Historia

Jerozolima w rękach Nabuchodonozora

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2017 06:21
"Bóg dał królowi Nabuchodonozorowi wielkość i sławę. Cały świat drżał przed jego potęgą. Podbijał ziemię i narody, ale gdy pycha zaczęła go zaślepiać, Bóg odebrał mu wszystko i król został wygnany, zaznał biedy i głodu. Gdy wreszcie poznał swój błąd, powrócił do władzy" – czytamy w starotestamentowej Księdze Daniela.
Audio
  • Nabuchodonozor i inni władcy Babilonu - komentarz prof. Piotra Bielińskiego z Instytutu Archeologii UW. Aud. Elżbiety Kollat z cyklu "Bohaterowie Starego Testamentu". (PR, 28.05.2003)
Zabicie dzieci króla Sedecjasza na oczach Nabuchodonozora
Zabicie dzieci króla Sedecjasza na oczach NabuchodonozoraFoto: Reprod. fot. obrazu François-Xavier Fabre’a (1766–1837). Wikimedia Commons/dp

18 lipca 586 p.n.e. wojska babilońskie pod wodzą króla Nabuchodonozora II zdobyły i splądrowały Jerozolimę, tłumiąc bunt Żydów, mieszkańców Judy. Pierwsze wysiedlenia Żydów do Babilonu rozpoczęły się 10 lat wcześniej, kiedy ten sam władca wtargnął do Jerozolimy, zrabował świątynny skarbiec i wysiedlił króla Jojakina. Na jego następcę mianował Sedecjasza. Gdy ten się zbuntował, Nabuchodonozor raz jeszcze dokonał spustoszenia Jerozolimy.

W niewoli Babilończyków

O potędze Babilonu, króla Nabuchodonozora i jego następców opowiadał w audycji Elżbiety Kollat "Bohaterowie Starego Testamentu" prof. Piotr Bieliński z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W programie nadanym w maju 2003 roku gość odnosił się także do wydarzeń, jakie miały miejsce w Iraku po wkroczeniu doń wojsk amerykańskich.

- Propaganda Saddama Husajna sięgała do babilońskich korzeni, żeby wywołać poczucie dumy narodowej - mówił prof. Biliński - odrębne od dumy, wynikającej z przynależności do narodu arabskiego. Stąd też postacie takie jak Nabuchodonozor czy Hammurabi weszły do kanonu ideologicznego całego państwa irackiego.

Wielkie budowle Babilonu

Autorka i jej gość rozważali, na ile dzisiejsi mieszkańcy Iraku czują się potomkami ludów, które przed tysiącleciami mieszkały w dolinie Eufratu i Tygrysu. W audycji przytaczane są fragmenty z Księgi Daniela, ukazujące nie tylko życie Nabuchodonozora II, ale też innych władców Babilonu: Nabonida i jego syna Baltazara. - Przeciętnemu Irakijczykowi nie są to imiona obce – powiedział prof. Biliński.

Nabuchodonozor II nie tylko zasłynął swymi podbojami. Przeszedł do historii również jako słynny budowniczy, który przekształcił Babilon w potężną twierdzę. Za jego czasów powstały w Babilonie m.in. brama Isztar, świątynia Marduka E-sagila, potrójny mur Babilonu (strategiczna budowla na lewym brzegu rzeki Eufrat, licząca 18 km) czy wreszcie ziggurat E-temenanki. Z jego osobą wiąże się też podanie o jednym z siedmiu cudów świata starożytnego – "wiszących ogrodach" w Babilonie. Wg tradycji greckiej Nabuchodonozor założyć miał je dla swojej żony, medyjskiej księżniczki Amytis, aby nie czuła się samotna na pozbawionej pagórków, płaskiej równinie Mezopotamii.

Spustoszenia wojenne

Dziś śladów dawnej świetności Babilonu pozostało niewiele. Wojna w Iraku też niekorzystnie wpłynęła na ochronę zabytków w tym kraju. Mówił o tym zagrożeniu gość audycji.

- Teren dawnego Babilonu jest płaski jak stół. Na tym płaskim terenie jedyne wzgórza jakie widać to ruiny starożytnych miast – stwierdził prof. Biliński. - Wzgórza kryjące ruiny słynnych, starożytnych miast są pocięte tak, jak ser szwajcarski, takimi dołami, wykopywanymi na dziko przez miejscową ludność w poszukiwaniu kosztowniejszych zabytków.

Wyzwolenie

Czas rządów Nabuchodonozora II był najlepszym w historii Babilonu. Żydzi wiążą ten okres ze zniszczeniem Jerozolimy, ze swą niewolą i przesiedleniami z terenów Judy.

Wyzwolenie przyszło kilkadziesiąt lat później, gdy Babilonia została podbita przez perskiego króla Cyrusa Wielkiego II. To on w 538 roku p.n.e. wydał edykt, na mocy którego nakazał Żydom powrót do Palestyny.

bs

Czytaj także

Wojna trojańska – fakty i mity

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2021 05:50
Niektórzy współcześni archeologowie podważają prawdziwość przekazu Homera i istnienie Troi. Inni twierdzą, że posiadają dowody na istnienie pałaców Agamemnona i Nestora, a Odyseusza i Priama uznają za postacie historyczne. Starożytne wazy pokazują wojnę, którą można uznać za trojańską, ale nie jest pewne, czy przekazują mit, czy opowieść historyczną.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Pola Katalaunijskie - klęska Hunów

Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020 05:30
- Najstraszniejszy ze wszystkich ludów ze względu na swoją dzikość. Plemię najokrutniejsze, wstrętne i karłowate. Możliwe do uznania za rodzaj ludzki, tylko dlatego że wydawało z siebie kwilenie podobne do ludzkiej mowy – zapisał rzymski kronikarz Jordanes.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Nowe siedem cudów świata – pomniki cywilizacji ludzkiej

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2015 06:01
Wielki Mur Chiński, Petra, posąg Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, Machu Picchu, Chichén Itzá, Koloseum, Tadź Mahal to siedem współczesnych cudów świata.
rozwiń zwiń