Gospodarka

Wadium

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2017 20:39
Wadium to suma pieniężna lub inna forma zabezpieczenia wnoszona przez uczestników, biorących udział w przetargu lub aukcji. Podstawową funkcją wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego.
Audio
  • Co to jest wadium, czemu służy, wyjaśnia dr Rafał Cieślak, radca prawny (Błażej Prośniewski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)

− Wadium ma charakter fakultatywny. A zatem organizator aukcji lub przetargu może je ustanowić, lecz nie musi. Jeżeli jednak je ustanowi, to oferenci, którzy biorą udział w takim postępowaniu, bezwzględnie muszą je wnieść przed upływem terminu składania oferty - wyjaśnia dr Rafał Cieślak, radca prawny.

Po rozstrzygnięciu postępowania, wadium musi być niezwłocznie zwrócone. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy. Wtedy wadium przepada na rzecz organizatora przetargu.

Jednocześnie, jak dodaje mec. Cieślak, gdyby do zawarcia umowy nie doszło z winy zamawiającego, to Kodeks cywilny przewiduje możliwość, aby wykonawca zażądał rekompensaty w wysokości dwukrotności wadium.

Wadium nieco inaczej regulują przepisy prawa zamówień publicznych.

- W pewnych przypadkach, z uwagi na konieczność ochrony interesu publicznego, wadium jest obligatoryjne. Dotyczy to  zamówień ponad tzw. progami unijnymi. Przykładowo dla robót budowlanych to są kwoty w wysokości 5 mln 225 tys. euro. Wysokość wadium jest ograniczona w przepisach do 3 procent wartości przedmiotu zamówienia - mówi Rafał Cieślak.

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje kilka form, w jakich wadium może być wnoszone. Podstawową jest forma pieniężna, ale mogą być to także: poręczenia bankowe, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, a także poręczenia udzielane przez fundusze poręczeniowe.

Błażej Prośniewski


Zobacz więcej na temat: firma przetarg
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także