Gospodarka

Rząd uszczelnienia pobór VAT: budżet ma zyskać 3,4 mln zł rocznie. Nowe obowiązki dla firm

Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016 07:50
Ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru VAT poprzez m.in. przywrócenie tzw. sankcji administracyjnej czy ograniczenie rozliczeń kwartalnych - taki ma być efekt "dużej" noweli ustawy o VAT, której projekt we wtorek przyjął rząd. Budżet ma na niej zyskać 3,4 mld zł rocznie.
Projekt przewiduje ponadto utrzymanie obecnych stawek (tj. 8 i 23 proc.) VAT do końca 2018 r.
Projekt przewiduje ponadto utrzymanie obecnych stawek (tj. 8 i 23 proc.) VAT do końca 2018 r. Foto: Glow Images/East News

Projekt zakłada także utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8 i 23 proc., obok obowiązującej stawki 5 proc. "Jest to konieczne, ponieważ rozwiązania uszczelniające system podatkowy przyniosą efekty dopiero w roku następnym i latach kolejnych" - wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Zasadnicza część przewidzianych w projekcie regulacji to właśnie rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT.

Od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT 

W komunikacie wyjaśniono, że od 2008 r. rośnie tzw. luka w VAT (to różnica między tym, co powinno wpłynąć z tego podatku do budżetu, a co faktycznie wpływa), której obecna skala jest bardzo niebezpieczna dla dochodów budżetu państwa. Tymczasem podatek VAT jest najważniejszym źródłem dochodów budżetowych, dlatego jego wielkość i stabilność wpływów jest niezwykle istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, a także realizowanej polityki społecznej i gospodarczej.

"Mając to na uwadze, premier Beata Szydło zapowiedziała w exposé podjęcie działań mających na celu ograniczenie wyłudzeń podatku VAT przez uszczelnienie systemu podatkowego" - podał CIR. Zapewniono, że przewidywane zmiany są korzystne dla uczciwych przedsiębiorców (płacących VAT), którzy ze strony oszustów podatkowych doświadczają nieuczciwej konkurencji. Projekt przewiduje rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą m.in. określone usługi budowlane. Powodem do zastosowania tego mechanizmu będą nieprawidłowości zaobserwowane na rynku usług budowlanych, w tym również z wykorzystaniem faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych transakcji.

Odwrócony VAT obejmie też procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich. "Zmieniono zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Ograniczono stosowanie kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Przewidziano elektroniczne składanie deklaracji VAT" - podał CIR.

Od kiedy obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT?

Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników: zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE; będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia; obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

Projekt przewiduje także obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne. Zdaniem rządu ułatwi to wprowadzanie danych do systemu informatycznego resortu finansów, a w efekcie przyspieszy ich analizę i wykrywanie ewentualnych oszustw.

"Przewidziano modyfikację przepisów dotyczących kaucji gwarancyjnej i tzw. odpowiedzialności solidarnej, gdy nabywca odpowiada solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe. Wprowadzono dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, aby nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 13, np. paliw był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Wprowadzono dodatkowe wymagania, które muszą być spełnione, aby sprzedawca mógł złożyć kaucję gwarancyjną i być wpisany do wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję" - wyjaśniono.

Według CIR wszystkie wprowadzone zmiany spowodują, że kaucję gwarancyjną będą mogli złożyć, a następnie pozostać w wykazie, sprzedawcy, którzy zapewniają wywiązywanie się z obowiązku regulowania swoich zobowiązań podatkowych.

Solidarna odpowiedzialność podatników

Projekt zawiera zmiany dotyczące tzw. solidarnej odpowiedzialności podatników. Będzie ona stosowana, jeżeli przedmiotem transakcji jest folia typu stretch (służąca m.in. do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Ponadto, wprowadzono odpowiedzialność solidarną pełnomocnika wraz z zarejestrowanym przez niego podatnikiem. Dotyczyłaby ona zaległości podatkowych powstałych w wyniku czynności wykonanych w ciągu sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako czynnego podatnika VAT. Odpowiedzialność ta nie przekraczałaby 500 tys. zł. Według rządu rozwiązanie to ograniczy rejestrowanie tzw. słupów przez pełnomocników.

W projekcie wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT. "Odmowę rejestracji założono w przypadku, gdy weryfikacja wykaże, że podane zgłoszeniu rejestracyjnym dane są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub - mimo podjętych prób - nie można skontaktować się z nim albo z jego pełnomocnikiem lub nie stawiają się oni na wezwania naczelnika urzędu skarbowego" - tłumaczy CIR.

Z kolei wykreślenie podatnika zarejestrowanego ma nastąpić np. w sytuacji: zawieszania działalności gospodarczej (na co najmniej sześć kolejnych miesięcy); niezłożenia deklaracji VAT (za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały); wystawienia faktur lub faktur korygujących, dokumentujących transakcje, do których nie doszło. Rozwiązania te powinny pomóc w walce z tzw. karuzelami podatkowymi.

W projekcie zaproponowano sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania, w sytuacji niezłożenia deklaracji groziłaby sankcja podatkowa w wysokości 30 proc. kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Niższa, bo 20-proc. sankcja dotyczyłaby przypadków, w których złożono korektę deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego.

Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100 proc. w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur. "Proponowane sankcje mają charakter prewencyjny i powinny skłonić podatników do rzetelnego oraz starannego wypełniania deklaracji podatkowych" - uzasadnia CIR.

Zgodnie z projektem wzrośnie limit wartości sprzedaży – ze 150 do 200 tys. zł, uprawniający do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Według rządu rozwiązanie to będzie szczególnie korzystne dla małych firm, które do tego podwyższonego progu nie będą musiały rozliczać VAT, a w konsekwencji wypełniać wszystkich obowiązków z tym związanych.

PAP, awi

Zobacz więcej na temat: firma firmy podatki vat
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także

Czytaj także

Zmiany w VAT. Część firmy, żeby się zarejestrować, będzie musiała wpłacić kaucję. Od 20 do 200 tys. zł

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2016 18:10
Ministerstwo Finansów przygotowało nowelizację ustawy o VAT, na podstawie której przedsiębiorca, który wyda się skarbówce podejrzany, nie zostanie zarejestrowany. Chyba, że wpłaci kaucję.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ekspert: projekt ws. VAT zaostrza walkę z wyłudzeniami, ale idzie za daleko

Ostatnia aktualizacja: 19.10.2016 08:54
Nowy projekt Ministerstwa Finansów dot. VAT zmierza jednoznacznie ku ograniczeniu prawa do zwrotu bezpośredniego podatku VAT oraz zaostrzenia walki z wyłudzeniami podatku. Jednak część zmian idzie zbyt daleko - mówi PAP Mariusz Cieśla z Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Kontrola skarbowa coraz skuteczniejsza: większe wpływy do budżetu, szczególnie z VAT

Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016 13:58
Dzięki działaniom kontroli skarbowej po trzech kwartałach br. w budżecie zostało 1 mld 552 mln zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu oznacza to, że kontrola skarbowa jest najskuteczniejsza od lat.
rozwiń zwiń