Historia

45 lat temu Józef Cyrankiewicz ostro potępił wichrzycieli i syjonistów

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2013 07:00
- Nie pozwolimy się szantażować zarzutem antysemityzmu, walcząc już nie z wojującym, ale usiłującym triumfować syjonizmem i z tymi, którzy go popierają lub z nim sympatyzują - mówił w Sejmie ówczesny premier.
Audio
  • Posiedzenie Sejmu, exposé premiera Józefa Cyrankiewicza - relacja Polskiego Radia, fragm. aud. "7 dni w kraju i na świecie" (14.04.1968)
  • Sejmowe przemówienie Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza w odpowiedzi na interpelację posłów koła "Znak" w sprawie wydarzeń Marca1968 r. - nagranie z archiwum Rozgłośni Polskiej RWE
Józef Cyrankiewicz (pięciokrotny premier RP i PRL w latach 19471952 i 19541970). PAPCTK
Józef Cyrankiewicz (pięciokrotny premier RP i PRL w latach 1947–1952 i 1954–1970). PAP/CTK Foto: Jiri Karas

W odpowiedzi na interpelację koła poselskiego "Znak" w sprawie wydarzeń marcowych, Prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz 10 kwietnia 1968 roku wygłosił w Sejmie demagogiczną mowę potępiającą uczestników protestów społecznych.
-  My prowadzimy walkę ze wszystkimi agenturami imperializmu, w tym  tak mocną agenturą syjonistyczną - stwierdził. - Okazało się, że na naszych uczelniach jest pewna, na szczęście niewielka, ilość takich pracowników nauki, samodzielnych i pomocniczych, którzy nie tylko nie wychowują młodzieży studenckiej w socjalistycznym, patriotycznym duchu, ale ją ideologicznie deprawują, szerząc idee obce, rewizjonistyczne, nieraz trockistowskie, wrogie naszemu państwu. Mącą świadomość studentów teoriami antysocjalistycznymi, sączą nieufność, czy wręcz pogardę wobec historycznych osiągnięć narodu polskiego.
Interpelacja posłów koła ”Znak”
11 marca 1968 roku członkowie poselskiego koła ”Znak”, Stanisław Stomma, Jerzy Zawieyski, Konstanty Łubieński, Tadeusz Mazowiecki i Janusz Zabłocki złożyli interpelację do premiera Józefa Cyrankiewicza w związku z wystąpieniami studenckimi i i brutalną interwencją milicji oraz ORMO. Zapytanie posłów spotkało się z ostrą krytyką władz PZPR. W toku dyskusji, jaka odbyła się w Sejmie 10 i 11 kwietnia 1968 roku, Zenon Kliszko - bliski współpracownik Władysława Gomułki, członek Biura Politycznego KC PZPR - zarzucił "Znakowi", że koło stanęło po stronie elementów syjonistycznych i rewizjonistycznych.
Odpowiedź partii
- Postawa klasy robotniczej - mówił Zenon Kliszko - przecięła drogę siłom reakcji, a ogromna większość społeczeństwa wyciąga właściwe wnioski z ostatnich doświadczeń , udziela zdecydowanego poparcia partii, rozumie antysocjalistyczny i antynarodowy charakter celów, w imię których zostały wywołane incydenty w szkołach wyższych. Uważa za konieczne wyciągnięcie konsekwencji wobec wszystkich, którzy działali na szkodę budownictwa socjalistycznego.
Ostre słowa Cyrankiewicza
O roli posłów koła ”Znak” mówił w swym exposé premier Józef Cyrankiewicz:
- Autorzy interpelacji nie mogli nie zdawać sobie sprawy z fałszu i obłudy, tkwiącej w zarzucie o zagrożeniu swobody życia kulturalnego w Polsce - słyszymy w sejmowym wystąpieniu. - Zadaje temu kłam cała nasza polityka kulturalna, zmierzająca konsekwentnie nie tylko do upowszechnienia dorobku polskiej i zagranicznej literatury i sztuki, dawnej i współczesnej, dzieł najbardziej wartościowych, ale i do swobodnego rozwoju w kraju naszym wszelkich dziedzin twórczości kulturalnej, reprezentującej najszerszy wachlarz kierunków i form artystycznych, a zarazem różnorodność treści moralnych i filozoficznych.
Sejmowe obrady były relacjonowane prze Polskie Radio. - Ostatnia sesja Sejmu była wielkim egzaminem dojrzałości politycznej i patriotyzm – mówił prowadzący audycję ”7 dni w kraju i na świecie”. - Przedstawiciele narodu,  posłowie w politycznej debacie, ustosunkowując się do znanej interpelacji koła ”Znak”, poparli słuszną linię partii oraz ostro potępili wichrzycieli i reakcjonistów.
O inne wychowanie młodzieży
Całe sejmowe przemówienie Józefa Cyrankiewicza zachowało się w archiwach Rozgłośni Polskiej RWE.
- Okazało się, że na naszych uczelniach jest pewna, na szczęście niewielka, ilość takich pracowników nauki, samodzielnych i pomocniczych, którzy nie tylko nie wychowują młodzieży studenckiej w socjalistycznym, patriotycznym duchu, ale ją ideologicznie deprawują, szerząc idee obce, rewizjonistyczne, nieraz trockistowskie, wrogie naszemu państwu - mówił Cyrankiewicz. - Mącą świadomość studentów teoriami antysocjalistycznymi, sączą nieufność, czy wręcz pogardę wobec historycznych osiągnięć narodu polskiego.
Posłuchaj wystąpienia premiera Józefa Cyrankiewicza i komentarzy propagandy komunistycznej.
Więcej na temat wydarzeń marcowych znajdziesz w serwisie specjalnym ”Marzec’68”>>>

Czytaj także

Libacja ku czci zwycięstwa Izraela, czyli Gomułka oburzony

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2013 15:00
W czerwcu 1967 w redakcji popularnego tygodnika "Przyjaciółka" została zorganizowana "koleżeńska wódka z kanapkami". To niewinne spotkanie zostało uznane przez najwyższe władze PZPR za gorszącą libację syjonistek…
rozwiń zwiń
Czytaj także

Marzec 1968. Bunt studentów i brutalne pałowanie przez milicję

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2013 09:00
Mija 45 lat od wiecu studentów na Uniwersytecie Warszawskim, który pociągnął za sobą fale protestów w całym kraju.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Marzec '68 – wielka manifestacja mieszkańców Gdańska

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018 07:00
- Posługując się metodą prowokacji, siły wrogie socjalizmowi wzburzyły umysły młodzieży, parły do przelewu krwi. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie: O co chodzi? – mówił Władysław Gomułka podczas spotkania z aktywem PZPR w marcu 1968 roku.
rozwiń zwiń