Redakcja Polska

Kiejdany – dawna polska rezydencja magnacka, opisana w „Potopie” Henryka Sienkiewicza

06.12.2020 19:32
Miasto swój okres świetności przeżywało w XVII wieku, będąc symbolem potęgi Radziwiłłów; mityczna Issa z powieści Czesława Miłosza to rzeka Niewiaża, nad którą leżą Kiejdany.
Audio
  • "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" - Kiejdany, dawna polska rezydencja magnacka [posłuchaj]
Kiejdany. Kościół farny św. Jerzego
Kiejdany. Kościół farny św. JerzegoFoto: Mirek Osip-Pokrywka

W 1372 roku nazwa miasta została po raz pierwszy wymieniona w źródłach pisanych – w „Kronice Liwońskiej” Hermanna von Wartberge. Według legendy, nazwa Kiejdan pochodzi od imienia jego założyciela, bogatego kupca Kejdangena. W 1590 roku Kiejdany otrzymały prawa miejskie. Później weszły w posiadanie hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, który z miasta uczynił rodzinną siedzibę i symbol potęgi rodu. Politykę ojca kontynuował jego syn Janusz Radziwiłł. Był to najlepszy okres w historii Kiejdan, gdyż miasto stało się drugim po Wilnie najważniejszym miastem Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W świadomości Polaków Kiejdany istnieją dzięki sienkiewiczowskiej Trylogii. Janusz Radziwiłł, wojewoda wileński i hetman wielki litewski, oddał Litwę pod protektorat szwedzki, co Henryk Sienkiewicz opisał w „Potopie”.


Kiejdany.  Pomnik Układów Kiejdańskich               Foto: Mirek Osip-Pokrywka Kiejdany. Pomnik Układów Kiejdańskich        Foto: Mirek Osip-Pokrywka

Kiejdany związane są też z Czesławem Miłoszem. Polski noblista urodził się 30 czerwca 1911 roku w dworze w Szetejniach nad Niewiażą, około 13 km na północ od Kiejdan. Publikowana w paryskiej Kulturze powieść „Dolina Issy” inspirowana jest przeżyciami z dzieciństwa poety, a mityczna Issa to włąsnie rzeka Niewiaża. Dziś na kiejdańskiej Starówce jest uliczka Czesława Miłosza, a sam w 1990 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta.

Czy dziś w Kiejdanach zachowały się zabytki z czasów ich świetności? Co w tym mieście jest najważniejszym śladem polskiego dziedzictwa na Wschodzie – zachowana architektura, budowle pozostałe po rodzie Radziwiłłów, czy może atmosfera miasteczka? Na te pytania odpowiada Mirek Osip-Pokrywka, znawca Kresów, współautor między innymi „Leksykonu Zabytków Architektury Kresów Wschodnich”. 

Cykl "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Teksty czytał Janusz Szydłowski.

Do wysłuchania programu zaprasza Ewa Plisiecka.