Gospodarka

Zakaz handlu w niedziele: rząd przyjął stanowisko. Jest za, ale rekomenduje dalsze prace

Ostatnia aktualizacja: 22.03.2017 07:39
Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej i rekomenduje prowadzenie dalszych prac nad ustawą.
Audio
  • Rada Ministrów rekomenduje dalsze prace nad obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Rząd zajął stanowisko w tej sprawie. Jak powiedział rzecznik rządu Rafał Bochenek, Rada Ministrów ma przy tym szereg uwag i zastrzeżeń do zapisów zawartych w projekcie./IAR/.
  • Rzecznik rządu Rafał Bochenek o wątpliwościach ws. ograniczenia handlu w niedziele (IAR)
  • Rzecznik rządu Rafał Bochenek: postulujemy, żeby uwzględnić interesy różnych grup (IAR)
  • est już stanowisko rządu w sprawie ograniczenia handlu w niedziele. Zgodnie z nim nie będzie kary więzienia za złamanie zakazu. Nie wiadomo też ile niedziel będzie wolnych od handlu. Mimo uwag zgłoszonych do projektu ważne jest, że rząd pozytywnie rekomenduje tę ustawę - podkreśla w rozmowie z IAR przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu N
  • Alfred Bujara zaznaczył, że zgodnie z obywatelskim projektem nie wszystkie niedziele byłyby objęte zakazem./IAR/.
Premier Beata Szydło.
Premier Beata Szydło. Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jak czytamy w komunikacie, rekomenduje wnikliwe uwzględnienie i rozważenie wszystkich uwag zawartych w stanowisku rządu oraz wyrażanych przez środowiska i podmioty zainteresowane projektem ustawy.

Zakaz handlu w niedziele dla wszystkich jednostek handlowych z odstępsstwami

Zgodnie z obywatelską propozycją, zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych, z odstępstwami.

Odstępstwa dotyczą dni handlowych przed dniami świątecznymi

Handel mógłby odbywać się jedynie w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. W wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz w Wielką Sobotę „handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych” mogłoby się odbywać do godz. 14.

Projekt przewiduje też kary za łamanie zakazów

Projekt przewiduje też odpowiedzialność karną za złamanie zakazu handlu – chodzi tu o grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rząd zwraca uwagę na społeczny aspekt proponowanego rozwiązania

Zdaniem rządu, ograniczenie handlu w niedziele jest ważnym społecznie zagadnieniem. Ograniczenie tego handlu może prowadzić do wzmocnienia więzi społecznych, szczególnie rodzinnych. Wśród osób zatrudnionych w handlu szczególnie dużo jest kobiet-matek, a niedziela to często najbardziej dogodny moment (mając na uwadze obowiązki szkolne) na spędzenie czasu z dziećmi i rodziną.

Warto też zauważyć, czytamy w komunikacie, że w Niemczech, Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Belgii, Grecji i Danii istnieje całkowity zakaz handlu w niedziele lub jest on ograniczony w zależności od regionu, pory roku czy wielkości sklepu.

Projektowana ustawa wykracza jednak znacznie poza powszechne rozumienie tego zjawiska, które w odbiorze społecznym kojarzone jest głównie z wykonywaniem pracy w niedziele w dużych placówkach handlowych przez osoby mające status pracownika. Istotne jest więc rozważenie, na ile słuszne, uzasadnione ekonomicznie i społecznie, a także oczekiwane przez obywateli jest przyjęcie bardzo szerokich rozwiązań dotyczących zakazu niedzielnego handlu.

Rząd uważa, że nowe regulacje powinny godzić interesy różnych stanmowisk

W ocenie rządu, ingerencja ustawodawcy w zasady funkcjonowania placówek handlowych powinna zmierzać do pogodzenia interesów różnych środowisk, przedstawiających z jednej strony argumenty natury ekonomicznej – przemawiające za jak najmniejszą zmianą obecnych zasad swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej zaś – podkreślające kulturowe i światopoglądowe aspekty niedzieli wolnej od pracy.

Rząd opowiada się za jasnymi i nie budzącymi wątpliwości interpretacyjnych zapisami

Istotne jest także, aby nowe przepisy były jasne i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Powinny one zatem jasno określać zasadę, a także w sposób przejrzysty wyjątki od niej. Zbyt skomplikowane formułowanie licznych wyjątków od zakazu handlu w niedziele, jak również dopuszczenie takiego handlu w określonych przypadkach, np. za zgodą zatrudnionego – może stanowić źródło konfliktów i sporów. Nie będzie to sprzyjać procesowi akceptacji społecznej dla tak istotnych rozwiązań prawnych.

Kto powinien być wyłączony spod działania ustawy?

Przykładowo – w opinii rządu – spod zakazu handlu w niedzielę powinni być wyłączeni m.in. operatorzy pocztowi oraz wszystkie podmioty uczestniczące w żegludze śródlądowej, a także takie gałęzie gospodarki morskiej jak rybactwo śródlądowe, rybołówstwo morskie, czy przetwórstwo produktów rybnych (przede wszystkim centra pierwszej sprzedaży ryb). Zdaniem rządu, zbyt szeroko zdefiniowane jest pojęcie „centrum logistyczne”. Jego konsekwencją może być np. wstrzymanie pracy portu morskiego. Niezrozumiałe jest także pozbawianie pasażerów podróżujących np. pociągami możliwości zakupu posiłku w przypadku, gdy podróż przypada w niedzielę. Spod zakazu handlu należałoby więc wyłączyć wszystkie obiekty handlowe znajdujące się na terenie punktów obsługi pasażerów, tj. lotnisk, portów morskich, dworców kolejowych i autobusowych, bez względu na ich powierzchnię handlową.

Rząd jednoznacznie o pracy kwiaciarni, zakładów pogrzebowych i handlu w internecie

Rząd dostrzega także m.in. negatywne skutki społeczne objęcia ustawą takich placówek jak zakłady pogrzebowe i kwiaciarnie. Istnieją również niejasności odnośnie zakupów online w niedziele.  Projektowane przepisy powinny być tak przeredagowane, aby wprost i całkowicie wyłączały handel w internecie spod wprowadzanego zakazu. Ponadto, przewidziane w projekcie sankcje należy uznać za nadmiernie surowe w stosunku do dobra, jakie ma podlegać ochronie.

Rząd proponuje etapowe wprowadzanie zmian

W ocenie rządu, podczas dalszych prac legislacyjnych w Sejmie warto rozważyć ewentualne etapowe wprowadzanie proponowanych zmian. Umożliwiłoby to bieżącą analizę skutków społecznych i ekonomicznych nowych rozwiązań.

Bochenek: rząd pozytywnie ws. projektu ustawy dot. handlu w niedzielę

Rząd Prawa i Sprawiedliwości zajął pozytywne stanowisko wobec projektu ustawy ws. zakazu handlu w niedzielę - poinformował we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Dodał, że do propozycji zgłoszono "liczne uwagi", a rząd nie sugeruje, ile niedziel miałoby być objętych zakazem.

Bochenek: jest pozytywna rekomendacja rządu w s. zakazu handlu w niedziele

"Rząd pani premier Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj przyjął stanowisko rządu dotyczące ustawy, która znajduje się już od jakiegoś czasu w parlamencie i dotyczy wprowadzenia zakazu prowadzenia handlu w niedzielę. Jest pozytywna rekomendacja ze strony rządu dla tej ustawy" - powiedział Bochenek na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Rząd przeciwny karaniu

Zaznaczył jednocześnie, że są "oczywiście liczne uwagi" zgłoszone do tego projektu. "Między innymi ta - o której już od wielu tygodni informowaliśmy - rząd pani premier Beaty Szydło nie godzi się na to, aby karać chociażby więzieniem osoby, które ten zakaz handlu będą naruszały" - podkreślił.

Rzecznik przekazał, że w rządowym stanowisku są zawarte również uwagi i zastrzeżenia, co do zakresu zakazu handlu w niedzielę, jaki miałby zostać wprowadzony.

"Są sugestie, aby jednak ten zakaz nie był rozszerzany i rozciągany na takie sfery działalności, jak chociażby handel w sieci lub też, żeby tym zakazem nie były obejmowane placówki pocztowe, operatorzy pocztowi. Uważamy, że należy się również zastanowić nad tym, czy poza tym zakazem powinny się znaleźć również placówki, które świadczą usługi handlowe na terenie lotnisk, dworców" - powiedział rzecznik. Dodał, że uwag jest "co najmniej kilkanaście", oprócz tych merytorycznych, także techniczno-legislacyjne.

"Mamy nadzieję, że zostaną one pozytywnie rozpatrzone w trakcie prac parlamentarnych. Wierzymy również, że tutaj to środowisko przedsiębiorców, którzy są żywo zainteresowani tym projektem, również będzie mogło aktywnie włączyć się w wypracowanie tego projektu" - zaznaczył Bochenek.

Jak podkreślił, "rząd nie sugeruje, ile niedziel miałoby być objęte zakazem handlu". "W tym stanowisku, które zostało przyjęte przez rząd, nie ma wskazania, co do liczby niedziel, które powinny być objęte zakazem handlu. Dyskusja tutaj jest otwarta. W trakcie tej dyskusji powinny być wzięte pod uwagę i uwzględnione wszelkie uwagi zgłaszane przez różne strony, czy różnych parterów, którzy uczestniczą w tej szerokiej debacie" - wskazał rzecznik.

Premier mówiła wcześniej o wątpliwościach dotyczacych projektu

W wywiadzie dla Polsat News przed posiedzeniem rządu premier była pytana o zdanie rządu na temat tego projektu.

- Mieliśmy sporo wątpliwości. Ten projekt uzyskał pozytywną ocenę rządu, ale z uwagami. Nie zgadzamy się m.in., żeby były kary, jak jest zaproponowane w projekcie. Ale dzisiaj na rządzie jeszcze będziemy rozmawiać - powiedziała Beata Szydło.

Premier podkreśliła, że ostateczny kształt ustawy, będzie znany po przyjęciu jej przez parlament. - Myślę, że tam będzie równie burzliwa dyskusja - oceniła.

- Na pewno dla PiS ważne jest, żeby ta ustawa weszła w życie. W naszym programie jasno mówiliśmy, że chcemy, żeby niedziele były wolne, żeby rodziny miały czas dla siebie. Zdajemy sobie sprawę z uwarunkowań gospodarczych i ekonomicznych. Bierzemy bardzo poważnie pod uwagę zdanie przedsiębiorców - zaznaczyła szefowa rządu.

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował projekt, ale był przeciwny karom

Komitet Stały Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu pozytywnie zaopiniował projekt i zarekomendował skierowanie go do dalszych prac. Komitet nie zarekomendował utrzymania kar, zawartych w projekcie; w opinii Komitetu nie ma też wskazania liczby niedziel, w których ma być handel ograniczony.


Czytaj wiecej
sklepikarz sklep 1200.jpg
Zamiast zakazu handlu wyższa stawka za pracę w niedziele?

Rząd przeciwny karom więzienia za łamanie zakazu

"Aczkolwiek jednoznacznie wybrzmiewa również z tego stanowiska, że nie godzimy się na to, że rząd polski nie uważa, by racjonalne było karanie np. karą więzienia osób, które ten zakaz będą łamały" - podkreślił.

Według Bochenka stanowisko liczy kilkanaście stron i jest w nim szereg uwag dotyczących projektu a odnoszących się do zakresu zakazu handlu w niedzielę.

„Solidarność” jest gotowa na kompromis ws. zakazu

Projekt ustawy ws wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę opracowała "Solidarność", a w skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oprócz "S", weszły organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców. Rzecznik "S" Marek Lewandowski powiedział PAP, że związek jest otwarty na kompromis ws. ograniczenia handlu w niedzielę.

Wicepremier Morawiecki mówi o ograniczeniu, nie o zakazie handlu w niedziele

Pod koniec lutego br. wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówił, że całkowity zakaz handlu w niedzielę raczej nie wchodzi w grę, ale handel niedzielny powinien zostać ograniczony.

Wicepremier powiedział wówczas, że on osobiście uważa, że handel powinien zostać ograniczony. "A w jakim zakresie? Tu jestem jak najbardziej otwarty na różne formy kompromisu; czy jedna niedziela, czy dwie niedziele, czy trzy niedziele. Może dwie byłoby dobrze" - dodał.


IAR, PAP, komunikar RM, jk, awi

Zobacz więcej na temat: firma handel GOSPODARKA
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Wycofanie się Węgier z zakazu handlu w niedziele wskazówką dla Polski?

Ostatnia aktualizacja: 03.01.2017 15:21
Zdaniem Polskiej Rady Centrów Handlowych węgierskie doświadczenia wskazują, że szybko po wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele rośnie niechęć do tego rozwiązania. Organizacja uważa też, że skutki ograniczenia handlu w niedziele będę miały negatywny wpływ na polską gospodarkę.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele uderzy nie tylko w handel?

Ostatnia aktualizacja: 30.01.2017 14:59
Zdaniem niektórych ekspertów, ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę uderzy nie tylko w sieci, ale i ich centra usługowe.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Zakaz handlu w niedziele: jest pozytywna opinia Komitetu Stałego Rady Ministrów, są też uwagi

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017 19:28
Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ograniczenia handlu w niedzielę - poinformował PAP w czwartek szef Komitetu Henryk Kowalczyk. Teraz stanowisko w tej sprawie zajmie rząd.
rozwiń zwiń