Gospodarka

BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wzrósł drugi miesiąc z rzędu

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2017 11:02
Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w lipcu drugi miesiąc z rzędu. Nie musi to jednak oznaczać, że bezrobocie przestanie spadać, ale...
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Foto: garagestock/Shutterstock.com

Zgodnie z komunikatem BIEC w maju WRP wyniósł 71,3 pkt, a w czerwcu 71,6 pkt. - Choć skala obecnego wzrostu była większa niż przed miesiącem, nie musi to na razie oznaczać definitywnego odwrócenia dotychczasowych tendencji do spadku bezrobocia. Kluczowe będą kolejne miesiące - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że poprawę na rynku pracy wskaźnik sygnalizuje od połowy 2013 roku. - Tym niemniej, ostatnio obserwowane zmiany wskaźnika odzwierciedlają coraz wyraźniej symptomy przegrzania rynku pracy. Mimo wysokiej podaży nowych ofert od pracodawców, odpływ z bezrobocia w efekcie zatrudnienia jest stosunkowo niski, co wskazuje na niedostateczną ilość efektywnej podaży pracy - zaznaczono.

Według BIEC obecnie siedem składowych wskaźnika działa w kierunku spadku stopy bezrobocia, choć skala ich wpływu jest umiarkowana, a jedna składowa – odpływ z bezrobocia do zatrudnienia - bardzo silnie działa w kierunku wzrostu stopy bezrobocia, sygnalizując tym samym pogorszenie sytuacji na rynku pracy.

Coraz więcej osób ma pracę

Wskazano, że w czerwcu br. pracę znalazło wprawdzie nieco ponad 1 tys. więcej osób niż w maju br., ale absolutna liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się ze spisu urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia od kilku miesięcy pozostaje na rekordowo niskim poziomie.

- Zmniejszony odpływ z bezrobocia do zatrudnienia występuje mimo rosnącej liczby ofert pracy dostępnych w urzędach pracy - zauważa BIEC. W raporcie podano, że w czerwcu br. liczba zarejestrowanych wakatów wzrosła o około 12 tys., a liczba nowych zarejestrowanych ofert pracy była 1,8 razy większa niż liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia.

- Charakterystyka zmian podstawowych strumieni na rynku pracy wskazuje na dalsze przegrzewanie się rynku pracy. Zwiększona podaż ofert pracy wskazuje na częstsze niż dotychczas korzystanie przez przedsiębiorstwa z pośrednictwa powiatowych urzędów pracy w poszukiwaniu pracowników - napisano.

Według BIEC do PUP-ów trafiają częściej oferty pracy gorzej płatnej o mniejszych wymaganiach dot. kwalifikacji. Zmniejszony odpływ do zatrudnienia wskazuje jednak na niedopasowania pomiędzy stroną popytową i podażową – pracodawcy nie mogą znaleźć odpowiednich pracowników.

- Zmiany takie mogą pociągnąć za sobą presję na wzrost płac, by zachęcić innych bezrobotnych do aplikowania na daną ofertę pracy - oceniono.

Raport zwraca uwagę, że w czerwcu ponownie zmalała liczba osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, ale tempo zmian było nieco mniejsze niż przed miesiącem.

BIEC wskazuje, że ogólny klimat koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych był w czerwcu oceniany pozytywnie, podobnie jak przed miesiącem i lepiej w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Ocenom tym towarzyszyły pozytywne opinie dotyczące ogólnego stanu gospodarki oraz optymistyczne prognozy dotyczące zmian wielkości zatrudnienia.

Ponownie, lecz w nieco większym stopniu niż przed miesiącem, przeważyła liczba przedsiębiorstw planujących zatrudnienie nowych pracowników, nad tymi, którzy planują redukcję liczby osób w zatrudnieniu.

- W ujęciu branżowym, podobnie jak przed miesiącem, jedynie producenci wyrobów tekstylnych oraz odzieży, a także z branży farmaceutycznej zapowiadają więcej zwolnień niż przyjęć do pracy - czytamy w komunikacie BIEC.


. .

abo

Zobacz więcej na temat: rynek pracy bezrobocie
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Bezrobocie na koniec roku może wynieść w Polsce 6,8 proc.

Ostatnia aktualizacja: 26.07.2017 20:50
Stopa bezrobocia na koniec 2017 roku może wynieść 6,8 proc. – oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców w jeden dzień. Ratunek dla naszego rynku?

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2017 07:26
Prawie 38 procent wszystkich pozwoleń dla cudzoziemców na pobyt czy pracę w Polsce wydaje się na Mazowszu. Od miesiąca zainteresowani mogą korzystać ze skróconej, jednodniowej procedury.
rozwiń zwiń