Gospodarka

Ponad 50 nowych uproszczeń dla firm. Przedsiębiorcy zaoszczędzą 3,8 mld zł przez 10 lat

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017 08:31
Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł, zapowiada wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Audio
 • Wicepremier Mateusz Morawiecki o Konstytucji dla Biznesu w rozmowie z Polskim Radiem 24 (Karol Tokarczyk/PR24)
 • O nowych zasadach, które maja dotyczyć prowadzenia działalności gospodarczej, składających się na "Konstytucję dla biznesu" w audycji "Ekspress gospodarczy" radiowej Jedynki (Justyna Golonko, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)
Dobre wiadomości dla przedsiębiorców
Dobre wiadomości dla przedsiębiorców Foto: totojang1977/Shutterstock.com

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym zakłada m.in. podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika CIT” z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status „małego podatnika” daje prawo do niższego opodatkowania i ułatwień w amortyzacji.

"Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres amortyzacji.

Mateusz Morawiecki Nasz projekt to ponad 50 uproszczeń, które sprawią, że w kieszeniach przedsiębiorców zostanie przez 10 lat przynajmniej 3,8 mld zł.

Jednorazowa amortyzacja w porównaniu do liniowego rozliczania, oznacza, że w przypadku dużego kosztu uzyskania przychodu ma się mniejszy podatek w roku odliczenia. Przykładowo, zakładając przychody na poziomie 7,6 mln zł (ok. 1,8 mln euro) i maksymalną wartość kosztu uzyskania przychodów na poziomie 200 tys. zł (50 tys. euro) przy jednorazowej amortyzacji podatnik w pierwszym roku zyskuje prawie 25 tys. zł.

Kolejny przywilej "małego podatnika" to kwartalny sposób rozliczania zaliczek – przedsiębiorca może płacić zaliczki na podatek CIT co kwartał. Oznacza to mniej formalności związanych ze składaniem deklaracji oraz dokonywaniem przelewów - 4 przelewy zamiast 12.

Ponadto "małego podatnika" obejmuje 15-proc. stawka podatku CIT zamiast 19-proc. MR oszacowało, że poszerzenie kategorii „małego podatnika” w podatkach dochodowych poprawi sytuację ok. 15 tys. przedsiębiorców.

Korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających małżonka

Kolejne rozwiązanie przewidziane w projekcie polega na uwzględnieniu wartości pracy małżonka jako kosztu uzyskania przychodu. Po zmianie przepisów, właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu. Jak policzyło MR, wypłacając małżonkowi pensję w wysokości 104 tys. zł rocznie (tj. mniej więcej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 2017 r., czyli 4355 zł miesięcznie), dzięki uznaniu tej kwoty jako koszt uzyskania przychodu, zapłaci rocznie ponad 15 tys. zł podatku mniej.

Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro- i małym przedsiębiorcom. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny. Koszt pracy małżonka będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. MR oceniło, że to rozwiązanie polepszy sytuację ponad 38 tys. przedsiębiorców.

Możliwość rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł

Projekt ustawy przewiduje ponadto możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku).

- Zakładając przychód na poziomie 7,6 mln zł, stratę do rozliczenia w maksymalnej rocznej wysokości 5 mln zł oraz 19-proc. stawkę podatku, w roku rozliczenia straty podatnik może zapłacić aż 900 tys. zł podatku mniej niż przed zmianą przepisów - tłumaczyło ministerstwo.

Według resortu dzięki możliwości jednorazowego rozliczenia straty w kwocie do 5 mln zł, przedsiębiorca może w znaczący sposób obniżyć kwotę zapłaconego w kolejnym roku podatku. - Taka zamiana wpłynie pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Dodatkowo przy jednorazowym rozliczeniu straty ograniczona zostaje ilość niezbędnych formalności (stratę rozliczamy raz, a nie w rozbiciu na kilka lat, więc niezbędne dokumenty składamy tylko raz). Jest to rozwiązanie, z którego będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który wydobył się z trudnej sytuacji gospodarczej i ma do rozliczenia stratę - wskazał resort.

Uproszczenia w księgowości dla mikroprzedsiębiorców

Poza tym projekt zawiera m.in. uproszczenia w księgowości dla mikroprzedsiębiorców, czyli rozszerzenie katalogu jednostek "mikro", które mogą stosować uproszczenia w sprawozdawczości finansowej o firmy prowadzone przez osoby fizyczne – próg przychodów o równowartości w walucie polskiej nie mniej niż 2 mln euro i nie więcej niż 3 mln euro.

Zakłada też zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP poprzez ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe.

Kolejne rozwiązanie to prawne uproszczenia dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność w formie spółek z o.o., w tym m.in. poszerzenie możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”) oraz precyzyjne przesądzenie, komu konkretnie mają składać oświadczenia o rezygnacji członkowie zarządów i rad nadzorczych spółek. MR zwróciło uwagę, że kwestie te rodzą dziś wątpliwości w praktyce, a spółka z o.o. jest obecnie najpopularniejszą formą spółki w Polsce.

Większość rozwiązań ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., Zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych zaczną obowiązywać 1 czerwca 2018 r., a w ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawie o podatku leśnym wejdą w życie 1 lipca 2018 r.

Przedsiębiorcy czekają na przyjęcie "Konstytucji Biznesu"

To kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców po Pakiecie 100 zmian dla firm oraz po "Konstytucji Biznesu", czyli pakiecie ustaw zakładających gruntowną reformę prawa gospodarczego, którym zajmuje się Stały Komitet Rady Ministrów. Następnym etapem będzie zaakceptowanie pakiety ustaw przez rząd.

A tak wicepremier Mateusz Morawiecki mówił o "Konstytucji Biznesu" w "Sygnałach dnia" radiowej Jedynki:

Źródło wideo: Polskie Radio

"Konstytucja Biznesu" to pakiet ustaw regulacyjnych, zmieniających zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy przepisy podatkowe dla firm. Najważniejszy jej element stanowi Prawo przedsiębiorców, ale także ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy ustawa "wdrożeniowa". Same przepisy wprowadzające będą nowelizować ponad 200 ustaw.

Przełom w relacjach firm z administracją

"Konstytucja Biznesu" wprowadza m.in. zasadę "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone", domniemanie niewinności przedsiębiorcy i przyjazną interpretację przepisów prawa.

- Jednym z podstawowych założeń "Konstytucji Biznesu" jest wprowadzenie zasady wolności gospodarczej, w myśl hasła: "co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone" - tłumaczył, przedstawiając projekt, wicepremier Mateusz Morawiecki. - Druga zasada – zasada pewności prawa. Chcemy, aby zapisy, w tym również zapisy skarbowe nie mogły działać wstecz – dodaje.

Następną zasadą jest domniemanie niewinności.

Rozwiązania ułatwiające życie drobnemu biznesowi

Wśród proponowanych zmian będą też rozwiązania, które mają ułatwić prowadzenie  drobnego biznesu.

Jak mówił wicepremier Mateusz Morawiecki, jest propozycja dla pracujących dorywczo, dla sprzedających przez internet, dla dorabiających studentów, handlujących na targu raz na tydzień tzw. zieleniną.

Działalność nierejestrowana do 1 tys. zł miesięcznie

- Chcemy zaproponować im nową formę działalności nierejestrowej. Nie było tego dotychczas w naszym porządku prawnym - mówił Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśniał, działalność nierejestrowana będzie możliwa do połowy minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli do poziomu 1 tys. zł.

Czeka nas likwidacja REGON

Wśród innych zmian jest także likwidacja numeru REGON, a także skrócenie okresu przechowywania dokumentacji na potrzeby wyliczenia emerytur.

"Konstytucja Biznesu" przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców.

#100zmiandlafirm

Część z innych ułatwień dla przedsiębiorców, które składają się na pakiet #100zmiandlafirm, już obowiązuje. Ministerstwo Rozwoju wylicza najważniejsze z nich:

 • podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie podlegało ochronie;
 • przy ustalaniu „utrwalonej praktyki interpretacyjnej” podatnicy będą mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców;
 • Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych;
 • jeżeli kontrola skarbowa w trakcie wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT,  późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń;
 • kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka, tzn. tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe. Uczciwi przedsiębiorcy będą mieli mniej kontroli;
 • urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować spraw, które już wcześniej kontrolował. Tylko jedna kontrola w jednej sprawie;
 • firmy będą zobowiązane prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu przychodów netto w wysokości 2 milionów euro rocznie. Wcześniej było to 1,2 mln euro, a próg nie był zmieniany od 2008 r. Uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza;
 • firmy będą musiały utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydać regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20 – jak to jest obecnie. Dotyczy to nie tylko blisko 50 tys. firm, które mają od 20 do 49 pracowników ale też 650 tys. przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 19 pracowników. Będzie im łatwiej rozwijać firmę;
 • drobne odstępstwa od projektu budowlanego (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności;
 • szereg robót budowlanych nie będzie już wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze i wiaty do 35 m kw.).

PAP/Jedynka/Polskie Radio 24/Ministerstwo Rozwoju, awi

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Pakiet 100 ułatwień dla przedsiębiorców. Ma być mniej biurokracji, a więcej miejsc pracy

Ostatnia aktualizacja: 10.06.2016 09:54
Złagodzenie przepisów prawa pracy dla małych firm, przejęcie przez ZUS części obowiązków dokumentacyjnych, lżejsze kary administracyjne i łatwiejsze odzyskiwanie długów - zakłada pakiet ok. 100 ułatwień dla biznesu, przedstawiony przez wicepremiera, szefa MR Mateusza Morawieckiego.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Polscy przedsiębiorcy zmagają się z rozbuchaną papierologią. Pakiet ułatwień Morawieckiego to zmieni?

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2016 20:22
Pomysły zawarte w pakiecie ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw przedstawionym przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego budzą optymizm przedsiębiorców, bo między innymi zakładają zmniejszenie biurokracji.
rozwiń zwiń

Czytaj także

"Konstytucja dla biznesu" coraz bliżej. Wicepremier Morawiecki: to będzie przełomowe prawo dla przedsiębiorców

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2016 09:27
W najbliższy czwartek w trakcie kongresu gospodarczego "590" w Rzeszowie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki ogłosi pakiet zmian w prawie na rzecz przedsiębiorców. Jak mówił wicepremier w TVP Info, że zmiany będą bardzo głębokie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Kongres 590. "Konstytucja dla biznesu" będzie przełomowym dokumentem?

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016 14:47
Przedsiębiorcy i eksperci liczą, że tzw. Konstytucja dla biznesu będzie przełomowym dokumentem. Już samo podejście bardzo praktyczne do postulowanych od wielu lat przez przedsiębiorców zmian rodzi ogromne nadzieje, mówił uczestniczący w Kongresie 590, Michał Kanownik, prezes Producentów i Importerów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Eksperci: Konstytucja Biznesu to przełom w prowadzeniu biznesu w Polsce

Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017 08:17
Konstytucja Biznesu to przełom; zwiększy ona konkurencyjność polskiej gospodarki; dzięki niej prowadzenie biznesu będzie łatwiejsze i tańsze, przedsiębiorcy będą mogli bardziej ufać prawodawcy i liczyć na współpracę administracji publicznej - mówią eksperci.
rozwiń zwiń