Gospodarka

Wynagrodzenia szefów spółek Skarbu Państwa: rząd zmienia reguły. Eksperci i związki chwalą, ale...

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2016 17:52
Rząd przyjął projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami - poinformował szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk. Pensje menedżerów spółek z udziałem SP mają zależeć m.in. od sytuacji i wielkości spółki oraz realizacji celów inwestycyjnych.
Audio
  • Minister skarbu Dawid Jackiewicz: nowe przepisy mają uporządkować płace kierownictwa państwowych firm (IAR)
  • Minister skarbu Dawid Jackiewicz: pensje będą składać się z dwóch części (IAR)
  • Rząd reguluje pensje w spółkach skarbu państwa - relacja Karola Tokarczyka (IAR)
  • Przewodniczący OPZZ, Jan Guz przyznaje, że sprawę pensji prezesów państwowych firm trzeba uregulować. Jego zdaniem, kryteria wynagradzania wciąż jednak nie są jasne./IAR/.
  • Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, Aleksander Łaszek uważa, że pomysł podzielenia wynagrodzenia prezesów jest dobry. Jego zdaniem nowa regulacja nie zapewnia jednak przejrzystości./IAR/.
  • Resort skarbu chce, żeby prezesi nie pobierali wynagrodzeń za zasiadanie w radach nadzorczych zależnych spółek. Ich pensje mają być też jawne,/IAR/.
Regulacja ma wprowadzić przejrzyste, jednolite zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach publicznych
Regulacja ma wprowadzić przejrzyste, jednolite zasady kształtowania wynagrodzeń w spółkach publicznychFoto: Depositphotos

Według szacunków MSP nowe zasady wynagradzania władz spółek z udziałem Skarbu Państwa mają przynieść blisko 60 mln zł oszczędności rocznie.

Obecna tzw. ustawa kominowa dotyczy tylko spółek, w których Skarb Państwa ma powyżej 50 proc. akcji; nie obejmuje większości największych podmiotów, w tym m.in. PZU, Orlen czy KGHM.


Czytaj dalej
pożyczka pieniądze złotówki 1200 depositphotos.jpg
Rząd kończy z fikcją ustawy kominowej

Z projektu wynika, że wynagrodzenia mają być ustalane przez walne zgromadzenia, na których przedstawiciele Skarbu Państwa będą zobligowani do głosowania zgodnie z przyszłą ustawą. Dzięki temu przepisami zostaną objęte spółki, w których udział Skarbu Państwa wynosi poniżej 50 proc.

W ocenie szefa MSP Dawida Jackiewicza wynagrodzenia członków zarządu będą niższe od dotychczasowych średnio o 50 proc. Bedą one uzależnione od wielkości spółki, liczby pracowników czy osiąganych przychodów. Wynagrodzenie będzie składało się z części stałej, wynikającej z wykonywanych obowiązków, i ruchomej, czyli premii.

Widełki dla wynagrodzenia podstawowego

Projekt wprowadza widełki dla wynagrodzenia podstawowego, które będzie zależało od wielkości spółki. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ma to być 1-3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, a spółki małej, średniej, dużej, "dużej plus" odpowiednio: 2-4-krotność; 3-5-krotność; 4-8-krotność, 7-15-krotność.

- W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności dotyczących spółki albo rynku, na którym ona działa, projekt uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń, dotyczącej członków organu zarządzającego, będzie mógł przewidzieć inną wysokość części stałej wynagrodzenia - podkreślono w uzasadnieniu do projektu. Wówczas trzeba będzie opublikować uzasadnienie tej decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wynagrodzenie uzależnione od osiągniętych celów inwestycyjnych spółki

Z projektu wynika, że "część zmienna wynagrodzenia w spółce nie będzie mogła przekroczyć 50 proc., a w największych spółkach 100 proc. wynagrodzenia podstawowego członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym". Ponadto ma ona zależeć od osiągniętych celów inwestycyjnych spółki.

W regulacji określono dziewięć takich celów: wzrost zysku netto; wzrost wielkości produkcji czy sprzedaży; wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej; zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności; realizacja strategii lub planu restrukturyzacji; osiągnięcie wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności; realizacja inwestycji, z uwzględnieniem skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji.

Nagrody dla członków zarządu też nie będą uznaniowe

Również nagrody dla członków zarządu nie będą uznaniowe. Jeśli rada nadzorcza będzie chciała przyznać premię dla członków zarządu, będzie musiała wskazać kryteria, cele inwestycyjne, jakie muszą zostać osiągnięte.

MSP chce zlikwidować też różnego rodzaju przywileje dla władz spółek SP. Chodzi m.in. o ubezpieczenia zdrowotne, mieszkania na koszt firmy czy samochody służbowe do celów prywatnych.

Projekt ustawy reguluje też kwestie dotyczące zakończenia kontraktu. Według MSP często zdarzało się, że ustanawiano zakazy konkurencji dla członków zarządu na okres półtora roku, podczas gdy te osoby nie posiadały żadnej specjalistycznej wiedzy, która uzasadniałaby ten zakaz.

Ograniczenie odpraw

MSP chce też ograniczyć odprawy dla członków zarządów spółek do równowartości maksimum trzech stałych miesięcznych płac, ale pod warunkiem przepracowania minimum roku w danej spółce.

Projekt ustawy odnosi się również do likwidatorów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Do tej pory - jak zaznaczono w uzasadnieniu - likwidacje trwały często po kilkanaście lat. W projekcie określono stały poziom wynagrodzenia likwidatorów, a wypłatę premii uzależniono od efektywnego zakończenia procesu likwidacji, w terminie uzgodnionym z właścicielem.

Projekt reguluje ponadto wynagrodzenia członków rad nadzorczych, które obecnie są jednakowe dla wszystkich podmiotów, niezależnie od ich wielkości. - Nie przekraczamy obecnego poziomu. Możliwość wyższego wynagrodzenia o 10 proc. będą mieć jedynie przewodniczący rady nadzorczej czy na przykład komitetu audytu - mówił w ubiegłym tygodniu szef MSP Dawid Jackiewicz.

Związki i eksperci o regulacji pensji prezesów: nadal niejasne kryteria

Przewodniczący OPZZ, Jan Guz przyznaje, że sprawę pensji prezesów państwowych firm trzeba uregulować.

Jan GUZ, OPZZ: kryteria wciąż niejasne

Jego zdaniem, kryteria wynagradzania wciąż nie są jasne i nie wiadomo, czy pensja będzie zależeć od liczby zatrudnionych, obrotu czy zyskowności danej firmy.

Zdaniem rozmówcy IAR, kryteria muszą być jasne, a pensje prezesów powinny być wyliczane według algorytmu uwzględniającego zarobki pracowników.

Aleksander Łaszek, FOR: nadal bez przejrzystości

Ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju Aleksander Łaszek uważa, że pomysł podzielenia wynagrodzenia prezesów jest dobry. Jego zdaniem, nowa regulacja nie zapewnia jednak przejrzystości. Ekspert w rozmowie z IAR wyjaśnia, że trudno określić cele państwowych spółek. Ekonomista ma wątpliwości czy prezes spółki energetycznej, kupujący upadającą kopalnię, powinien dostać premię, bo realizuje strategię właściciela czy też nie powinien otrzymać dodatkowego wynagrodzenia, bo działa na szkodę spółki, którą kieruje.

IAR/PAP, awi, jk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Rewolucja w wynagradzeniu kadry kierowniczej w spółkach skarbowych: mniejsze odprawy, przywileje

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2016 21:25
Zapewnienie przejrzystych i jednolitych zasad kształtowania wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa - to cel projektu, autorstwa MSP, który w czwartek przyjął Komitet Stały Rady Ministrów.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ustawa kominowa wyląduje w koszu?

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2016 07:33
Po 16 latach formalnego obowiązywania zniknie ustawa kominowa. "Puls Biznesu" pisze, że prezesi i członkowie zarządów spółek z większościowym udziałem państwa zarobią maksymalnie 80 tysięcy złotych netto miesięcznie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa. „Rząd kończy z fikcją ustawy kominowej”

Ostatnia aktualizacja: 19.04.2016 13:44
Pensje prezesów w spółkach Skarbu Państwa mają być uzależnione od wartości przedsiębiorstwa, skali jego działalności oraz od jego wyników. We wtorek projekt zmian w tej kwestii przyjął rząd.
rozwiń zwiń