Historia

UNESCO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Edukacji, Nauki i Kultury

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2022 05:30
77 lat temu, 16 listopada 1945 roku, niedługo po zakończeniu II wojny światowej, w Londynie (Wielka Brytania) podpisano akt założycielski ogólnoświatowej organizacji pod nazwą UNESCO, a nazwa ta to nic innego jak akronim pełnej nazwy: Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Edukacji, Nauki i Kultury.
Obrady UNECO, Paryż 2003 r.
Obrady UNECO, Paryż 2003 r.Foto: Forum

Szczytne cele

Pomysłem intelektualistów i postępowych polityków była organizacja, której głównym celem stało się wdrożenie hasła "solidarności intelektualnej i moralnej ludzkości", co było według nich jednym z najważniejszych gwarantów zapobieżenia trzeciej wojny światowej. Co ciekawe, mimo obecnej siedziby tej organizacji - w Paryżu (Francja) - jej powstanie miało miejsce w Londynie, a powołującą do życia konstytucję podpisano tam właśnie. Jak do tej pory głównym depozytariuszem tej konstytucji jest brytyjski rząd... i to on właśnie jest w posiadaniu autentycznych, oryginalnych dokumentów w językach angielskim i francuskim.

Piękny w zamyśle i przez swoje założenia Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (Akt konstytucyjny UNESCO) zaczyna się od słów:

"Rządy Państw podpisujących niniejszy Akt Konstytucyjny w imieniu swych narodów, oświadczają:

Że, ponieważ wojny rodzą się w umyśle człowieka, również w umyśle człowieka dojrzeć powinna sprawa obrony pokoju;

Że brak wzajemnego zrozumienia narodów zawsze był w ciągu całej historii ludzkości przyczyną podejrzeń i braku zaufania pomiędzy krajami, w wyniku czego ich sprzeczności zbyt często przeradzały się w wojny".

W dalszej części rozwijając wprowadzenie, po którym następuje szereg artykułów konstytucyjnych. Pełna treść tej pięknej konstytucji jest dostępna w całości w wielu językach, także w języku polskim. Warto przeczytać, szczególnie ze świadomością, że została stworzona zaraz po zakończeniu tragicznej w skutkach II wojny światowej i na progu nowych podziałów politycznych na styku Zachodu i krajów komunistycznych.

193 członków organizacji

Konstytucja ta weszła w życie nieco później niż sam fakt jej utworzenia. Musiał minąć prawie cały rok, by doprowadzić organizacyjnie do pierwszych zapisów, które nastąpiły 4 listopada 1946 roku. Wtedy jeszcze zapisy te polegały na złożeniu specjalnych dokumentów akceptacyjnych warunki uczestnictwa w przedstawicielstwie w Londynie, szereg państwa przystępowało do UNESCO w następnych dniach, a Polska dokumenty te złożyła dokładnie 6 listopada trzy ćwierci wieku temu.

W Dzienniku Ustaw nr 46 z 1947 roku, pod pozycją 243 znajduje się "Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 1947 r. w sprawie złożenia polskiego dokumentu akceptacyjnego Konwencji, dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury, podpisanej w Londynie, dnia 16 listopada 1945 r." (podana data wskazuje dzień powstania UNESCO).

W oświadczeniu rządowym czytamy stwierdzone powyżej fakty założenia i przystąpienia Polski do tej światowej organizacji. Podane są też informacje odnośnie komunikatu Rządu Brytyjskiego z dnia 12 lutego 1947 roku, że do tego czasu swoje dokumenty akceptacyjne złożyło 29 państw, a oprócz Polski, z krajów tzw. bloku wschodniego była jeszcze tylko Czechosłowacja - Związku Radzieckiego próżno było szukać.

Licznie reprezentowane były kraje Europy Zachodniej, wszystkie kraje Ameryki Północnej, Australia i Nowa Zelandia, ale też niektóre kraje Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej i co ważne, pojawiły się też kraje arabskie, jak choćby Liban, Syria, Egipt czy Arabia Saudyjska. Wśród tych pierwszych sygnatariuszy były także Chiny i Indie. Jak do tej pory UNESCO zrzesza 193 członków.

