Gospodarka

ARiMR: od dziś można składać wnioski o pomoc po nawałnicach

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2017 15:35
Już od dziś rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku klęsk żywiołowych, będą  mogli  składać wnioski  o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Audio
  • Już od dziś rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku klęsk żywiołowych, będą mogli składać wnioski o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kto będzie mógł z tej pomocy skorzystać, tłumaczy Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR./Elżbieta Mamos, Naczelna Redakcja Gospodarcza
Już od dziś rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku klęsk żywiołowych, będą  mogli  składać wnioski  o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Już od dziś rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku klęsk żywiołowych, będą mogli składać wnioski o pomoc w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Foto: Pixabay

Kto będzie mógł z tej pomocy skorzystać, tłumaczy Małgorzata Niemiec, dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych w ARiMR.

O pomoc w ramach działania  "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" finansowanego z PROW 2014 - 2020  mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez jakąś klęskę żywiołową w swoich gospodarstwach rolnych. By rolnik mógł wystąpić o pomoc, straty te musiały wystąpić w roku 2017 lub w roku poprzednim, czyli 2016.

Jakie straty pozwalają na ubieganie się o pomoc

Dla poszkodowanych rolników ważna jest informacja od jakiej wysokości strat  mogą się starać o uzyskanie tej pomocy.

Tę kwestię także wyjaśnia dyrektor Małgorzata Niemiec.

− Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach, muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej  w gospodarstwie w okresie ostatnich trzech lat  poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.  Może być też ten okres liczony w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Na jakie wsparcie może liczyć rolnik

Maksymalny poziom dofinansowania to aż 80 procent  kosztów kwalifikowalnych. Kwota jaką może otrzymać rolnik wynosi do 300 tys. zł. To sporo, bo brany jest pod uwagę fakt, że jest to wsparcie dla osób poszkodowanych.

Pomoc - na jakie cele

− Istotne jest też to, na jakie cele może rolnik przeznaczyć to wsparcie - wyjaśnia Małgorzata Niemiec.

− Przede wszystkim wsparcie może być przeznaczone na odtworzenie zniszczonego potencjału w gospodarstwie, to jest np. na odtworzenie plantacji wieloletnich oraz sadów, a także na zakup nowych maszyn i urządzeń do prowadzonej w gospodarstwie produkcji rolnej.

Dyrektor Niemiec zwraca też uwagę na bardzo ważną zmianę. Zmiana ta pozwala na rozpoczęcie przez rolników realizacji inwestycji już od dnia złożenia wniosku.

Dotychczas było to możliwe dopiero od dnia podpisania umowy z ARIMR. Teraz już od momentu złożenia wniosku rolnicy będą mogli ponosić koszty kwalifikowalne, które w przyszłości będą refundowane przez Agencję.

Kiedy i gdzie można składać wnioski

Wnioski o pomoc na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" można składać od 4 do 18 września 2017 r. w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji. Można też wysłać je rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej do właściwego oddziału regionalnego.

I co ważne, w tym roku przewidywane są kolejne nabory wniosków o takie wsparcie. Planuje się, że będą one ogłaszane cyklicznie tak, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników poszkodowanych w tegorocznych kataklizmach.  Oznacza to, że rolnicy którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

Elżbieta Mamos

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Materiał opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”

Zobacz więcej na temat: ARiMR rolnictwo
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak