstytucji apostolskiej "Ineffabilis Deus" (pol. Niewysłowiony Bóg).

Dogmat ten, jak czytamy na stronach parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mysłowicach, to "twierdzenie teologiczne definiujące szczególny stan świętości będący przywilejem Marii z Nazaretu, ogłoszone w Kościele katolickim przez św. Piusa IX jako dogmat wiary. Ta prawda wiary jest częścią szerszego zagadnienia konsekwencji grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy (grzech pierworodny), którym została objęta cała ludzkość".

W bulli papieskiej czytamy natomiast: "Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną, i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć". Parafia tłumaczy istotę tego stwierdzenia: "Było to orzeczenie wygłoszone ex cathedra, co oznaczało odwołanie się do najwyższego stopnia autorytetu papieskiego w nauczaniu chrześcijańskich prawd wiary i moralności".

***

Czytaj także:

***

Sobór Watykański I

Pius IX wydał również po 10 latach encyklikę "Quanta cura", w której krytykował rozdział Kościoła od państwa i inne swobody wolnościowe, choćby prasy, sumienia i nauczania. W encyklice tej znalazł się także słynny "Syllabus", czyli swoisty zbiór 80 błędnych tez idei i doktryn - tam właśnie potępił socjalizm, modernizm, racjonalizm stający wyżej od wartości religijnych, fałszywy ekumenizm i wiele innych nurtów ówczesnego życia i cywilizacyjnego rozwoju. Wszystkie one negatywnie wpływały na zasady wiary i na siłę wiary.

Ważnym osiągnięciem Piusa IX było zorganizowanie i poprowadzenie I Soboru Watykańskiego (1869–1870). W Soborze tym uczestniczyło, także z Kościołów wschodnich, prawie 700 duchownych.

Niebagatelne znaczenie dla mocy słów papieży późniejszych czasów, aż do teraz, jest przyjęty na Soborze 13 lipca 1870 roku dogmat o nieomylności papieża w sprawach religijnych i moralnych. To dzięki temu dogmatowi jest wśród katolików wiara w słowa, wypowiadane "ex cathedra", każdego następnego papieża.

PP

Źródła:

Krzysztof Lis SDB, "Błogosławiony papież Pius IX wobec problemów swojej epoki (1846-1878)", "Seminare. Poszukiwania naukowe" 2002/18; www.kolbe-myslowice.pl.

Czytaj także

"Jan Paweł II był Polakiem na tronie papieskim"

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2020 05:50
– Pontyfikat Jana Pawła II współkształtowały doświadczenia z Polski oraz polska formacja kulturalna i patriotyzm. Była to jednak droga, którą Jan Paweł II podążał do uniwersalności katolicyzmu – mówi portalowi PolskieRadio24.pl historyk dr hab. Paweł Skibiński.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Kościół ma wskazywać drogę, a nie rozwiązania". Najważniejsze encykliki Jana Pawła II

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023 05:55
W trakcie swojego 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił aż czternaście encyklik. Nauczanie Jana Pawła II było oryginalnym połączeniem polskiej formacji kulturowej oraz wielowiekowego dziedzictwa Kościoła katolickiego. Papież uważał, że myśli przekazywane w encyklikach powinny wskazywać drogę dla świata, a nie służyć jako konkretne rozwiązania.
rozwiń zwiń