Gospodarka

Rynek pracy: rozwój technologii skłania do rezygnacji ze stałego zatrudnienia

Ostatnia aktualizacja: 28.09.2017 14:59
W ciągu ostatnich 10 lat odsetek freelancerów, kontraktorów i pracowników tymczasowych działających na amerykańskim rynku pracy wzrósł o 5 punktów procentowych i obecnie wynosi aż 15% osób aktywnych zawodowo. Podobne tendencje są obserwowane w Europie – na przestrzeni 5 lat zatrudnienie inne niż etatowe rosło czterokrotnie szybciej niż ogół zatrudnienia.
Poprawa sytuacji firm jest także rezultatem rosnącej popularności innowacyjnych metod pracy, wspieranych przez dostęp do nowoczesnych technologii.
Poprawa sytuacji firm jest także rezultatem rosnącej popularności innowacyjnych metod pracy, wspieranych przez dostęp do nowoczesnych technologii.Foto: Creative Lab/Shutterstock.com

Niedopasowanie kompetencji pozostaje największym wyzwaniem dla pracodawców na całym świecie, pomimo nieznacznej poprawy sytuacji.

• Pozyskanie, a następnie zatrzymanie utalentowanych specjalistów dysponujących określonymi kwalifikacjami pozostaje ogromnym wyzwaniem.

• Ogromną rolę w poprawie sytuacji firm poszukujących wyspecjalizowanych kompetencji odgrywa digitalizacja świata pracy.

• Szybki rozwój technologii komunikacyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych skłania rzesze pracowników na całym świecie do świadomej rezygnacji ze stałego zatrudnienia na rzecz bardziej elastycznych metod pracy.

Jak wynika z raportu Hays Global Skills Index 2017, jednym z głównych czynników ułatwiających firmom pozyskanie umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju jest podejmowanie współpracy z wysoko wykwalifikowanymi obcokrajowcami. Poprawa sytuacji firm jest także rezultatem rosnącej popularności innowacyjnych metod pracy, wspieranych przez dostęp do nowoczesnych technologii.

Nieznaczna poprawa globalnej gospodarki w ostatnim roku zmniejszyła presję rynkową, z jaką muszą zmagać się pracodawcy. W dużej mierze jest to rezultatem rosnącej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników chętnych podjąć zatrudnienie za granicą.

Większy przepływ kompetencji wyrównuje regionalne zapotrzebowanie i podaż na konkretne umiejętności, ponieważ wykwalifikowani specjaliści poszukując odpowiedniego kraju do relokacji, kierują się przede wszystkim jakością szans na znalezienie atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy.

Jednak pomimo tych pozytywnych symptomów, niedopasowanie dostępnych na rynku kwalifikacji do realnych potrzeb firm wciąż jest bolączką pracodawców na całym świecie.

Pozyskanie, a następnie zatrzymanie utalentowanych specjalistów, dysponujących określonymi kwalifikacjami, pozostaje ogromnym wyzwaniem.

Migracja i cyfryzacja na rynku pracy

Takie wnioski płyną z szóstej edycji raportu Global Skills Index, publikacji przygotowanej przez międzynarodową firmę doradztwa personalnego Hays we współpracy z instytutem badawczym Oxford Economics.

Raport jest wynikiem analizy wskaźników gospodarczych obserwowanych w 33 krajach oraz ich wpływu na dynamikę regionalnych rynków pracy. W tym roku – po raz pierwszy w historii raportu – globalna ocena spadła z 5,4 do 5,3. Jest to niewielka zmiana, lecz sugeruje nieznaczne zmniejszenie presji, jaką rynek pracy wywiera na pracodawcach z całego świata.

Ogromną rolę w poprawie sytuacji firm poszukujących wyspecjalizowanych kompetencji odgrywa digitalizacja świata pracy.

Nowoczesne technologie oraz szeroki dostęp do internetu pomagają rozwiązać problem niedoboru kompetencji, ponieważ ułatwiają pracę elastyczną i zdalną. Z raportu wynika, że w Unii Europejskiej odsetek osób z wykształceniem wyższym, żyjących w kraju innym niż miejsce urodzenia na przestrzeni lat wzrósł z 26 do 29 procent.

