Section1
Zdobyczna broń powstańców "Z Archiwum IPN"
Wszystkie Gmach Sądu Okręgowego przy pl. Krasińskich z barykadą blokującą przejazd w stronę ul. Bonifraterskiej w Warszawie, 1944 Foto: IPN