Historia

Ziemia Święta - historyczna 91. pielgrzymka Jana Pawła II

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 05:30
23 lata temu, 22 marca 2000 roku, a była to środa, trzeci dzień pielgrzymki do Ziemi Świętej, Jan Paweł II odprawił mszę świętą w Betlejem, po czym modlił się w Grocie Narodzenia. Wszystko to w dniu wizyty na terenach Autonomii Palestyńskiej.
Papież Jan Paweł II klęczyprzed ogromnym kamieniem w Bazylice Konania, zwanej także Kościołem Narodów. Jerozolima, marzec 2000 r.
Papież Jan Paweł II klęczyprzed ogromnym kamieniem w Bazylice Konania, zwanej także Kościołem Narodów. Jerozolima, marzec 2000 r.Foto: PAP/EPA/ Arturo Mari

Pielgrzymka o wymiarze ponadczasowym

Charakter odbytych wtedy uroczystości i spotkań miał wymiar ponadczasowy. Papież wypowiedział znamienite słowa o wielowiekowej martyrologii narodu palestyńskiego i poniesionych przezeń ofiarach. Niezwykle ważna była też prywatna modlitwa w Grocie Narodzenia 2000 lat od pamiętnego przyjścia Jezusa Chrystusa na świat. Ważne były te wszystkie gesty i ważne były stojące za nimi intencje.

Oficjalny portal JPIIonline.pl tak notuje ten dzień w swoim kalendarium: "Pobyt na terytoriach palestyńskich" - wymieniając miejsca pisane wersalikami - "AL-MAGHTAS: Modlitwa w miejscu chrztu Jezusa Chrystusa (według jednej z tradycji); BETLEJEM: Powitanie przez Jasira Arafata, przywódcę Palestyńczyków • Msza św. na Placu Żłóbka • Obiad w domu pielgrzyma • Modlitwa prywatna w Grocie Narodzenia; MUCHAJJAM AD-DUHAJSZA: Wizyta w obozie uchodźców palestyńskich; BETLEJEM: Oficjalne spotkanie z Jasirem Arafatem • Powrót do Jerozolimy".

Zatrzymując się przy każdym wydarzeniu, nie sposób wyobrazić sobie niezwykłą wagę każdego z nich. Bo to i polityczny wymiar mające spotkanie z Jasirem Arafatem, ale też spotkanie z Bogiem podczas mszy świętej na placu Żłóbka czy modlitwa osobista w Grocie Narodzenia. Ponadczasowy wymiar miała też wizyta w obozie uchodźców palestyńskich.

Najtrudniejsza pielgrzymka Jana Pawła II

Ksiądz Paweł Rozpiątkowski na łamach portalu Niedziela.pl, tak odnosi się do tej wiekopomnej pielgrzymki: "Najważniejsza, najbardziej emocjonująca, najtrudniejsza, najbardziej ryzykowna i najciekawsza - to tylko niektóre z przymiotników, jakimi określano 91. pielgrzymkę Jana Pawła II. Po prawie 22 latach udało się Ojcu Świętemu spełnić prawdopodobnie jedno z największych marzeń jego pontyfikatu. W dniach 20-26 marca Roku Jubileuszowego 2000 Następca św. Piotra odbywał pielgrzymkę do ziemi ojczystej Jezusa". Do tego opisu dokłada jeszcze słowa Papieża: "Moja wizyta jest osobistą pielgrzymką i duchową podróżą Biskupa Rzymu do źródeł naszej wiary w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba".

Wizyta Papieża na terenach Autonomii Palestyńskiej miała swój dodatkowy wymiar. Ksiądz Rozpiątkowski przytacza słowa ważnych postaci tego obszaru: "Chciałabym, żeby Ojciec Święty prosił o sprawiedliwość dla naszego narodu - mówiła przed rozpoczęciem pielgrzymki młoda żona szefa Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata, Souha Arafat. Wtórował jej mąż, nazywając Jana Pawła II przyjacielem Palestyńczyków".

