Redakcja Polska

Nieśwież – dawna rezydencja rodu Radziwiłłów wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

11.08.2020 12:34
Wspaniała rezydencja potężnego rodu Radziwiłłów leży w zachodniej części Białorusi nad malowniczym Jeziorem Panieńskim. Najstarsze wzmianki o grodzie w tym miejscu pochodzą z XII wieku.
Audio
  • Historia rezydencji Radziwiłłów w Nieświeżu [posłuchaj]
Zamek w Nieświeżu
Zamek w Nieświeżu Foto: Wikipedia/Domena Publiczna CC.BY-SA2.0

Nieśwież od 1530 roku należał do najpotężniejszego polsko-litewskiego rodu magnackiego Radziwiłłów - w ich rękach miasto pozostawało aż do wybuchu II wojny światowej. Powstanie Nieświeża datowane jest przez historyków na połowę 15. wieku. W 1446 roku król Kazimierz Jagiellończyk przekazał miejscowość Mikołajowi Niemirowiczowi, bojarowi litewskiemu, który wybitnie przysłużył się wyniesieniu Kazimierza Jagiellończyka na tron. Rok ten uważa się za właściwą datę założenia Nieświeża.

Historia samego zamku, czy też kompleksu pałacowo-parkowego w Nieświeżu, sięga końca 16. i początku 17. wieku. O jego wybudowaniu zdecydował marszałek wielki litewski Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany „Sierotką”. Ważną budowlą Nieświeża jest połączony z zamkiem kościół jezuitów pod wezwaniem Bożego Ciała, zbudowany w latach 1587 - 1603. Stanowi on mauzoleum 102 członków rodziny Radziwiłłów.

W Nieświeżu powstała w 16. wieku bezcenna Biblioteka książąt Radziwiłłów, ongiś największa biblioteka prywatna w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Założyli ją bracia Mikołaj Krzysztof i kardynał Jerzy, synowie wojewody wileńskiego Mikołaja, zwanego Czarnym. Ten ostatni założył też w Nieświeżu archiwum rodowe Radziwiłłów.

Zamek w Nieświeżu kilkukrotnie przechodził w obce ręce (w 1706 zajęli go Szwedzi, a w 1770 i 1812 Rosjanie), za każdym razem wracał do właścicieli, za każdym też razem zniszczony, wymagał odbudowy i renowacji.

Najbardziej znani Polacy, związani z zamkiem w Nieświeżu to – oprócz Radziwiłłów - król Stanisław August Poniatowski, który odwiedził rezydencję w 1785 r. W dwudziestoleciu międzywojennym nieświeski zamek zasłynął ze spotkania marszałka Józefa Piłsudskiego z polskimi arystokratami – była to manifestacja chęci współpracy z kołami ziemiańskimi.

Po zakończeniu II wojny światowej Nieśwież znalazł się na terenie  Białorusi, władze białoruskie przekształciły wspaniałą rezydencję Radziwiłłów w sanatorium. Zamek był sukcesywnie ograbiany i niszczony. W 2005 roku dzięki wielkim wysiłkom i inicjatywie m.in. Polaków, architektoniczny, rezydencjalny i kulturalny zespół rodu Radziwiłłów został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Co stanowi największą wartość tego obiektu? Dlaczego jest on tak ważny dla polskiego dziedzictwa narodowego? O historii rezydencji w Nieświeżu opowiada Tomasz Kuba Kozłowski, znawca historii Kresów, autor cyklu "Opowieści z Kresów", realizowanego od wielu lat w warszawskim Domu Spotkań z Historią, twórca i właściciel największej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji dotyczącej Kresów.  

Cykl "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Ewa Plisiecka.

 

 

"Zachować pamięć". Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie

29.07.2020 09:00
Celem projektu, który powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, jest opisanie i promocja historycznego dziedzictwa polskiego na Wschodzie. Uświadomienie Polakom poza granicami, że warto dbać o kulturową spuściznę  na dawnych Kresach Polski. Chcemy także pokazać ludzi i instytucje, które przyczyniają się do zachowania kulturowego dziedzictwa na Wschodzie.

Kamieniec Podolski - niezwyciężona twierdza, miasto wielu kultur i religii

31.07.2020 09:15
W audycji z cyklu "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie", powstającego we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie, przypominamy dawną świetność wojskowej warowni, która przez wieki opierała się przed atakami Kozaków, Tatarów i Turków, w której do dziś można znaleźć polskie ślady.

Zamek w Podhorcach - jedna z najpiękniejszych rezydencji dawnych Kresów Rzeczypospolitej

04.08.2020 15:00
Zamek w Podhorcach, zwany "Wersalem Podola", to jedna z najpiękniejszych rezydencji na Ukrainie i dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Patrząc na współczesne zdjęcie budowli, widzimy jednak już tylko znikome ślady jej wspaniałej przeszłości. W 2008 roku Podhorce wpisano na listę World Monuments Watch jako jeden z najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem.