Historia

Komuniści fałszują wybory

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2012 09:00
W okresie kampanii przedwyborczej skrytobójczo zamordowano okoł. 140 działaczy PSL.
Audio

19 stycznia 1947 r. w atmosferze represji odbyły się w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. Wg sfałszowanych wyników wygrał Blok Demokratyczny (PPR, PPS, SL i SD) pokonując PSL, główną siłę niepodległościową. Stworzyło to pozory legalizmu władzy komunistycznej w kraju.

Terror

Przez cały okres kampanii komuniści prowadzili zakrojoną na szeroką skalę działalność na rzecz eliminacji przeciwników politycznych. Rozwiązywano organizacje powiatowe oraz demolowano lokale wyborcze PSL, który był najważniejszą polityczną siłą niepodległościową. W okresie kampanii przedwyborczej skrytobójczo zamordowano ok. 140 działaczy PSL, aresztowano ok. 10 tys., w tym 149 kandydatów na posłów, a w dziesięciu okręgach wyborczych unieważniono PSL-owskie listy.

Przeprowadzone w atmosferze represji i terroru wybory do Sejmu Ustawodawczego fałszowano na każdym szczeblu komisji wyborczych. W raporcie z polskich „wyborów” z 14 lutego 1947 roku meldowano, że tym razem główny ciężar fałszerstw wzięli na siebie ludzie wyznaczeni przez polskich komunistów przy technicznym nadzorze i wsparciu Rosjan.

Agent Bierut trzyma rękę na pulsie

Pierwszy przywódca PRL Bolesław Bierut wraz z kierownictwem PPR zarządził zamianę urn wyborczych w niektórych obwodach wyborczych, podrzucanie do urn kart do głosowania, a w niektórych komisjach, gdzie nie było mężów zaufania z PSL, kierowanego przez Stanisława Mikołajczyka, przygotowanie dwóch egzemplarzy protokołów; w jednym z nich miało nie być danych liczbowych. W ramach tych działań zapewniono odpowiednie warunki dla dokonywania fałszerstw.Na około pięć i pół tysiąca komisji obwodowych utworzono 3515 komisji złożonych tylko i wyłącznie z członków PPR, co stanowiło ponad połowę wszystkich komisji. PSL miało swoich mężów zaufania tylko w tysiącu trzystu komisjach. Tam gdzie nie było PSL-owców, członkowie PPR i UB sporządzaliy nowe, fałszywe protokoły wyborów, niezgodne z wynikami głosowania.

Działania te wraz ze wzmożeniem represji, unieważnianiem list wyborczych PSL i pozbawieniem praw wyborczych niemal pół miliona obywateli oraz masowym werbunkiem członków komisji obwodowych na agentów UB dały wyniki, które w propagandzie ogłoszono zwycięstwem bloku komunistycznego.

Zachód nic nie robi

Przebieg wyborów śledziło wielu zagranicznych obserwatorów i korespondentów prasowych, między innymi z USA i Wielkiej Brytanii. Wielokrotnie donosili oni o nieprawidłowościach w okręgach wyborczych. W opinii mieszkańców Warszawy przekonanych o sfałszowaniu wyników wyborów krążyło powiedzenie: "Wybory to taka szkatułka: wchodzi Mikołajczyk - wychodzi Gomułka".

Z oficjalnych danych wynikało, że frekwencja wyborcza w styczniu 1947 roku wyniosła 89,9 procent. Blok Stronnictw Demokratycznych uzyskał 80,1 proc. głosów i 394 mandaty w Sejmie, PSL - 10,3 proc. i 28 mandatów, Stronnictwo Pracy - 4,7 proc. i 12 mandatów, a PSL "Nowe Wyzwolenie" - 3,5 proc. i 7 mandatów.

Cień Jałty

Przeprowadzenie wyborów w Polsce wynikało z postanowień konferencji Wielkiej Trójki w Jałcie w lutym 1945 roku. Zobowiązywały one rząd Polski do przeprowadzenia wolnych, nieskrępowanych wyborów. We wrześniu 1946 roku kierownictwo PPR ustaliło zasady nowej walki wyborczej. Oficjalnie, propaganda zaczęła przedstawiać komunistów jako "jedyny obóz postępu i demokracji".

Sfingowane wybory w 1947 roku posłużyły do budowy mitu założycielskiego PRL-u, który określał władzę sprawowaną przez komunistów jako legalną. Stworzono warunki dla pełnego podporządkowania społeczeństwa, całkowitej likwidacji opozycji niepodległościowej oraz odrębności we własnych szeregach.

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach na prezydenta RP wybrano Bolesława Bieruta, który w czasie wyborów określał się jako bezpartyjny. Sformowano też rząd, na czele którego stanął Józef Cyrankiewicz z PPS.

Czytaj także

Ubecja przy robocie

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2009 13:58
Książka o Bielskim Urzędzie Bezpieczeństwa odkrywa kolejne białe plamy.
rozwiń zwiń

Czytaj także

"3 x TAK", czyli wielkie kłamstwo komunistów

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021 05:40
To referendum stało się symbolem manipulacji i fałszowania wyborów w powojennej Polsce przez komunistów.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Powstanie w Poznaniu

Ostatnia aktualizacja: 19.06.2011 13:00
Wystawa "W obronie pamięci. Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956" stanęła nieopodal Poznańskich Krzyży.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Proces przywódców WiN

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2012 15:00
4 stycznia 1947 roku w Warszawie rozpoczął się proces przywódców antykomunistycznej organizacji Wolność i Niezawisłość.
rozwiń zwiń