Gospodarka

Rząd szykuje rewolucję spółdzielczą: m.in. spółdzielnie mieszkaniowe wejdą do programu Mieszkanie plus

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017 15:15
Projekt noweli ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych najpóźniej w przyszłym tygodniu trafi pod obrady Rady Ministrów - poinformował we wtorek wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.
Nowela pozwoli spółdzielniom uczestniczyć w programie Mieszkanie plus.
Nowela pozwoli spółdzielniom uczestniczyć w programie Mieszkanie plus.Foto: Pixabay

Nowela pozwoli spółdzielniom uczestniczyć w programie Mieszkanie plus.

Nowe spółdzielcze mieszkania będą mogły przechodzić na własność spółdzielców

Projekt ustawy zakłada realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego (którego częścią jest program Mieszkanie plus). Jak poinformował PAP rzecznik prasowy MIB Szymon Huptyś nowela "eliminuje bariery w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. Przy podejmowaniu nowych inwestycji spółdzielnie będą mogły określić termin, po upływie którego możliwe będzie przeniesienie własności lokalu". To spowoduje, że spółdzielnie będą mogły brać udział w programie Mieszkanie plus.

Rząd zajmie się zmianami w przyszłym tygodniu

"Projekt rządowy w zakresie zmian ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest po Komitecie Stałym Rady Ministrów" - powiedział Smoliński we wtorek na posiedzeniu senackich komisji infrastruktury i ustawodawczej. Dodał, że projekt nowelizacji trafi pod obrady Rady Ministrów w przyszłym tygodniu.

Jak mówił Smoliński, "projekt realizuje wszystkie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, do których rząd zobowiązany został dokonać zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych". Dodał, że nowela "wprowadza kilka dodatkowych zmian".

Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

Huptyś zaznaczył, że "projekt dostosowuje przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, m.in. umożliwia wykup tzw. dawnych lokali zakładowych". "Najemcy mieszkań przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe będą mogli nabyć na własność takie lokale po spłaceniu nakładów koniecznych i użytecznych poniesionych przez spółdzielnie" - wskazał.

Obostrzenie praw należnych spółdzielcom

Projekt przewiduje przyznanie członkostwa w spółdzielni "wyłącznie osobom związanym węzłem prawnym ze spółdzielnią – tzn. posiadającym prawo do lokalu lub ekspektatywę tego prawa" - wyjaśnia rzecznik. Dodał, że "wprowadzi on zasady waloryzacji wkładu mieszkaniowego w sytuacji, gdy po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nie jest możliwe przeprowadzenie przetargu na jego zbycie". A także "wprowadza zasady rozliczania zaewidencjonowanych wpływów i wydatków funduszu remontowego przez spółdzielnię z właścicielami lokali wchodzącymi w skład nieruchomości, na której powstała wspólnota mieszkaniowa".

Udział w obradach walnego zgromadzenia przez pełnomocnika

Projekt przewiduje także inne rozwiązania mające na celu usprawnienie działalności spółdzielni, poprzez "zapewnienie członkom spółdzielni możliwości uczestniczenia w obradach walnego zgromadzenia poprzez pełnomocnika – 1 pełnomocnik może reprezentować 1 członka" oraz "zmienia sposób liczenia głosów podczas obrad walnego zgromadzenia - uchwała Walnego Zgromadzenia będzie podjęta, jeżeli opowie się za nią wymagana w ustawie lub statucie ogólna liczba członków biorących udział w głosowaniu nad tą uchwałą". Jak zaznaczył rzecznik, zmiany "dotyczące walnych zgromadzeń mają na celu usprawnienie działalności tego organu".

Zmiany dotyczące praw wspólnoty mieszkaniowej

Nowela umożliwia "właścicielom lokali w powstającej z mocy prawa wspólnocie mieszkaniowej podjęcie decyzji o sposobie zarządu nieruchomością wspólną (spółdzielnia czy wspólnota), reguluje kwestię uczestniczenia właścicieli lokali po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu począwszy od momentu powstania wspólnoty" - wymienił Huptyś.

Wyłączenie spod egzekucji opłaty za media

Dodał, że projekt "wyłącza spod egzekucji opłaty za media (np. prąd, woda, gaz), wnoszone przez osoby zamieszkujące w zasobach spółdzielni mieszkaniowej (zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego)". Szymon Huptyś podkreślił, że "obecnie opłaty te podlegają egzekucji, co skutkuje powstaniem zaległości płatniczych wobec dostawców mediów".

Nowela także "eliminuje możliwość lustrowania spółdzielni mieszkaniowej przez prezesów i modyfikuje uprawnienia ministra wobec spółdzielni mieszkaniowych".

Program Mieszkanie plus jest jedną ze składowych Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd 27 września 2016 r. Program zakłada m.in. powstanie tanich mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności.

Średni czynsz w mieszkaniu na wynajem, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, ma wynieść od 10 do 20 zł za mkw. W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka czynszu ma wynieść ok. 12-24 zł za mkw.

W programie preferowane będą rodziny wielodzietne i te o niskich dochodach, ale prawo ubiegania się o najem mają mieć wszyscy obywatele. Lokale mają być budowane m.in. na gruntach wniesionych do tzw. banku ziemi. Inwestycje w ramach Mieszkania plus powstaną na gruntach pozyskanych z trzech źródeł: jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, oraz inwestorów prywatnych.

PAP, jk

Zobacz więcej na temat: mieszkanie budownictwo
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak