Historia

Prof. Antoni Dudek: "Wrzesień 1939 roku był jak tsunami"

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2018 09:00
- Wrzesień 1939 roku przekreślił próbę odbudowania własnego państwa, natomiast nie zniszczył wszystkiego, co się w ciągu dwudziestolecia udało zrobić - podkreślał prof. Antoni Dudek, historyk. 

Jak podkreśla historyk, II RP była czasem, w którym wiele osiągnięto, ale równie wiele zaniedbano. 

- Przede wszystkim zbudowano wtedy bardzo silne poczycie tożsamości narodowej i znaczenia własnego państwa - mówił prof. Dudek.

Historyk odniósł się w tym kontekście do rewizjonistycznych tez dotyczących decyzji władz II RP w przededniu wojny.