Historia

"Trybuna Ludów" Adama Mickiewicza

Ostatnia aktualizacja: 15.03.2023 05:30
174 lata temu, 15 marca 1849 roku, a był to czwartek, ukazał się w Paryżu pierwszy numer dziennika wydawanego w języku francuskim "Trybuna Ludów". Wydawcą i głównym redaktorem tego postępowego pisma był sam Adam Mickiewicz.
Joanna Puchalska: jedną z najważniejszych kobiet w życiu każdego mężczyzny jest matka
Joanna Puchalska: jedną z najważniejszych kobiet w życiu każdego mężczyzny jest matkaFoto: Biblioteka Narodowa, domena publiczna (polona.org)

Pismo postępowe

Dziennik powstał już w schyłkowym okresie Wiosny Ludów, ze szczególnym uwzględnieniem porażki Mickiewicza w próbie zorganizowania Legionu Polskiego we Włoszech. Głównym fundatorem pisma był polski magnat Ksawery Branicki z niebagatelną dotacją 200 tysięcy franków. Pismo miało charakter dość postępowy i redagowane było przez międzynarodową grupę działaczy politycznych głoszących idee Wiosny Ludów. Stąd też nazwa pisma, która w języku francuskim brzmiała "La Tribune des Peuples".

Dość powiedzieć, że pismo ukazało się w liczbie 158 numerów, a jego skład zawierał czterostronicowe wydanie w formacie wielkoszpaltowym. Wydziela się dwa okresy ukazywania się "Trybuny Ludów" - pierwszy od 15 marca do 13 czerwca 1849 roku i drugi od 1 października d 10 listopada. Co ciekawe, Mickiewicz z nazwiska pokazał się jedynie raz i to w tym drugim okresie, kiedy to polski wieszcz informował o ustąpieniu wszystkich polskich redaktorów z redakcji pisma, co było wymuszone działaniami ambasady rosyjskiej w Paryżu.

Zarządzanie konspiracyjne

Samemu Mickiewiczowi władze francuskie postawiło zaś ultimatum deportacji, jeśli dalej będzie jawnie współpracował z dziennikiem. Mickiewicz podjął więc liczne kroki ostrożności i jego artykuły pisane były obcą ręką i pod obcym nazwiskiem. Zarezerwował sobie też prawo zarządzania pismem w formach, które dzisiaj nazwalibyśmy konspiracyjnymi.

Historyk i archiwista Stefan Kieniewicz wylicza jednak liczbę 90 artykułów autorstwa Adama Mickiewicza i wskazuje ich wstępny bądź polemiczny charakter. Artykuły te doczekały się pełnego wydania w 1907 roku, za czym stał Władysław Mickiewicz, syn wieszcza. Kieniewicz tak rozpoczyna swoją wielostronicową rozprawę opisująca wszelkie aspekty założenia i prowadzenia tego postępowego dziennika: "W dniu 15 marca 1849 zaczął wychodzić w Paryżu nowy dziennik w języku francuskim pod nagłówkiem "La Tribune des Peuples". Finansował to przedsięwzięcie magnat polski, hr. Ksawery Branicki; redaktorem był Adam Mickiewicz; jego współpracownikami — rewolucyjni działacze dziesięciu różnych narodowości. Artykuł programowy nazywał "Trybunę" "europejskim organem ludowym"; zapowiadał na wewnątrz obronę francuskiej konstytucji republikańskiej i pracę "nad zbudowaniem ustroju społecznego zgodnego z nowymi potrzebami ludu"; na zewnątrz — obronę praw walczących o wolność narodów".

Rola Wielkiej Emigracji

W tym rewolucyjnym tyglu Kieniewicz dostrzega również ważną rolę Mickiewicza i polskiej emigracji, których działanie i głos na rzecz odzyskania niepodległości było dość głośne w Europie, a we Francji w szczególności. W historycznej rozprawie czytamy: "Szczególne okoliczności złożyły się na to, że rola głównego rzecznika idei solidarności ludów na gruncie francuskim przypadła Mickiewiczowi. Choć nie związany z żadnym z obozów politycznych emigracji Mickiewicz cieszył się wśród rodaków wielkim autorytetem moralnym; imię jego jako poety i piewcy umęczonej Polski głośne było w całej Europie; w ubiegłym roku zdobył sobie Mickiewicz szczególny rozgłos jako organizator i "przewodnik" Legionu polskiego we Włoszech".

Czytaj także:

Polska na wygnaniu. Wielka Emigracja pozwoliła nam przetrwać

Potwierdzać miało te wszystkie tezy specjalnie dobrane motto będące cytatem z uchwały francuskiego Zgromadzenia Narodowego, datowanego na dzień 24 maja 1848 roku, które brzmiało: "Układ braterski z Niemcami. Wyzwolenie Włoch. Odbudowanie wolnej i niepodległej Polski". Co ciekawe, polscy redaktorzy i pracownicy pisma nazywali ten dziennik bardziej swojsko: "Mównica Ludów".

Kieniewicz notuje też system wydawniczy pisma: "Układem swym i wyglądem zewnętrznym "Trybuna" nie różniła się od większości paryskich dzienników. Wychodziła z początku raz dziennie (7 razy tygodniowo), z rana, tzn. drukowała się w nocy. W dniu 26 maja redakcja zapowiedziała, że od 28 ze względu na ważność wydarzeń wydawać będzie również "biuletyn wieczorny". Istotnie od tego dnia (tj. od nr 73) pojawia się w nagłówku pisma określenie: Edition du matin. Jednakże w dziś istniejących kompletach "Trybuny Ludów" z maja i czerwca dochowały się zaledwie 2 numery wydania wieczornego (nr 1 i 17)".


Posłuchaj
15:16 prelekcje paryskie - adam mickiewicz____2074_98_ii_tr_0-0_18c5dd45[00].mp3 O wydaniu "Prelekcji paryskich" Adama Mickiewicza mówią Tomasz Burek i Piotr Matywiecki. Audycja Iwony Smolki z cyklu "Tygodnik literacki" (PR, 1998)

 

Upadek "Trybuny Ludów"

Kieniewicz dostrzega także fakt upadku pisma: "Warto podkreślić, że "Trybuna Ludów" upadła z chwilą nastania rządów personalnych Ludwika Napoleona, z którymi do niedawna wiązała nadzieje. W dniu 10 listopada ostatni numer "Trybuny" zawiadamiał przyjaciół pisma, że będzie ono musiało na jakiś czas zamilknąć. Raz jeszcze w tym końcowym apelu przypomniano tezę Mickiewicza, że rewolucja, aby się utrzymać, musi się stać powszechną. Raz jeszcze wezwano robotnika, aby pokładał ufność w powszechnym głosowaniu 158. Pismo przestało istnieć, pożegnane sympatycznymi notatkami prasy lewicowej i centrowej; nawet "Gazette de France" poświęciła mu wspomnienie159. Ileż jednak dzienników upadło w Paryżu w ciągu ostatnich miesięcy! Świat dziennikarski stosunkowo prędko zapomniał o "Trybunie Ludów"".

Może właśnie dlatego warto, byśmy my pamiętali o tym utopijnie socjalistycznym zrywie emigracji polskiej we Francji w ramach działań na rzecz odzyskania tak upragnionej niepodległości.

PP


Czytaj także

Na paryskim bruku, czyli jak powstał "Pan Tadeusz"

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2023 05:48
"O, gdybym dożył kiedy tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy" - pisał Adam Mickiewicz. 189 lat temu, 13 czerwca 1834 roku, ukończony został druk pierwszego wydania epopei narodowej.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Polska na wygnaniu. Wielka Emigracja pozwoliła nam przetrwać

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2022 05:50
Choć pojedyncze punkty oporu broniły się do końca października, to przekroczenie granicy Prus przez główny korpus wojsk powstańczych 5 października 1831 roku oznaczało upadek powstania. Podobnie jak żołnierze, granice Kongresówki opuściły tysiące ludzi, dając początek fenomenowi polskiego życia kulturalno-politycznego poza ojczystą ziemią.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Towarzystwo Literackie Polskie. Wielka Emigracja mówi Europie o swojej ojczyźnie

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2023 05:45
191 lat temu emigranci z Polski, którzy po upadku powstania listopadowego znaleźli się w Paryżu, założyli stowarzyszenie. Jego celem było zarówno wspieranie polskiej kultury, jak i dbałość, by Europa nie zapomniała o zniewolonym przez zaborców kraju nad Wisłą.      
rozwiń zwiń
Czytaj także

Andrzej Towiański – mistyk romantyzmu

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2023 05:39
Jako pierwszy głosił idee ekumeniczne, pisał listy do samych papieży tłumacząc swoje idee. Mistyk, który wierzył, że rola narodu polskiego jest bardzo istotna w procesie dziejowym.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Nowogródek, Drezno, Paryż. Europejskie ślady Mickiewicza

Ostatnia aktualizacja: 29.12.2022 13:13
Na koniec Roku Romantyzmu Polskiego warto wybrać się w podróż europejskimi śladami Adama Mickiewicza. Na  trasie: Nowogródek, Drezno, Paryż, a także Warszawa, w której sam wieszcz nigdy nie był. To tu jednak powstało muzeum jego imienia.
rozwiń zwiń