Gospodarka

Mieszkanie Plus: prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ma zwiększyć podaż mieszkań na wynajem, wyrówna prawa najemcy z wynajmującym

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2017 14:27
Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem, o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Foto: Pixabay

Po przyjęciu ustawy przez Parlament, rozgorzał spór o jej zapisy, umożliwiające rozwiązanie umowy z niesolidnymi lokatorami. Rzecznik Praw Obywatelskich krytykował arbitralność takiej decyzji, resort budownictwa je bronił argumentując, że w ten sposób wyrównuje prawa najemcy z wynajmującym. Rozwiązania proponowane dobrze ocenia Forum Obywatelskiego Rozwoju.


Czytaj więcej
rodzina przeprowadzka 1200.jpg
Spór o eksmisję z Mieszkania Plus: w tle najemcy w trudnej sytuacji życiowej

Ustawa powołuje Krajowy Zasób Nieruchomości zarządzający nieruchomościami Skarbu Państwa

Na mocy ustawy powoływany jest Krajowy Zasób Nieruchomości. KZN będzie zarządzał nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzył stabilne warunki finansowania rozwiązań przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego.

Nowe regulacje równoważą interesy inwestorów

Wprowadzone zostały również regulacje mające równoważyć interesy inwestorów.

Będą oni ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste, część powierzchni będą mogły stanowić lokale usługowe (20%) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30%), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora.

Prawa  najmującego: ustawa przewiduje regulowana wysokość czynszu i opłat, wypowiedzenie tylko w określonych przypadkach

W ustawie określono zasady najmu i ustalania czynszu normowanego w mieszkaniach na wynajem. Regulacjami służącymi ochronie najemcy są, poza określeniem zasad ustalania czynszu, opłat eksploatacyjnych, raty i ceny 1 m2, obowiązek oferowania umowy najmu, jako umowy z opcją przejęcia mieszkania na własność (najemca może zdecydować się na sam najem), możliwość przekształcenia najmu bez opcji w najem z opcją, ograniczone możliwości wypowiedzenia najmu (tylko w sytuacji zalegania z czynszem lub wykraczania przeciwko porządkowi domowemu).

Pierwszeństwo do najmowanego lokalu dla osób spełniających określone kryteria

Pierwszeństwo zawarcia najmu będą miały osoby spełniające kryteria określone w ustawie (m.in. niższe dochody, posiadanie dzieci, brak prawa własności do lokalu przez członka rodziny, zmiana miejsca pracy lub nauki, status repatrianta, ukończenie 65 roku życia). Najemca nie będzie mógł podnajmować mieszkania, chyba że podnajem będzie dotyczył osoby, wobec której najemca ma obowiązek alimentacyjny.

Ustawa ogranicza zakres wynajmu okazjonalnego

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości ogranicza zakres najmu okazjonalnego do najmu przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali (najem maksymalnie na 10 lat). Dodana regulacja dotycząca najmu instytucjonalnego obejmować będzie lokale wynajmowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (możliwe będzie zawieranie umów na okres dłuższy niż 10 lat).

Jednocześnie wprowadzono przepis stanowiący, iż do umowy najmu instytucjonalnego załącza się oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, zgodnie z którym w przypadku opróżnienia lokalu nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego albo pomieszczenia tymczasowego.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia KZN oraz określenia wzoru wykazu nieruchomości, które wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

IAR, jk

Zobacz więcej na temat: Mieszkanie Plus mieszkania
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Mieszkanie Plus: Krajowy Zasób Nieruchomości będzie jak „bank ziemi”

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2017 15:08
Rząd robi kolejny krok w kierunku realizacji programu Mieszkanie Plus. Chodzi o projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Krajowy Zasób Nieruchomości stworzy wykaz nieruchomości Skarbu Państwa

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2017 17:32
rozwiń zwiń

Czytaj także

Mieszkanie Plus: więcej tanich lokali na wynajem. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości przyjęta przez Senat

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017 14:15
 Senat przyjął bez poprawek ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie właścicielem setek tysięcy hektarów terenów? Nic bardziej mylnego

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2017 20:11
Spodziewam się, że prezydent podpisze ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości – powiedział w Jedynce minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Mieszkanie Plus: czynsze za wynajem mają być niższe od rynkowych

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2017 20:30
Minister Andrzej Adamczyk zapowiada rozporządzenie w sprawie czynszów w mieszkaniach powstających w ramach pakietu.
rozwiń zwiń