Migracja pracowników w wielu przypadkach jest także rozwiązaniem na wyrównanie spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym, co jest wyzwaniem dla niemal wszystkich krajów objętych tegorocznym badaniem. Z drugiej strony, rosnący odsetek osób aktywnych zawodowo obserwowany w 25 gospodarkach oraz większy napływ imigrantów z wykształceniem wyższym sprawiają, że podaż wykwalifikowanych pracowników wzrośnie o ponad milion.

- Wraz z prognozowanym na świecie spadkiem populacji osób w wieku produkcyjnym, ustawodawcy poszczególnych państw powinni wprowadzić politykę migracyjną, która ułatwi pracodawcom podejmowanie współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami, pochodzącymi z innego kraju – komentuje Alistair Cox, który zarządza grupą Hays na świecie.

Rozwój to ludzie

- Należy pamiętać, że rozwój gospodarczy jest w dużej mierze uzależniony od ludzi. Bez odpowiednich kompetencji firmy, a co za tym idzie – także społeczeństwa – nie będą prosperować – dodaje. 

Szybki rozwój technologii komunikacyjnych oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych skłania rzesze pracowników na całym świecie do świadomej rezygnacji ze stałego zatrudnienia na rzecz bardziej elastycznych metod pracy. W ciągu ostatnich 10 lat odsetek freelancerów, kontraktorów i pracowników tymczasowych działających na amerykańskim rynku pracy wzrósł o 5 punktów procentowych i obecnie wynosi aż 15% osób aktywnych zawodowo.

Podobne tendencje są obserwowane w Europie – na przestrzeni 5 lat zatrudnienie inne niż etatowe rosło czterokrotnie szybciej niż ogół zatrudnienia. Przekłada się to również na rynek polski, gdzie – jak pokazało zeszłoroczne badanie Hays Poland – aż 36% pracodawców przewidywało wzrost rekrutacji pracowników tymczasowych, najczęściej motywując tę decyzję zwiększonym popytem na produkty i usługi firmy oraz trudnościami ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy stałej.

Wraz ze znacznym napływem wykwalifikowanych kadr, pracodawcy mogą się skoncentrować na rozwoju obecnych pracowników, wypracowując kompetencje niezbędne w obliczu postępującej cyfryzacji biznesu.

Automatyzacja i wykorzystanie nowych technologii w miejscach pracy ułatwią komunikację oraz elastyczne formy pracy, co w sposób bezpośredni stworzy nowe posady w zakresie IT, ale jednocześnie w wielu przypadkach zastąpi człowieka. Pracodawcy powinni więc nadać priorytetową rangę szkoleniom i edukacji swoich pracowników, aby w niedalekiej przyszłości dysponowali zestawem kompetencji niezbędnych do wydajnej pracy z nowoczesnymi technologiami.    

pt
Zobacz więcej na temat: freelancer praca rynek pracy
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Freelancing sposobem na pracę w kryzysie

Ostatnia aktualizacja: 01.08.2013 11:33
Upowszechnienie się freelancingu to obecnie jeden z najważniejszych trendów na rynku pracy. Wyniki międzynarodowych badań są jednoznaczne - liczba freelancerów rośnie w tempie geometrycznym, a najliczniejszą grupę wśród osób pracujących w tym modelu stanowią graficy. Z myślą o nich powstają nowoczesne platformy łączące projektantów ze zleceniobiorcami, w tym serwisy projektowania społecznościowego.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Wypalenie zawodowe. Dotyka nie tylko etatowców

Ostatnia aktualizacja: 05.03.2017 14:21
Może przydarzyć się też freelancerom, chociaż nie muszą codziennie chodzić do pracy. Zaczynają odpuszczać, nie szukają nowych zleceń, a zamiast zarabiać konsumują oszczędności.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Pracownicy gotowi na erę wolnych strzelców

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2017 07:27
Prawie ośmiu na dziesięciu Polaków jest otwartych na samozatrudnienie lub pracę w charakterze wolnego strzelca. To więcej niż w skali całej Europy, gdzie taką otwartość deklaruje 68 proc. pracowników - pisze w środę "Rzeczpospolita".
rozwiń zwiń