Historia

Ósma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Najdłuższa podróż apostolska Ojca Świętego do ojczyzny

Ostatnia aktualizacja: 17.06.2024 05:35
- Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają - mówił Jan Paweł II podczas mszy świętej odprawionej w Sopocie w 1999 roku.
Jan Paweł 2 w Sejmie w 1999 roku
Jan Paweł 2 w Sejmie w 1999 rokuFoto: PAP/Grzegorz Jakubowski

17 czerwca 1999 roku zakończyła się ósma podróż apostolska Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymka przeszła do historii ze względu na rekordową długość i charakterystyczne, zapadające w pamięć wydarzenia. Ojciec Święty w ciągu 13 dni wizytował w ponad 20 miastach, spontanicznie nawiedził mieszkańców wsi na Suwalszczyźnie, złożył wizytę w rodzinnych Wadowicach i po raz pierwszy w dziejach papiestwa przemawiał w parlamencie. 

Niezwykle obfita w wydarzenia pielgrzymka odbyła się w przededniu Wielkiego Jubileuszu roku 2000, zaczynającego trzecie tysiąclecie, do którego Jan Paweł II przygotowywał wiernych Kościoła katolickiego. W trakcie licznych spotkań z rodakami niejednokrotnie poruszał tę kwestię.

"Bóg jest miłością"

Najdłuższa podróż apostolska Jana Pawła II do ojczyzny rozpoczęła się 5 czerwca 1999 roku od wizyty na Wybrzeżu. Na lotnisku w Rębiechowie pod Gdańskiem papież został przywitany przez najwyższych urzędników państwowych i hierarchów kościelnych. Po przemowach prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i prymasa Józefa Glempa, do wiernych zwrócił się Ojciec Święty.


Posłuchaj
15:13 pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1999 - mowa powitalna.mp3 Pomówienie przywitalne wygłoszone przez Jana Pawła II na gdańskim lotnisku (PR, 5.06.1999)

 

- Przyjmijcie ode mnie pozdrowienie miłości i pokoju. Pozdrowienie waszego rodaka, który przybywa z potrzeby serca i przynosi błogosławieństwo od Boga, który jest miłością - mówił do zgromadzonych.

Tymi słowami nawiązał jednocześnie do hasła przewodniego pielgrzymki, które brzmiało: "Bóg jest miłością". To właśnie do miłości i miłosierdzia częstokroć podczas tej wizyty wzywał Ojciec Święty.

Podczas mszy świętej odprawionej tego samego dnia w Sopocie papież wspominał powstanie "Solidarności" i walkę opozycji demokratycznej z włądzą komunistyczną. Teraz, po zmianach ustrojowych, nawoływał rodaków do współpracy i wzajemnego szacunku.

- Słyszałem wtedy w Gdańsku od was: "nie ma wolności bez solidarności". Dzisiaj trzeba powiedzieć: "nie ma solidarności bez miłości". Więcej, nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażliwa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania - mówił w czasie homilii wygłoszonej w Sopocie.

Spotkania, odpoczynek, ekumenizm

Pierwszego dnia podróży apostolskiej z 1999 roku, po wizycie w Gdańsku i Sopocie przybył do Wejherowa, gdzie koronował obraz Matki Bożej Uzdrowienia Chorych oraz spotkał się z Lechem Wałęsą i jego rodziną.

6 czerwca rano papież odwiedził oliwską katedrę, by następnie udać się na spotkanie z wiernymi na Biskupiej Górze w Pelpinie. Stamtąd wyruszył w drogę do Elbląga. W czasie odprawianej tam mszy świętej Jan Paweł II wspomniał męczeńską śmierć św. Wojciecha, który zginął w pobliskim Świętym Gaju. – Trzeba być wiernym do końca, (…) trzeba mieć odwagę chronić obrazu Bożego w swojej duszy, nawet za największą cenę – mówił papież.

Wieczorem śmigłowcem papież odleciał do Lichenia, gdzie następnego dnia spotkał się 250 tysiącami wiernych. Później dotarł do Bydgoszczy (koronował tam wizerunek patronki miasta Matki Bożej Pięknej Miłości), a następnie do Torunia. Odwiedził grób Mikołaja Kopernika, spotkał się z rektorami szkół wyższych, a wieczorem beatyfikował Stefana Wincentego Frelichowskiego, młodego kapłana zamęczonego w Dachau, patrona polskich harcerzy.

8 i 9 czerwca papież przeznaczył na odpoczynek. Pierwszy spośród tych dni Jan Paweł II spędził na Mazurach. Na spotkanie z Ojcem Świętym w Ełku przybyli pielgrzymi z Rosji, Białorusi i Litwy, w tym litewski prezydent Vladas Adamkus. Kolejnego dnia Jan Paweł II odwiedził klasztor w Wigrach, pływał statkiem po jeziorach, co jakiś czas schodząc na ląd. W Studzienniczej koło Augustowa modlił się przed czczonym tu obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Nieco wcześniej spontanicznie odwiedził skromnie żyjącą rodzinę Milewskich we wsi Leszczewo.

10 czerwca stał pod znakiem modlitw ekumenicznych. Na spotkanie z papieżem w Siedlcach przybyli wierni zza wschodniej granicy oraz chrześcijanie wyznania greckokatolickiego. Podobny, ekumeniczny, charakter miała wizyta papieża w Drohiczynie, która odbyła się pod hasłem "Aby wszyscy stanowili jedno".

– Miłość powinna nakłaniać nas do wspólnego przemyślenia przeszłości, by zdecydowanie iść drogą ku jedności – mówił Jan Paweł II podczas nabożeństwa ekumenicznego.

Bezprecedensowa wizyta w parlamencie

Siódmego dnia pielgrzymki Jan Paweł II przybył do Warszawy. Po spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim oraz poświęceniu pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Ojciec Święty gościł w Sejmie. Był to pierwszy w dziejach przypadek, gdy głowa Kościoła katolickiego odwiedziła parlament jakiegokolwiek kraju.


Posłuchaj
10:40 pielgrzymka jana pawła ii do polski w 1999 roku.mp3 Pielgrzymkę Ojca Świętego z 1999 roku wspomina dziennikarka tygodnika "Idziemy" Barbara Sułek-Kowalska. Audycja "Ważne sprawy" prowadzona przez Joannę Ładzińską-Molak (PR, 12.12.2010)

 

- Wizyta w polskim parlamencie była wydarzeniem bezprecedensowym zarówno w historii Polski i w dziejach papiestwa - mówiła w audycji Polskiego Radia Barbara Sułek-Kowalska, dziennikarka katolickiego tygodnika "Idziemy".

Zdaniem dziennikarki wizyta papieża w polskim parlamencie nie była kurtuazyjnym, symbolicznym spotkaniem.

- Ojciec Święty potraktował tę wizytę jako bardzo przemyślaną lekcję dla narodu. Wyliczał, z czym jego rodacy muszą się jeszcze uporać. Była to lekcja dla polityków i wszystkich Polaków. Moim zdaniem papież przybył do Sejmu, żeby nas ostrzec i nas napomnieć - mówiła Barbara Sułek-Kowalska.

Jan Paweł II ostrzegał, że demokracja bez wartości łatwo może przeobrazić się w totalitaryzm. Nawoływał też do jednoczenia się narodów Europy i podkreślił, że "integracja Polski z Unią Europejską, jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apostolską". Apelował równocześnie, aby integracja europejskich państwa była oparta o wartości chrześcijańskie i poszanowanie różnorodności.

- Kościół przestrzega przed redukowaniem wizji zjednoczonej Europy wyłącznie do jej aspektów ekonomicznych, politycznych i przed bezkrytycznym stosunkiem do konsumpcyjnego modelu życia - mówił do parlamentarzystów papież.

Wieczorem tego dnia Jan Paweł II oddał hołd ofiarom dwóch totalitaryzmów. Na Umschlagplatz, miejscu, z którego Niemcy wywozili warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince, papież modlił się za ofiary Holocaustu. Natomiast przy Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie Jan Paweł II prosił Boga, aby Ten przyjął ich świadectwo wiary, męki i śmierci.

Ojciec Święty zdążył jeszcze zamknąć II Synod Plenarny w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, poświęcić gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i odwiedzić klasztor sióstr urszulanek.

"W Wadowicach wszystko się zaczęło"

12 czerwca Jan Paweł II odwiedził Sandomierz i Zamość, a następnie wrócił do Warszawy. Najważniejszym wydarzeniem następnego dnia była msza beatyfikacyjna odprawiona na placu Piłsudskiego. Ojciec Święty ogłosił błogosławionymi 108 polskich męczenników z czasu II wojny światowej.

W słowach skierowanych do wiernych nawiązał też do swojej pierwszej pielgrzymki do Polski z 1979 roku, gdy w tym samym miejscu wzywał Ducha Świętego, by odnowił oblicze tej ziemi. Po dwudziestu latach prosił: "niech zstępuje i stale odnawia oblicze, tej polskiej ziemi!".

Podczas wizyty w Radzyminie – miejscu: "cudu nad Wisłą" - papież wyznał, że nosi "w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy w tym czasie podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem". Karol Wojtyła przyszedł bowiem na świat trzy miesiące przed Bitwą Warszawską rozegraną w sierpniu 1920 roku.

14 czerwca Ojciec Święty na spotkaniu z wiernymi w Łowiczu poruszył temat wychowania i szkolnictwa, natomiast w Sosnowcu mówił o palącym problemie bezrobocia na Śląsku. Koronował też słynący łaskami obraz Najświętszej Maryi Panny z kościoła w Jaworznie. Wieczorem papież na pokładzie helikoptera odleciał do Krakowa.

Ze względu na przeziębienie następnego dnia papież Polak nie mógł wziąć udziału w uroczystej mszy św. z okazji 1000-lecia diecezji krakowskiej. Na wieść, że Ojciec Święty śledzi przebieg uroczystości dzięki mediom, zgromadzone na krakowskich Błoniach 1,5 miliona wiernych zaśpiewało: "Kraków wita Cię, Kraków kocha Cię, Kraków dziękuje Ci".

16 czerwca w Starym Sączu odbyła się kanonizacja św. Kingi z osobistym udziałem papieża, którego stan zdrowia uległ poprawie. Poza tysiącami wiernych na uroczystości obecni byli premierzy Słowacji i Polski oraz prezydent Węgier.

Ze Starego Sącza papież udał się do Wadowic. W czasie sentymentalnej wizyty w rodzinnym mieście Ojciec Święty przywoływał obrazki z czasów swojej młodości. – Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I szkoła się zaczęła i studia się zaczęły, teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło – mówił.

- Wizyta w Wadowicach to była wielka lekcja patriotyzmu, historii, geografii i miłości do tego, co nazywamy "małą ojczyzną" - oceniła Barbara Sułek-Kowalska w audycji z 2010 roku.

Ostatni dzień pielgrzymki

Ostatni dzień pobytu w Polsce Jana Paweł II rozpoczął od mszy świętej na Wawelu. Po wyjściu z katedry Jan Paweł II spotkał się z ks. Józefem Tischnerem, a następnie udał się na Cmentarz Rakowicki, gdzie modlił się przy grobie swoich rodziców i brata. Odwiedził też Gliwice, do których nie mógł dotrzeć dwa dni wcześniej ze względu na przeziębienie. - Widać, że Śląsk cierpliwy i twardy, ja bym z takim papieżem nie wytrzymał – mówi Jan Paweł II do wiernych z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru.

Z Gliwic papieski śmigłowiec dotarł do Częstochowy, a Jan Paweł II po raz ostatni w życiu modlił się na Jasnej Górze. Stamtąd powrócił do Krakowa, gdzie o 17:45 na lotnisku w Balicach rozpoczęła się ceremonia pożegnalna.


Posłuchaj
20:57 pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1999 - mowa pożegnalna.mp3 Mowa pożegnalna wygłoszona przez Jana Pawła II na krakowskich Balicach (PR, 17.06.1999)

 

Tę kończącą się pielgrzymkę przeżywaliśmy w duchu przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Odkupienia i do przekroczenia progu nowego tysiąclecia. - mówił w pożegnalnej mowie papież Polak. - Wierzę, że były to dni owocne i że ich owoc będzie trwały. Ten uroczysty czas dobiega kresu. Ufam jednak, że duch pokoju, jedności, współdziałania w dobrym, który panował pośród nas, nadal będzie ożywiał wysiłki wszystkich, którym leży na sercu pomyślność Ojczyzny i szczęście jej mieszkańców.

Wieczorem 17 czerwca 1999 roku Jan Paweł II odleciał do Rzymu. Ostatni raz Polskę odwiedził trzy lata później, w sierpniu 2002 roku.

th


Czytaj także

"Kościół ma wskazywać drogę, a nie rozwiązania". Najważniejsze encykliki Jana Pawła II

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023 05:55
W trakcie swojego 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił aż czternaście encyklik. Nauczanie Jana Pawła II było oryginalnym połączeniem polskiej formacji kulturowej oraz wielowiekowego dziedzictwa Kościoła katolickiego. Papież uważał, że myśli przekazywane w encyklikach powinny wskazywać drogę dla świata, a nie służyć jako konkretne rozwiązania.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Papież przełomów". Jan Paweł II i jego pontyfikat

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2023 05:05
Karol Wojtyła był pierwszym od ponad 450 lat papieżem spoza Włoch i pierwszym Polakiem, który pełnił tę funkcję. Czas kierowania przez Jana Pawła II Kościołem katolickim - prawie 27 lat - obfitował w wiele wydarzeń, inicjatyw i gestów, które można by określić mianem wyjątkowych. Jego pontyfikat zmienił oblicze Kościoła.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kanonizacja Jadwigi Andegaweńskiej. "Długo czekałaś na ten uroczysty dzień"

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2024 05:50
27 lat temu, 8 czerwca 1997 roku, papież Jan Paweł II zaliczył do grona świętych Jadwigę, królową z dynastii Andegawenów i żonę Władysława Jagiełły. Była to pierwsza w historii kanonizacja przeprowadzona na ziemiach Polski. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

108 polskich błogosławionych męczenników czasu II wojny światowej

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2024 05:50
Księża i zakonnicy zamordowani w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, kapłani zabici za pomoc niesioną Żydom, teściowa, która oddała życie za ciężarną synową, duchowny, który zginął z rąk Gestapo, bo nie zgodził się wydać komunistów - wszyscy oni zostali wyniesieni na ołtarze 25 lat temu.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Solidarność, wolność i miłość w czasach przemian

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2024 05:55
– Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. I nigdy "brzemię" dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności – mówił Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1987 roku.
rozwiń zwiń