Jakby w odpowiedzi przytacza ważne informacje co do wydarzeń i słów Papieża w tamtym miejscu: "Pierwsza para Autonomii Palestyńskiej nie zawiodła się. W powitalnym przemówieniu po przybyciu na tereny Autonomii Palestyńskiej, w "palestyńskim dniu pielgrzymki" - 22 marca Jan Paweł II kilkanaście razy mówił o pokoju. Pokój dla narodu palestyńskiego! Pokój dla wszystkich narodów tego regionu! Nikt nie może ignorować tego, jak wiele naród palestyński musiał wycierpieć w ostatnich dziesięcioleciach. Świat widzi Wasze cierpienie. A trwa ono już zbyt długo - wołał Ojciec Święty. - Stolica Święta zawsze uznawała, że naród palestyński ma naturalne prawo do ojczyzny oraz prawo, by móc żyć w pokoju i spokoju wraz z innymi narodami tego obszaru".

Krok do jedności między religiami

Portal Niedziela.pl zwraca jeszcze uwagę na bardzo ważne wydarzenia mszy świętej i obopólnego szacunku dwu religii tego obszaru: "O wyjątkowym charakterze tego dnia wizyty świadczy jeszcze inne wydarzenie. Muezin z pobliskiego meczetu poczekał ze swoim południowym, jednym z pięciu w ciągu dnia, wezwaniem do modlitwy aż Papież skończy homilię. Jan Paweł II z kolei odwzajemnił mu ten gest, przedłużając chwilę milczenia po homilii, aż ten skończy swój śpiew. "Miałam wrażenie jedności między dwoma wielkimi religiami" - skomentowała wydarzenie żona Arafata".

Warto zatem z uznaniem wspominać tę pielgrzymkę i wydarzenia środy 22 marca 2000 roku.

PP


Czytaj także

Jan Paweł II - pierwszy papież w Białym Domu

Ostatnia aktualizacja: 06.10.2022 05:44
6 października 1979 roku pierwszy raz w historii papież gościł w Białym Domu. Prezydent Jimmy Carter powitał Jana Pawła II po polsku słowami: "Niech będzie Bóg pochwalony!"
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kazanie Karola Wojtyły. O czym mówił, zanim został Janem Pawłem II?

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2023 06:15
Nie zachowało się wiele nagrań kazań Karola Wojtyły sprzed czasów, gdy został wybrany na Stolicę Piotrową. W setną rocznicę urodzin przypominamy nagranie  kazania kardynała Karola Wojtyły - arcybiskupa metropolity krakowskiego - wygłoszone podczas mszy świętej w kościele polskim św. Stanisława Kostki w Rzymie 21 marca 1971 roku.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Kościół ma wskazywać drogę, a nie rozwiązania". Najważniejsze encykliki Jana Pawła II

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023 05:55
W trakcie swojego 27-letniego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił aż czternaście encyklik. Nauczanie Jana Pawła II było oryginalnym połączeniem polskiej formacji kulturowej oraz wielowiekowego dziedzictwa Kościoła katolickiego. Papież uważał, że myśli przekazywane w encyklikach powinny wskazywać drogę dla świata, a nie służyć jako konkretne rozwiązania.
rozwiń zwiń
Czytaj także

39 lat temu Jan Paweł II spotkał się z człowiekiem, który chciał go zabić

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2022 05:45
- Rozmawiałem z nim jak z bratem, któremu przebaczyłem i który cieszy się moim zaufaniem – powiedział Jan Paweł II po spotkaniu z Mehmetem Ali Ağcą, tureckim zamachowcem, który strzelał do papieża-Polaka. 
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Uwolnić się od goryczy przeszłości". Jan Paweł II o pojednaniu Polaków i Ukraińców

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2023 06:58
Papież Polak odegrał bardzo znaczącą rolę w procesie dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego. Świadomy skomplikowanych, sięgających kilka stuleci w głąb, relacji między Polakami i Ukraińcami, pamiętający o tragicznych wydarzeniach z najnowszej historii, nie ustawał w próbach przypominania o fundamentalnej ewangelicznej zasadzie przebaczenia. Bo tylko ono, mówił, jest drogą do pokoju.
rozwiń zwiń
Czytaj także

"Jesteście naszymi starszymi braćmi". Dialog Jana Pawła II z Żydami

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2023 05:40
Jan Paweł II jedną z podstaw swojego pontyfikatu uczynił dialog z innymi religiami, szczególnie z judaizmem, bliskim mu ze względu na wspólne korzenie wiary . Był pierwszym w historii biskupem Rzymu, który przekroczył próg synagogi. Był papieżem, który modlił się pod Ścianą Płaczu o wybaczenie win popełnionych przez katolików wobec Żydów. Zależało mu na prawdziwym i trwałym pokoju między obiema religiami.
rozwiń zwiń