Rezygnacje i powroty członków UNESCO

Co ciekawe, w historii tej organizacji są dwa ważne fakty, które w swoim czasie zadziwiły świat - były nimi rezygnacje z członkostwa najpierw Stanów Zjednoczonych, w grudniu 1984, a rok później także Wielkiej Brytanii. Rezygnacje te spowodowało działanie niektórych "postępowych" państw, prowadzących także w samej UNESCO szeroko zakrojone kampanie "antyimperialistyczne".

Dopiero zreformowanie struktur organizacyjnych i silna promocja idei wolności słowa spowodowały, że w 1997 roku Wielka Brytania wróciła do grona państw członkowskich, a w 2003 roku Stany Zjednoczone... jak się okazało, nie na długo. USA, wraz z Izraelem, wystąpiły z tej organizacji na przełomie 2018 i 2019 roku.

Stosowny dokument na ręce dyrektor generalnej Iriny Bokovej został złożony przez Departament Stanu 12 października 2017 roku i wystąpienie weszło w życie 31 grudnia 2018 roku. W dokumencie stwierdza się, że „Ta decyzja nie została podjęta pochopnie i odzwierciedla obawy USA związane z narastającymi zaległościami w UNESCO, potrzebą fundamentalnych reform w tej organizacji oraz utrzymującym się antyizraelskim uprzedzeniem w UNESCO.” Od 1 stycznia 2019 roku USA mają jedynie swoją stała misję obserwacyjną przy tej organizacji.

Zachęcamy do odwiedzenia licznych stron z ciekawymi informacjami o działaniach i akcjach ochronnych i edukacyjnych UNESCO, a w szczególności do zajrzenia na oficjalne strony organizacji, a także na strony polskiego przedstawicielstwa... znajdziecie tam pełen spis zabytków dziedzictwa kulturowego w Polsce objętych patronatem UNESCO. Warto, bo to nasze piękne zabytki historyczne, o których nie tylko my, ale także cały świat nie może zapomnieć.


Posłuchaj
06:09 Płyty PR na liście UNESCO.mp3 Płyty Polskiego Radia z września '39 na liście UNESCO - materiał Ewy Plisieckiej (posłuchaj)

 

PP

Czytaj także

21 postulatów. Jeden z najważniejszych tekstów ludzkości

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2023 05:43
Drewniane tablice z 21 postulatami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który przekształcił się w NSZZ "Solidarność", zostały wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO "Pamięć Świata".
rozwiń zwiń
Czytaj także

45 lat kopalni soli w Wieliczce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ostatnia aktualizacja: 09.09.2023 05:30
To jedyna kopalnia na świecie nieprzerwanie czynna od średniowiecza aż do dzisiaj. Na tablicy w szybie widnieją słowa poety Wincentego Pola – "Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie".
rozwiń zwiń
Czytaj także

Stalowe płyty na wagę złota. Kolekcja Polskiego Radia na Liście Krajowej UNESCO

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2021 11:30
– Ta kolekcja pokazuje, jaką rolę we wrześniu 1939 roku odgrywało Polskie Radio. Było centrum dowodzenia stolicy – podkreśla Agnieszka Kordowicz, wiceszefowa Archiwum Polskiego Radia.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Kolekcja płyt Polskiego Radia wpisana na Listę Krajową programu UNESCO "Pamięć świata"

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2021 14:20
Kolekcja 93. stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku została wpisana – jako jeden z 15 nowych obiektów dziedzictwa narodowego – na Listę Krajową programu UNESCO "Pamięć świata". Podczas uroczystości w Belwederze, która odbyła się w czwartek 10 czerwca, certyfikat – potwierdzający wpisanie na listę płyt z przemówieniami m.in. Stefana Starzyńskiego i Józefa Becka – odebrała Agnieszka Kamińska, Prezes Zarządu Polskiego Radia.
rozwiń zwiń