Historia

Witold Doroszewski - słynny językoznawca i teoretyk języka mówionego

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022 05:40
26 stycznia 1976 roku, zmarł w Warszawie ceniony znawca języka polskiego prof. Witold Doroszewski. To właśnie on stał na czele zespołu redagującego "Słownik Języka Polskiego" – było to największe tego typu dzieło wydane w Polsce w XX wieku, obejmujące ponad 125 tysięcy haseł.
zdj. il.
zdj. il.Foto: Shutterstock

Witold Doroszewski w swoich pracach i naukowych poszukiwaniach najważniejszym elementem zmian języka uczynił tzw. "człowieka mówiącego" (łac. "homo loquens"). Znacznie mniej wpływów przemian dostrzegał w łonie samego języka. To użycie języka było główną dominantą przemian, jak uważał badacz.

Szybka ścieżka naukowej kariery

Mimo że Witold Doroszewski urodził się w Moskwie, w 1899 roku, i mimo rozpoczętych tam studiów językoznawczych - w 1918 roku przeniósł się na Uniwersytet Warszawski. Pierwszy okres studiów w Polsce nie trwał jednak długo, bo przyszły uczony został powołany do wojska, w którym odsłużył cały okres, aż do roku 1920.

Po powrocie na uniwersytet trafił pod skrzydła najsłynniejszego wówczas polskiego językoznawcy Jana Baudouina de Courtenay. W 1923 roku Doroszewski ukończył studia i prawie z miejsca obronił doktorat: "O znaczeniu dokonanym osnów czasownikowych (słownych) w języku polskim". Pozostał na uniwersytecie jako starszy asystent, by w 1927 roku wyjechać na uzupełniające studia językoznawcze do Paryża. Wrócił na UW w 1928 roku już jako docent w Katedrze Języka Polskiego.

Od tego czasu osiągnięcia naukowe młodego uczonego zaczynały się nawarstwiać, a jego nazwisko zostało zauważone i docenione. Już od 1930 roku bowiem był kierownikiem Katedry i otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Profesorem zwyczajnym natomiast został już w 1938 roku - czyli w wieku 39 lat. Katedrą Języka Polskiego kierował aż do 1968 roku.

Krajowe i międzynarodowe wyróżnienia

W okresie wojny Witold Doroszewski brał udział w kampanii wrześniowej, a później wykładał na tajnym Uniwersytecie Warszawskim i niejako z biegu włączył się w wykłady po odzyskaniu niepodległości. Co ciekawe, zarówno przed, jak i po wojnie nieprzeciętna wiedza i umiejętności zjednywały mu wielu słuchaczy. Jeszcze w 1934 roku prowadził wykłady na uniwersytecie w Brukseli, w latach 1936-37 na uniwersytecie Wisconsin w Madison (USA), w 1939 roku we Francji - Nancy, Bordeaux i Collège de France w Paryżu. Natomiast po wojnie, w 1958 roku, w Anglii na uniwersytetach w Oksfordzie, Leeds i Londynie.

Warto też zauważyć, że jeszcze przed wojną Witold Doroszewski został członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zaś już po wojnie: członkiem PAU (Polskiej Akademii Umiejętności), od 1947 roku, i od 1952 członkiem korespondentem PAN (Polskiej Akademii Nauk). Członkiem rzeczywistym PAN został w 1957.

Należy też dodać, że w wielu krajach honorowano profesora członkostwem towarzystw naukowych, w tym językoznawczych i slawistycznych - m.in. w Bułgarii, Austrii, Serbii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Czechosłowacji (wtedy jeszcze tak).  

Profesor honorowany był również wieloma tytułami doktora honoris causa, ale też licznymi medalami i orderami, wśród których należy wymienić choćby Krzyż Kawalerski Legii Honorowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Walecznych, Order Sztandaru Pracy I klasy, Krzyż Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Wielki Słownik i inne prace

Prof. Witold Doroszewski specjalizował się w wielu dziedzinach językowych - głównie w gramatyce opisowej języka polskiego, a ponadto w dialektologii, słowotwórstwie, fonetyce, semantyce, leksykologii i dydaktyce. To prof. Doroszewski określił pełne zasady tworzenia i wydawania słowników, z których najbardziej znanym jest "Słownik Języka Polskiego" - często z racji swojego zasobu określany "Wielkim". Teraz trudno jest objąć myślą tę tytaniczną pracę, bowiem wydanie liczyło aż 11 tomów i wychodziło, nakładem Państwowego Wydawnictwa Wiedza Powszechna, w latach 1958-69. Znawcy wyliczyli, że znalazło się w nim blisko 130 tysięcy haseł powstałych na podstawie 5 milionów cytatów oraz odesłań do 3 tysięcy utworów literackich.

Co równie ważne i trudne do ogarnięcia, to fakt, że profesor ma na swoim koncie prawie 800 publikacji naukowych, z których można wymienić, oprócz "Słownika Języka Polskiego", także: "Monografie słowotwórcze", "Z zagadnień fonetyki ogólnej", "Język polski w Stanach Zjednoczonych A.P.", "Studium języka a studium literatury", "Język Warszawy", "Zasady poprawnej wymowy polskiej", "Fizjologiczny mechanizm błędów językowych", "Podstawy gramatyki polskiej", "Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna", "Studia i szkice językoznawcze" czy "O funkcji poznawczo-społecznej języka". Tych tytułów książek, podręczników, słowników i artykułów naukowych moglibyśmy tutaj mnożyć prawie w nieskończoność.

***

Czytaj także:

***

Dla nas, zwykłych użytkowników języka polskiego, ogrom pracy naukowej prof. Doroszewskiego jest trudny do ogarnięcia. Ważna jest jednak świadomość, że tego typu dorobek jest bezcenny, bo język stanowi o naszej narodowej tożsamości. Wspomnijmy zatem prof. Witolda Doroszewskiego w rocznicę jego śmierci, a w lepszych czasach pogodowych odwiedźmy jego grób na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

PP

Czytaj także

Ludwik Zamenhof i język esperanto

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2023 05:35
26 lipca 1887 roku Ludwik Zamenhof wydał w Warszawie pierwszy podręcznik do nauki języka esperanto "Unua libro". Twórca esperanto twierdził, że do nieporozumień między ludźmi dochodzi przez barierę językową. Dlatego wymyślił język wspólny dla wszystkich.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jan Baudouin de Courtenay. Człowiek, który naraził się wszystkim

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2023 05:50
Przywoływany jest w podręcznikach historii tylko jako kandydat mniejszości narodowych na pierwszego prezydenta RP. Tymczasem ten Polak o obcobrzmiącym nazwisku był jednym z najlepszych lingwistów świata. Był też nietuzinkowym wolnomyślicielem, co przysporzyło mu wielu wrogów. 13 marca przypada 178. rocznica jego urodzin.
rozwiń zwiń