Gospodarka

ARiMR oferuje wsparcie dla spółek wodnych i poszkodowanym przez ASF

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017 15:32
Od wczoraj rolnicy mogą składać wnioski o wsparcie przy realizacji inwestycji, które mają zapobiegać zniszczeniu potencjału produkcyjnego gospodarstw.
Audio
  • O pomocy ARiMR dla spółek wodnych oraz poszkodowanych gospodarstw przez ASF, mówi w Agro Faktach radiowej Jedynki Małgorzata Niemiec - dyrektor departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. /Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia/.
W przypadku rolników z terenów, gdzie występuje ASF dofinansowanie może być udzielone na ogrodzenie chlewni, a także na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, funkcjonalnie związanej z chlewnią.
W przypadku rolników z terenów, gdzie występuje ASF dofinansowanie może być udzielone na ogrodzenie chlewni, a także na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, funkcjonalnie związanej z chlewnią. Foto: Wikimedia Commons, Miokołaj Grycuk

− Są dwie grupy docelowe, do których adresowana jest pomoc, wyjaśnia Małgorzata Niemiec - dyrektor departamentu działań inwestycyjnych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pierwszą są rolnicy, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, które są posiadaczami gospodarstwa na obszarze występowania Afrykańskiego Pomoru Świń i prowadzą chów lub hodowlę  liczącą co najmniej 300 sztuk.

Kolejną grupą beneficjentów są spółki wodne lub związki spółek wodnych, wówczas kiedy więcej niż połowę członków spółki wodnej stanowią rolnicy posiadający  grunty rolne, a spółka została utworzona do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do ochrony gospodarstw członków spółek przed powodzią.  

− To wsparcie o istotnym znaczeniu dla rolników z obszarów na których występuje ASF,  podkreśla  Wiktor Szmulewicz -prezes  Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

− Są oni w trudnym położeniu  i muszą podejmować decyzje, które pozwolą dostosować warunki w gospodarstwie do wysokich wymagań bioasekuracji lub przestawić się na inną produkcję. Skorzystanie ze wsparcia to właściwie jedyne dla nich rozwiązanie, bo pozwoli im nadal produkować i utrzymać rodziny.

Pomoc może być udzielona na różnego rodzaju przedsięwzięcia. W przypadku rolników z terenów, gdzie występuje ASF dofinansowanie może być udzielone na ogrodzenie chlewni, a także na utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, funkcjonalnie związanej z chlewnią. Jeśli chodzi o spółki wodne wsparcie można uzyskać na zakup nowego sprzętu służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych, wykorzystywanych do celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, w tym będzie można realizować inwestycje polegające na zakupie: ciągników, koparek, rębaków do drewna, kos spalinowych kosiarek, przyczep lub rozwoju oprogramowania oraz zakupie patentów i licencji związanych z wyżej wymienionym sprzętem, przy czym w takim przypadku ten poziom dofinansowania może wynosić nie więcej niż 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie spółek wodnych, jeśli się weźmie pod uwagę coraz częściej występujące podtopienia, a nawet powodzie, jest zdaniem Wiktora Szmulewicza nakazem chwili. Widać to było niedawno, gdy ulewne deszcze spowodowały, że nie można było rozpocząć w terminie jesiennych prac polowych, a wcześniej w niektórych miejscach nie udało się zebrać zboża.

Podstawowy poziom dofinansowania przy wsparciu mającym zapobiegać zniszczeniu potencjału produkcyjnego wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowalnych. Rolnicy z terenów występowania ASF mogą otrzymać do 100 tysięcy złotych, a spółki wodne lub ich związki do 500 tysięcy złotych. W przypadku rolników kolejność przysługiwania pomocy będzie ustalana na podstawie liczby sztuk zwierząt w gospodarstwie. Maksymalną liczbę punków będą mogły otrzymać te gospodarstwa, w których ta liczba sztuk wynosi 800, natomiast, gdy liczba zwierząt będzie mniejsza lub większa, to punkty będą proporcjonalnie wyliczane. Dodatkowo preferowani będą rolnicy, którzy zamierzają zrealizować inwestycje polegające na budowie niecki dezynfekcyjnej. Jeśli chodzi o spółki wodne, to liczba punktów będzie określana w oparciu o kryteria wyboru związane między innymi z powierzchnią zmeliorowanych użytków rolnych objętych działalnością spółki. Preferencje dotyczyć też będą tych spółek lub ich związków, które w ostatnich dwudziestu latach czyli od 1 stycznia 1997 roku zostały poszkodowane przez powodzie lub deszcze nawalne.

Wnioski należy składać do 27 października w oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. W tym drugim przypadku decydujące znaczenie dla dotrzymania terminu będzie miała data stempla pocztowego.  

Dariusz Kwiatkowski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także