Historia

Ślady narzuconej "przyjaźni". Jak usuwano radzieckie pomniki w Polsce i Europie

Ostatnia aktualizacja: 27.10.2022 05:50
27 października 2022 roku jednocześnie w czterech miejscowościach - Głubczycach, Byczynie, Bobolicach i Mokrem - zlikwidowano pomniki upamiętniające Armię Czerwoną. To kolejna w tym roku akcja przeprowadzona przez IPN. Już od lat 90. w Polsce i w innych krajach byłego bloku wschodniego znikały poświęcone radzieckim żołnierzom pomniki, jako symbole zbrodniczej polityki ZSRR. Po napaści Rosji na Ukrainę wiele państw zdecydowało, że należy sprawę doprowadzić do końca.
Demontaż pomnika poświęconego Armii Czerwonej w Bobolicach, 27 października 2022 roku
Demontaż pomnika poświęconego Armii Czerwonej w Bobolicach, 27 października 2022 rokuFoto: PAP/Marcin Bielecki

1200 (19).jpg
Wyburzanie kolejnych pomników Armii Czerwonej. Akcja IPN równocześnie w czterech miejscach

Powstające w epoce komunizmu pomniki "wdzięczności Armii Czerwonej", "braterstwa polsko-radzieckiego" czy "przyjaźni polsko-radzieckiej" były jednymi z najważniejszych elementów radzieckiej propagandy i polityki historycznej w krajach podporządkowanych ZSRR. Powstało ich bardzo wiele, a tylko część usunięto zaraz po upadku komunizmu. Obiekty te niejednokrotnie upamiętniają osoby, organizacje i wydarzenia, które dla obywateli polskich wiązały się z krzywdą i śmiercią, a dla państwa oznaczały utratę suwerenności.

Dziś natomiast, w wolnej Polsce, uznawane są za niedopuszczalną propagandę komunistyczną i jako takie podlegają zapisom artykułu 5a ustępu 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku "o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki".

Jak pisze IPN w "Komunikacie w sprawie usuwania z przestrzeni publicznej pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny", za pomniki uznaje się także "kopce, obeliski, kolumny, rzeźby, posągi, popiersia, kamienie pamiątkowe, płyty i tablice pamiątkowe, napisy i znaki". Zgodnie z ustawą dekomunizacji nie podlegają pomniki na cmentarzach, niewystawione na widok publiczny, uznane za zabytki oraz te, które wystawione są w ramach działalności artystycznej, muzealnej i edukacyjnej.

IPN stworzył katalog kategorii obiektów, których należy się pozbyć. W opinii Instytutu "obligatoryjnie powinny ulec usunięciu" m.in. pomniki poświęcone Armii Czerwonej, działaczom Polskiej Partii Robotniczej, Komunistycznej Partii Polski, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, funkcjonariuszom Polski Ludowej lub działaczom komunistycznym z innych państw czy te poświęcone zwalczaniu Polskiego Podziemia Niepodległościowego po 1944 r. przez instytucje Polski Ludowej i ZSRR.

Pomniki zbudowane przez komunistów w różnych krajach to niechciane pamiątki po totalitarnej przeszłości, w której nie brakowało zbrodni, represji i polityki utrudniającej codzienne funkcjonowanie całych społeczeństw. Dlatego nie tylko w Polsce odczuwa się potrzebę likwidacji tych obiektów i nie tylko w Polsce z powodzeniem realizuje się projekty burzenia tych symboli totalitaryzmu.

Polska

W naszym kraju pomniki poświęcone bohaterstwu Armii Czerwonej w wyzwalaniu Polski spod niemieckiej okupacji lub podkreślające przyjaźń polsko-radziecką zaczęły powstawać od razu po II wojnie światowej. Wydźwięk monumentów od początku wzbudzał kontrowersje. “Wyzwolenie” Polski w latach 1944-1945 niosło ze sobą gwałty, grabieże, barbarzyństwo i prześladowania. 

Zarówno za PRL-u, jak i III RP pomniki były dewastowane przez przeciwników gloryfikacji Sowietów. Rozbiórka monumentów stała się możliwa po 1989 roku.  

W latach 90. ub. wieku zdemontowano m.in. pomnik wdzięczności Armii Czerwonej w Krakowie (1991), w Kutnie (1992), w Toruniu (1997), Koszalinie (1998) i wielu innych miastach. 

Inaczej poradzono sobie z tym problemem w Bydgoszczy. Tam postawiony w 1945 roku monument poświęcony Armii Czerwonej został przerobiony w 1991 roku na pomnik Wolności, a tablice na nim umieszczone symbolizują ważne dla miasta wydarzenia. 

"Czterech śpiących"

W XXI wieku kontynuowano zaczęty proces. Niekiedy na przeszkodzie w usunięciu pomników stawały nie tylko poglądy polityczne, ale sentyment i przyzwyczajenie mieszkańców do monumentu. Z takimi głosami można było się spotkać m.in. podczas usuwania słynnego pomnika "Czerech śpiących" na warszawskiej Pradze w 2011 roku. Ze względu na budowę metra pamiątka wdzięczności Armii Czerwonej początkowo miała być przesunięta o kilkadziesiąt metrów, ostatecznie została zupełnie zdemontowana.

Posłuchaj
02:28 Pomnik Czterech Śpiących 09-11-12010 Pomnik kontra metro. Audycja na temat usunięcia pomnika "Czterech Śpiących" (PR. 09.11.2010)

 

Pomnik odsłonięto jesienią 1945 r. przed siedzibą centralnych władz państwowych, która mieściła się wówczas w dawnym budynku Dyrekcji Kolei Państwowych. Był to pierwszy pomnik, jaki ustawiono w Warszawie po II wojnie światowej. Napis na cokole pomnika, w języku polskim i rosyjskim, brzmiał: "Chwała bohaterom Armii Radzieckiej, towarzyszom broni, którzy oddali swe życie za wolność i niepodległość narodu polskiego. Pomnik ten wznieśli mieszkańcy Warszawy 1945 r.".

Ruch usuwania pomników gloryfikujących Armię Czerwoną trwa do tej pory.

Agresja Rosji na Ukrainę impulsem

Od czasu przyjęcia w 2016 roku ustawy dekomunizacyjnej trwa likwidacja kolejnych pomników. W listopadzie 2017 zdemontowana została Kolumna Zwycięstwa w Stargardzie i pomnik wdzięczności w Szczecinie. W kolejnym roku usunięto podobne monumenty w Dąbrowie Górniczej i warszawskim Parku Skaryszewskim. To tylko niektóre przykłady.

Kolejnym silnym impulsem dla akcji była agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę dokonana w lutym 2022 roku. Wówczas to prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Niewiadomski wydał specjalne oświadczenie: 

- Apeluję do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm. Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie. Instytut Pamięci Narodowej służy pomocą w weryfikacji nazw ulic, placów itp. podlegających zmianie zgodnie z obowiązującym prawem. 

Według szacunków Instytutu Pamięci Narodowej z wiosny br. w polskiej przestrzeni publicznej znajdowało się wciąż około 60 pomników ku czci żołnierzy Armii Czerwonej. 

- Jak można dziękować żołnierzom armii sowieckiej za tzw. wyzwolenie Polski, kiedy wraz z tym mieliśmy do czynienia z gwałtami, barbarzyństwem, okrucieństwem - mówił w marcu 2022 roku w Dwójce rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz.

Łotwa

Wraz z rozpoczęciem wojny Rosji z Ukrainą, na Łotwie w czerwcu 2022 roku weszło w życie prawo zobowiązujące do końca roku usunięcie z przestrzeni publicznej symboli sowieckich i nazistowskich, w tym obiektów pamięci, takich jak pomniki.

25 sierpnia br. w Rydze, stolicy Łotwy, rozebrany został 79-metrowy pomnik żołnierzy radzickich. Monument zbudowano w 1985 roku z okazji 40. rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami, jako "Pomnik ku czci wyzwolicieli radzieckiej Łotwy i Rygi od niemiecko-faszystowskich okupantów". 

Jak pisała agencja LETA, obiekt w Parku Zwycięstwa (którego oficjalna nazwa brzmi Pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej - wyzwolicieli radzieckiej Łotwy i Rygi z rąk okupantów niemiecko-faszystowskich), był największym sowieckim pomnikiem w krajach bałtyckich.

Demontaż monumentu można było oglądać w mediach społecznościowych.

W samej Rydze ma zostać zdemontowanych jeszcze 69 pomników i tablic pamiątkowych gloryfikujących Armię Czerwoną i Związek Radziecki.

Estonia

W sierpniu br. Na polecenie władz zdemontowany został radziecki czołg-pomnik w pobliżu miasta Narva przy granicy estońsko-rosyjskiej. Pomnik przewieziono do Estońskiego Muzeum Wojny w Tallinie, stolicy Estonii. Z miasta usunięto także sześć innych pomników z czasów komunistycznych. Rząd Estonii wydał pozwolenie na demontaż tych monumentów z przestrzeni publicznej kraju należącego przecież do Unii Europejskiej i NATO. Na mocy tej decyzji zdemontowanych ma być 400 pomników.

Litwa

W lipcu br. rozpoczął się demontaż pomnika "Zwycięstwa i chwały Armii Radzieckiej" w Kłajpedzie. Według danych Ministerstwa Kultury Litwy w kraju znajduje się około 160 miejsc upamiętniających żołnierzy radzieckich, z czego połowę stanowią pomniki sowieckie oraz około 200 obiektów wzniesionych ku czci żołnierzy radzieckich i systemu komunistycznego.

W tym roku usunięto na Litwie 10 pomników żołnierzy radzieckich, m.in. w Kłajpedzie, Mariampolu, Połądze, Poniewieżu, Rosieniach. Wilno przygotowuje się do demontażu pomnika na cmentarzu Antokolskim ustanowionego na mogile, w której pochowanych jest ponad 3 tys. żołnierzy. Na razie władze Wilna zdecydowały o zasłonięciu tego pomnika czarnym materiałem. W najbliższym czasie ma być przewieziony w inne miejsce.

IPN/IAR/im/th/mc