Gospodarka

Aktywa

Ostatnia aktualizacja: 23.06.2014 20:00
Aktywa to cały majątek, którym dysponuje dane przedsiębiorstwo. Rozróżniamy aktywa trwałe, które firma planuje wykorzystać w okresie dłuższym niż 12 miesięcy oraz aktywa obrotowe, które będą wykorzystane w ciągu najbliższego roku.
Audio
  • O tym czym są aktywa dla firmy, mówi Michał Burek z Raiffeisen Polbank (Błażej Prośniewski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)
Michał Burek z Raiffeisen Polbank
Michał Burek z Raiffeisen PolbankFoto: NRG

Do aktywów trwałych zaliczamy wartości niematerialne i prawne, czyli wszelkie know-how, patenty, renoma marek, które posiada dana firma. Poza tym są to także rzeczowe aktywa trwałe, czyli wszystkie ruchomości i nieruchomości.

- Są to też inwestycje czy należności długoterminowe – dodaje Michał Burek z Raiffeisen Polbank.

Natomiast w skład aktywów obrotowych wchodzą: inwestycje i należności krótkoterminowe, zapasy firm i gotówka, którą posiada dane przedsiębiorstwo.

- W przypadku banków, największą rolę w strukturze aktywów odgrywają udzielone kredyty, które mogą być zaliczone do aktywów trwałych, w przypadku terminu zapadalności powyżej 12. miesięcy lub obrotowych, jeśli jest on krótszy – wyjaśnia ekonomista.

Przeciwieństwem aktywów są pasywa, czyli źródła finansowania tegoż majątku firm. Mogą być to zarówno kapitały własne jak i zaciągane zobowiązania.

Błażej Prośniewski

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak