Gospodarka

Wcześniejsza spłata kredytu? Bank powinien zwrócić część kosztów

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2016 09:12
Za wcześniejszą spłatę kredytu należy się zwrot części kosztów poniesionych w związku z zaciągniętą pożyczką. Nie zawsze się tak jednak dzieje.
Audio
  • O prawach kredytobiorców w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki mówili w audycji „Po pierwsze ekonomia” radiowej Jedynki: Bartosz Wyżykowski z biura Rzecznika Finansowego i Małgorzata Orzeł-Kołodziejczyk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Kamil Piechowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)
W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu
W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytuFoto: Shutterstock

O czym świadczyć mogą napływające do Rzecznika Finansowego skargi.

- Od 11 października 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku wpłynęło ponad 500 wniosków klientów banków i instytucji pożyczkowych, dotyczących pewnych wątpliwości związanych z umowami kredytu konsumenckiego. Z tego ponad 100 tych wniosków dotyczyło właśnie kwestii rozliczeń związanych z kredytem konsumenckim – informuje Bartosz Wyżykowski z biura Rzecznika Finansowego.

Obniżka i zwrot kosztów

 Tymczasem w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu.

- Zwrot powinien obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie. Zwrot nie powinien też zależeć od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę. Na całkowity koszt kredytu składają się wszystkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt. Są to w szczególności odsetki, opłaty, prowizje. Są to również opłaty przygotowawcze. W związku z tym, jeżeli pewien koszt został uwzględniony w całkowitym koszcie kredytu, powinien zostać odpowiednio zredukowany i zwrócony - mówi Małgorzata Orzeł-Kołodziejczyk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zwrot także kosztów początkowych

 Zwracane przez bank czy inną instytucję finansową powinny być więc także wszystkie koszty początkowe – takie jak opłaty administracyjne, przygotowawcze i prowizje. Obowiązuje przy tym zasada proporcjonalności, dodaje Bartosz Wyżykowski.

- Jeżeli ktoś zaciągnął pożyczkę na rok i całkowity koszt tej pożyczki wynosił 1 tys. zł, w tych kosztach mieściły się zarówno odsetki, jak również prowizje, składki ubezpieczeniowe, i zdecyduje się spłacić taką pożyczkę po pół roku, wówczas ten całkowity koszt powinien ulec obniżeniu do 500 zł. Niezależnie od tego, jakie opłaty, jakiego rodzaju koszty się tam mieściły, ta obniżka powinna mieć charakter proporcjonalny i się do nich odnosić – wyjaśnia gość radiowej Jedynki.

Opłata za wcześniejszą spłatę 

Są jednak przypadki, gdy za wcześniejszą spłatę pożyczki, będzie trzeba dopłacić. Kredytodawcy mogą pobierać od tego prowizję.

- Przed zawarciem umowy o kredyt zawsze powinniśmy dostać formularz, na którym najważniejsze warunki tego kredytu będą wyartykułowane. Również w takim formularzu, jeżeli kredytodawca przewiduje takie prawo dla siebie, żeby pobierać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu, taka informacja powinna się znaleźć. Z kolei już bezpośrednio w samej umowie tego rodzaju prowizja powinna być bardzo dokładnie opisana, czyli powinno być zawarte, czy w ogóle będzie ona pobierana, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na jakich zasadach będzie się to odbywać – tłumaczy Bartosz Wyżykowski.

Jest to całkowicie zgodne z prawem. W pozostałych przypadkach kredytobiorcy powinni dochodzić swoich praw, powołując się na interpretację Rzecznika Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.​

Kamil Piechowski, awi

Komentarze1
aby dodać komentarz
tomek_a2016-10-05 17:19 Zgłoś
Dzień dobry. Od paru miesięcy toczę bój o swoje pieniądze z Bankami BPH oraz Alior Bank. Mimo jednoznacznych opini Rzecznika Finansowego i KNF Banki te odmawiają mi rozliczenia i procentowego zwrotu części poniesionych kosztów inaczej (po swojemu) interpretując zapis Art 49 ust.1 Ustawy o Kredycie Konsumenckim pomijając zapis Art.5 pkt.6 tej ustawy. Czekam na oficjalne wsparcie Rzecznika Finansowego oraz Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego. Lącznie oba te Banki wzbogaciły się na mie jak narazie o ponad 4 tys Pln

Czytaj także

Firmy pożyczkowe: ostrzejsze wymogi i tańsze chwilówki

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2014 22:06
Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami, które mają lepiej chronić klientów firm pożyczkowych, korzystających z tzw. chwilówek. Z jednaj strony będą to nowe wymogi wobec podmiotów oferujących takie usługi finansowe, a z drugiej chodzi o ograniczenie kosztu pożyczanych pieniędzy.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Prezes UOKiK: przeregulowanie rynku pożyczek grozi powstaniem podziemia

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2015 17:09
Nadmierna regulacja rynku pożyczek pozabankowych, która całkowicie wyeliminowałaby np. niekorzystne dla dłużników chwilówki, może spowodować powstanie podziemia pożyczkowego, na którym będą rządziły zasady mafijne - ostrzega prezes UOKiK Adam Jasser.
rozwiń zwiń

Czytaj także

UOKiK i Rzecznik Finansowy: bank powinien obniżyć i zwrócić koszty kredytu przy wcześniejszej spłacie

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2016 20:31
Jeżeli klient przed terminem spłaci kredyt konsumencki, bank powinien obniżyć i zwrócić mu wszystkie koszty tej pożyczki, niezależnie od ich charakteru - uznali wspólnie w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.
rozwiń zwiń