Historia

Niemcy budują Majdanek

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2012 00:00
27 lipca 1941 roku, Niemcy rozpoczęli budowę obozu koncentracyjnego na Majdanku. Obóz koncentracyjny w Lublinie, zwany potocznie Majdankiem, był drugim co do wielkości, po Auschwitz, nazistowskim obozem zagłady.
Audio

Pierwszymi więźniami byli jeńcy radzieccy, od wiosny 1942 roku obóz stał się ośrodkiem zagłady Żydów. Obóz koncentracyjny w Lublinie, zwany potocznie Majdankiem, był drugim co do wielkości, po Auschwitz, nazistowskim obozem zagłady w Europie. Szacuje się, że przeszło przez niego od 300 do 360 tysięcy więźniów 30 narodowości. Wśród osadzonych najwięcej było Żydów i Polaków. Liczbę pomordowanych w Majdanku dotychczas oceniano na 230-300 tysięcy, z czego 100 tysięcy stanowili Żydzi.

Ostatnie badania wskazują jednak, że ofiar mogło być mniej, według publikacji Tomasza Kranza, dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, zostało tam zamordowanych około 80 tysięcy, z czego 59 tysięcy stanowili Żydzi. Obóz został wyzwolony w 1944 roku, przez Armię Czerwoną. Przebywało w nim wówczas około tysiąca więźniów, wśród nich żołnierze Armii Krajowej. W ciągu kilku dni poprzedzających wejście wojsk radzieckich, Niemcy zamordowali w obozie 800 więźniów Zamku Lubelskiego.

Pierwszej masowej egzekucji na Majdanku dokonano w grudniu 1941 roku. Rozstrzelano wówczas 2 tysiące jeńców radzieckich. W czerwcu 1942 roku uruchomiono pierwsze krematorium. Pierwszy transport mieszkańców z "aryjskiej" strony Warszawy trafił do Majdanka w styczniu 1943 roku. W czerwcu tego samego roku znaleźli się tu mieszkańcy warszawskiego i białostockiego getta oraz ofiary pacyfikacji Zamojszczyzny. 3 listopada1943 roku w obozie na Majdanku miała miejsce największa masowa egzekucja tzw. krwawa środa, w ramach akcji Erntefest - Dożynki.

Hitlerowcy rozstrzelali wtedy ponad 18 tysięcy Żydów, więźniów Majdanka i obozów pracy na terenie Lublina. Tragiczna historia lubelskiego obozu koncentracyjnego dobiegła końca 23 lipca 1944 roku, po wkroczeniu do Lublina Armii Czerwonej. Rok po wyzwoleniu obozu została powołana w Lublinie polsko-radziecka komisja nadzwyczajna do zbadania zbrodni hitlerowskich popełnionych na Majdanku. Komisja zabezpieczyła materiały dowodowe i postawiła w stan oskarżenia sześciu oprawców zatrzymanych podczas wyparcia Niemców z Lublina. Wykonano publicznie wyroki śmierci.

Dalsze procesy miały miejsce w pierwszych latach po wojnie. Z 1037 znanych z nazwiska funkcjonariuszy SS na Majdanku, tylko 170 poniosło odpowiedzialność karną. Jesienią 1944 roku na terenie dawnego obozu powstało Państowe Muzeum Majdanka. Było pierwszą tego typu instytucją na świecie. Muzeum gromadzi eksponaty, prowadzi archiwum i badania naukowe. Odbywają się tam lekcje muzealne, spotkania z byłymi więźniami, odczyty i projekcje filmów. Corocznie we wrześniu są organizowane Dni Majdanka.

WIĘCEJ NA TEMAT ZBRODNI NIEMIECKICH W SERWISIE II WOJNA ŚWIATOWA

/
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Litzmannstadt Ghetto

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2009 08:15
IPN przygotował album poświecony Litzmannstadt Ghetto. Historycy oceniają, że łódzkie getto zostało utrwalone na ponad 12 tysiącach fotografii.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ucieczka z Sobiboru

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2010 06:00
Tomasz Toivi Blatt przeżył piekło hitlerowskiego obozu zagłady w Sobiborze.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Nie ma już ludzi, jest pamięć w fotografii

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2011 07:00
Zniszczone zdjęcie czy odnalezione po latach notatki - te przedmioty kryją w sobie dramatyczne i bardzo osobiste historie przetrwania i rozłąki rodzin w latach Holocaustu. Nie wszystkie uda nam się odkryć.
rozwiń zwiń