Gospodarka

Mediacje

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2017 13:15
Mediacje to jeden z najbardziej efektywnych sposobów rozwiązywania sporów między stronami umów cywilnych przy różnych rodzajach zdarzeń.
Audio
  • O tym, jak działają mediacje mówi Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej (Dariusz Kwiatkowski, Naczelna Redakcja Gospodarcza Polskiego Radia)

Przy ich pomocy bardzo dobrze rozwiązuje się konflikty związane z kontraktami budowlanymi czy długoterminowymi  kontraktami  handlowymi, wyjaśnia Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. 

Procedura skorzystania z mediacji zaczyna się od wspólnego wyboru mediatora przez strony sporu, który zarządza sposobem dalszego postępowania. Jest to jedna z najmniej sformalizowanych metod rozwiązywania konfliktów między stronami wynikających z umów. Dobrze jest w tej sytuacji skorzystać z mediatorów uznanych i szanowanych, których można znaleźć w centrach mediacji. Jedno z nich znajduje się przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej. Istnieje wówczas możliwość wyboru z listy mediatorów. Po wybraniu mediatora strony przystępują do rozmów. Mediator czuwa nad ich przebiegiem, zadaje pytania i ukierunkowuje uczestników dyskusji, dążąc do tego, aby prowadzony był dialog. Jednak to strony dochodzą do porozumienia.

Niższe koszty porozumienia  

Mediacje to metoda, której zaletą są mniejsze koszty, w porównaniu z postępowaniem arbitrażowym czy sądowym. Daje też poczucie satysfakcji obydwu stronom. Nie można bowiem mówić, że ktoś wygrał lub przegrał. Zwycięzcami są obydwie strony ponieważ to one wypracowały porozumienie, miały też kontrolę nad tym jak rozwiązywanie ich konfliktu przebiegało. Rozwiązanie przyjęte przez zainteresowanych nie jest narzucone z góry, przez stronę trzecią taką jak arbiter czy sędzia. Umowie zawieranej przy ugodzie można nadać tytuł wykonalności przez arbitra lub sąd powszechny.

O popularności korzystania z mediacji świadczy fakt, że na przykład w Niemczech 90 proc. sporów kierowanych jest najpierw do mediacji i już na tym etapie zawierane są ugody, dzięki czemu konflikty nie pogłębiają się i strony nie muszą trafiać do sądu.

Centrum Mediacji przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej przygotowało kompendium wiedzy pod hasłem ABC mediacji  w pytaniach i odpowiedziach. Można je pobrać ze strony internetowej Sądu  Arbitrażowego.

Dariusz Kwiatkowski, abo


Zobacz więcej na temat: umowa NBP
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak