Gospodarka

Jakie zmiany w przepisach o zatrudnieniu sezonowym cudzoziemców

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2017 14:50
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której określono nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do wykonywania pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce.
Audio
  • Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w stosunku do cudzoziemców, wyjaśnia Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. /Sylwia Zadrożna, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia/.

Nowe rozwiązania mają zapobiegać nadużyciom w zatrudnianiu obcokrajowców na podstawie oświadczeń, a w szczególności zjawisku handlu oświadczeniami.

− Zachodzi bowiem podejrzenie, że wiele osób nie podejmuje pracy w Polsce, tylko wyjeżdża do innych krajów Unii Europejskiej, wykorzystując oświadczenie i wydaną na tej podstawie polską wizę - mówi Stanisław Szwed, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Wprowadzony zostanie dodatkowy typ zezwolenia na pracę sezonową, które będzie wydawane przez starostę. Będzie je można dostać szybciej niż zezwolenie na pracę wydawane przez wojewodę. Obcokrajowiec będzie mógł wykonywać pracę sezonową przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Dodatkowe zmiany mają na celu uszczelnienie procedury związanej z wykonywaniem pracy krótkoterminowej - do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - przez obywateli 6 krajów, czyli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy na podstawie oświadczeń zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Procedura, wzorowana na obowiązującej, zawiera mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami, czyli możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń i przede wszystkim obowiązek poinformowania, czy obcokrajowiec podjął pracę, czy nie.

Nowe przepisy o dostępie cudzoziemców do pracy sezonowej będą dotyczyć obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Polska utrzymuje preferencyjne rozwiązania dla obywateli 6 państw, w tym Ukrainy.

Ułatwienia te polegają na zwolnieniu z tak zwanego testu rynku pracy, możliwości uzyskania wpisu wielosezonowego (do 3 lat) oraz możliwości powierzenia innej pracy niż sezonowa na okres do 30 dni.

Projekt nowelizacji ustawy zakłada także wprowadzenie opłaty za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę sezonową oraz w związku z rejestracją oświadczenia. Opłata w obu przypadkach wyniesie 30 złotych.   

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, ale do końca przyszłego roku będzie obowiązywać okres przejściowy na pracę na podstawie oświadczeń zarejestrowanych wcześniej, także dla prac sezonowych - podkreśla Stanisław Szwed.

Sylwia Zadrożna

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak