Gospodarka

ARiMR przyjmuje wnioski na pomoc dla przekazujących gospodarstwa

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2017 20:20
W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy rolnikom, którzy decydują się na przekazanie gospodarstwa innym producentom rolnym.

− Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy wpisani do ewidencji producentów, którzy uczestniczą w programie określanym mianem systemu dla małych gospodarstw -wyjaśnia Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rolnik taki musi zobowiązać się do przekazania gospodarstwa na rzecz przejmującego. Otrzymujący wsparcie nie będzie mógł prowadzić działalności rolniczej co najmniej przez pięć lat. Jest też zobowiązany do tego, aby wyrejestrować się z KRUS.

Muszą być spełnione określone warunki dotyczące nowoutworzonego (przejętego) gospodarstwa. Dotyczą one między innymi jego powierzchni. W województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest większa od średniej krajowej, powierzchnia gospodarstwa powstałego w wyniku przejęcia od beneficjenta musi być równa co najmniej średniej powierzchni w danym województwie. W województwach, w których średnia powierzchnia gospodarstwa jest mniejsza niż średnia krajowa, tam gospodarstwo przejmującego, w wyniku całej operacji, musi osiągnąć powierzchnię równą przynajmniej średniej krajowej.  

Ocena wniosków o pomoc przeprowadzana jest według przyjętych kryteriów. Im większa jest powierzchnia przekazywanego gospodarstwa, tym więcej punktów można otrzymać.

Drugie kryterium dotyczy powierzchni gospodarstwa należącego do przejmującego. Im jest ona mniejsza w początkowej fazie przedsięwzięcia, tym więcej punktów jest przyznawanych.

Na dodatkowe punkty można liczyć w przypadku, kiedy przejmujący gospodarstwo ma mniej niż czterdzieści lat, czyli można go uznać za młodego rolnika. Wnioskodawca musi zdobyć przynajmniej dwa punkty, aby móc liczyć na uzyskanie pomocy (przy spełnieniu wszystkich innych kryteriów, o których była mowa). Wsparcie w ramach omawianego działania, uzależnione jest od tego, jaka była skala pomocy udzielonej rolnikowi w 2015 roku w ramach systemu dla małych gospodarstw. Stanowi to podstawę do wyliczenia kwoty wsparcia. Maksymalnie będzie można otrzymać  czterokrotność  stu dwudziestu procent  kwoty pomocy jaką rolnik miał przyznaną w 2015 roku. Innymi słowy  jest to 480% kwoty sprzed dwóch lat. Maksymalna stawka pomocy w systemie małych gospodarstw wynosiła wówczas 1250 euro. 

Nabór wniosków rozpoczął się 25 września i będzie trwał do 24 października bieżącego roku. Wnioski należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dariusz Kwiatkowski

Zobacz więcej na temat: rolnictwo ARiMR
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak