Gospodarka

Nowa koncepcja wykorzystania funduszy UE: w Świętokrzyskim wybrano 7 ważnych konsorcjów

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015 19:53
Siedem konsorcjów, skupiających instytucje i organizacje okołobiznesowe, przedsiębiorców oraz uczelnie wyższe, będzie realizowało przedsięwzięcia związane z rozwojem gospodarczym woj. świętokrzyskiego, w ramach tzw. inteligentnych specjalizacji regionu.
Poszczególne konsorcja będą przygotowywały wspólne projekty badawczo-rozwojowe, łączące biznes z nauką oraz związane z rozwojem przedsiębiorczości, edukacją zawodową, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, doradztwem biznesowym czy promocją gospodarczą regionu.
Poszczególne konsorcja będą przygotowywały wspólne projekty badawczo-rozwojowe, łączące biznes z nauką oraz związane z rozwojem przedsiębiorczości, edukacją zawodową, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, doradztwem biznesowym czy promocją gospodarczą regionu.Foto: Pixabay

W poniedziałek umowy o współpracy samorządu województwa świętokrzyskiego z liderami-koordynatorami konsorcjów podpisał marszałek Adam Jarubas.

Konsorcja wybrano w drodze konkursu, a wybór zatwierdził zarząd województwa świętokrzyskiego.

Z kolei kluczowe gałęzie gospodarki regionu, których rozwój mają generować konsorcja, wytypowano w długim procesie konsultacji. Są to: turystyka zdrowotna i prozdrowotna (koordynator konsorcjum - Uzdrowisko Busko-Zdrój), zasobooszczędne budownictwo (Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa), przemysł metalowo-odlewniczy (Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa), nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze (Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu), nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (Kielecki Park Technologiczny), zrównoważony rozwój energetyczny (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii) i branża targowo-konferencyjna (Izba Gospodarcza "Grono Targowe Kielce").

Dziedziny te mają w przyszłości generować największe przychody i miejsca pracy w woj. świętokrzyskim.

Konsorcja w ramach nowej koncepcji wykorzystania funduszy unijnych

Jak powiedział dziennikarzom marszałek Jarubas, wskazanie specjalizacji oraz wybór konsorcjów, które mają być liderami inicjatyw gospodarczych, jest związane z nową ideą wykorzystania funduszy europejskich w latach 2014-2020. "Potrzebujemy liderów, którzy pokażą, że mogą wdrażać innowacje w swoich firmach, środowiskach i klastrach, które powstały w ramach poszczególnych sektorów" - podkreślił marszałek.

Poszczególne konsorcja będą przygotowywały wspólne projekty badawczo-rozwojowe, łączące biznes z nauką oraz związane z rozwojem przedsiębiorczości, edukacją zawodową, podnoszeniem kwalifikacji pracowników, doradztwem biznesowym czy promocją gospodarczą regionu.

"Chodzi o dobre, mądre wykorzystanie funduszy unijnych. By nie były one przeznaczane na projekty, które za moment będą generować jeszcze większe środki na utrzymanie infrastruktury, ale by w największym stopniu zainwestować je na wydatki rozwojowe. Takie, które przyniosą nowe miejsca pracy i zwiększą wydajność pracy" - dodał Jarubas.

Jak powiedział dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach Grzegorz Orawiec, przy realizacji przedsięwzięć, ważne będzie reagowanie na potrzeby rynku. "Wiemy, że w każdej z tych branż brakuje fachowców, więc przykładowo chcielibyśmy stworzyć pilotażowy projekt dotyczący szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu uczniów, którzy pracowaliby dla konkretnych firm. Chcemy też promować za granicą jabłko sandomierskie i markę uzdrowisk świętokrzyskich - by zagranicznym turystom nie kojarzyło się jedynie, że Busko i Solec są pod Krakowem" - dodał Orawiec.

Konsorcja są otwarte na nowych przedstawicieli. Prawdopodobnie ich członkowie, aplikując o dotacje na wspólne przedsięwzięcia, będą mieli preferencje w konkursach na dotacje unijne.

Wybór regionalnych specjalizacji - w myśl wytycznych Komisji Europejskiej - był długim procesem, w który zaangażowani byli m.in. naukowcy z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także specjaliści z Banku Światowego. Decyzje poprzedziły analizy statystyczne oraz konsultacje z przedsiębiorcami.

Kluczowe branże dla przyszłości regionu świętokrzyskiego po raz pierwszy pojawiły się w aktualizacji strategii rozwoju regionu opracowanej i przyjętej przez sejmik województwa w 2013 r. Więcej miejsca poświęcono im rok później w Regionalnej Strategii Innowacji (RIS3). To dokument, który koncentruje się właśnie na wybraniu tzw. "inteligentnych specjalizacji", a jego głównym celem jest ich rozwijanie.

PAP, jk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także

Czytaj także

Świętokrzyskie: rozwój dzięki inteligentnym specjalizacjom

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2015 21:56
W woj. świętokrzyskim suma prawie 1,4 mld euro zostanie przeznaczona na różnorodne cele: od wsparcia innowacyjnego przemysłu, przetwórstwa rolno-spożywczego, nauki, ochrony środowiska, po rewitalizację miast i poprawę jakości życia.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Świętokrzyskie: pierwsze konkursy z PROW 2014-2020 w drugiej połowie roku

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2015 11:50
Modernizacji lub budowy dróg lokalnych będą dotyczyły pierwsze konkursy na projekty z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w woj. świętokrzyskim. Mają być ogłoszone w drugiej połowie roku - poinformował Urząd Marszałkowski w Kielcach.
rozwiń zwiń