Gospodarka

ARiMR: dofinansowanie na inwestycje na obszarach Natura 2000

Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017 12:59
Od 28 września do 27 października 2017 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała od rolników wnioski o udzielenie pomocy przy realizacji inwestycji na obszarach Natura 2000.
Audio
  • O tym, że rolnicy mogą niebawem składać wnioski o dofinansowanie inwestycja na obszarach Natura 2000 w audycji Agro-Fakty radiowej Jedynki (Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock.com/ ysuel

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, a także spółki osobowe będące posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego, o powierzchni co najmniej jednego hektara gruntów rolnych. Dotyczy to także podmiotów posiadających nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych. Istotne jest również to, aby łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarach Natura 2000, wynosiła  w gospodarstwie co najmniej jeden hektar - wyjaśnia Małgorzata Niemiec, dyrektor departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zgody środowiskowe

Aby otrzymać pomoc rolnicy muszą też przedstawić opinię specjalistów, że planowane przedsięwzięcie nie zagraża środowisku naturalnemu, podkreśla Agata Antonowicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w Warszawie. Dyrektor RDOŚ wydaje zaświadczenia, które mają na celu potwierdzenie czy planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony oraz czy  planowane przedsięwzięcia  nie stoją w sprzeczności z obligatoryjnymi działaniami ochronnymi, które są zapisane bądź w planie zadań ochronnych bądź w planie ochrony dla konkretnego obszaru Natura 2000.

Maksymalnie można dostać 500 tys. zł

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie inwestycji na obszarze Natura 2000 , rolnik powinien wystąpić do dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie stosownego zaświadczenia. Wzór takiego wniosku znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Jest tam również informacja o tym jakie załączniki powinny być dołączone do wniosku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500 tysięcy złotych i taką pomoc może otrzymać rolnik, który będzie realizował inwestycje w zakresie projektów budowlanych, przypomina Małgorzata Niemiec. W sytuacji , kiedy projekt nie będzie dotyczył budowy lub remontu budynku, ale na przykład przedsięwzięć zakupowych, maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tysięcy złotych

W ramach działania "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000", będzie można realizować wszelkie projekty, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych. Gdy inwestycja będzie związana z produkcją zwierzęcą, projekt może dotyczyć jedynie przedsięwzięć związanych z chowem zwierząt trawożernych ( np. bydła domowego, kóz, owiec). W wyniku realizacji takiej inwestycji musi nastąpić rozwój prowadzonej w gospodarstwie produkcji zwierzęcej. Będzie można realizować projekty polegające na budowie, remoncie i modernizacji budynków wykorzystywanych do takiej produkcji, wraz z zakupem wyposażenia do takich budynków. Możliwa jest też realizacja  inwestycji polegających na zakupie maszyn i urządzeń służących do przechowywania, składowania lub zadawania pasz, pojenia, pozyskiwania mleka , również wyposażenia trwałych użytków zielonych w gospodarstwach.

Przewidziano możliwość dofinansowania zakupu ciągnika.

Wnioski o pomoc należy  składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 28 września do 27 października. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty. W tym drugim przypadku należy pamiętać, aby nadać przesyłkę w terminie naboru, czyli do 27 października.

Dariusz Kwiatkowski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Zobacz więcej na temat: ekologia rolnictwo ARiMR
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak