Twierdzą, że nie ściągali. Unieważniona matura w Trybunale Konstytucyjnym

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2015 17:17
Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał w środę w pełnym składzie skargi 18 licealistów, którym unieważniono egzamin maturalny z chemii, bo ich prace uznano za niesamodzielne. Według maturzystów brak możliwości zaskarżenia unieważnienia do sądu administracyjnego jest niezgodny z konstytucją. Sprawa została odroczona do 22 czerwca.
Audio
  • Reprezentujący skarżących mecenas Mikołaj Pietrzak powiedział, że decyzja dyrektora OKE o unieważnieniu egzaminu podważa zaufanie skarżących do prawa i do władz publicznych (IAR)
Byli licealiści z Ostrowca Świętokrzyskiego podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dot. egzaminu maturalnego
Byli licealiści z Ostrowca Świętokrzyskiego podczas rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym dot. egzaminu maturalnego Foto: PAP/Rafał Guz

Jedna z absolwentek obecna na rozprawie przed Trybunałem, mówiła że nie miała możliwości poznania argumentów, które miały świadczyć o niesamodzielności jej pracy maturalnej.

Kilkudziesięciu uczniów jej szkoły otrzymało podobne decyzje o unieważnieniu egzaminu, ale - jak twierdzi absolwentka prosząca o anonimowość - nie podano uzasadnienia, a weryfikacja w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej niczego nie wyjaśniła.

Jak podkreśla absolwentka - najpierw poinformowano ich o decyzji, że egzamin unieważniono. Podczas weryfikacji tej decyzji mogli obejrzeć swoje prace i porównać je z kluczem prawidłowych odpowiedzi. Nie mieli jednak możliwości poznania uzasadnienia decyzji, ani porozmawiania o tym z kimkolwiek z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Unieważnienie egzaminu z przedmiotu dodatkowego jakim była rozszerzona chemia, nie powodowało niezdania matury. Jednak uniemożliwiło to dostanie się na studia dzienne, gdzie rozszerzona chemia była wymagana w procesie rekrutacji - podkreśla dziewczyna. Mówi, że zdawałaby na medycynę, jeżeli wynik matury byłby wystarczająco dobry, lub na technologię chemiczną. Teraz - jak podkreśla - studiuje technologię chemiczną zaocznie i za studia musi płacić.

"Potraktowani nie jak obywatele, ale jak poddani"

Licealistom z Ostrowca Świętokrzyskiego cztery lata temu unieważniono pisemny egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym. Prace ich uznane zostały za napisane niesamodzielnie. Maturzyści wystąpili m.in. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obie instancje uznały, że decyzja dyrektora OKE nie jest decyzją administracyjną i nie mają kompetencji do rozpoznawania tego typu spraw.

Reprezentujący skarżących mecenas Mikołaj Pietrzak powiedział, że decyzja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o unieważnieniu egzaminu podważa zaufanie skarżących do prawa i do władz publicznych. Adwokat podkreślał, że młodzi ludzie zostali potraktowani nie jak obywatele, ale jak poddani, a unieważnienie było oparte na okolicznościach pozamerytorycznych.

W lutym 2013 r. maturzyści złożyli skargę do Trybunału, gdyż chcą, by ten zbadał, czy ówczesny zapis ustawy o systemie oświaty głoszący, że wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego nie są sprzeczne z kilkoma artykułami konstytucji.

Według skarżących mogło dojść do złamania konstytucyjnej zasady, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, w kontekście artykułów mówiących o: prawie do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd, kontroli administracji publicznej, prawa do nauki oraz ochrony czci i dobrego imienia.

Prokurator Generalny chce umorzenia

Ich zdanie podziela Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Jej zdaniem decyzja o unieważnieniu egzaminu nie może być uznana za czynność identyczną z ocenianiem prawidłowości odpowiedzi. - Unieważnienie egzaminu, w przeciwieństwie do oceniania, ma cechy sprawy administracyjnej. Może być także kontrolowane pod kątem legalności, a więc z zgodności z obowiązująca procedurą unieważnienia egzaminu - napisała w swym stanowisku RPO.

Odmiennego zdania jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Natomiast Prokurator Generalny i Sejm wnoszą o umorzenie postępowania ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku w tej sprawie. Według Prokuratora Generalnego skarżący nie wyczerpali drogi sądowej w swojej sprawie, występując tylko do sądów administracyjnych, a nie do sądów powszechnych.

Ponadto, zdaniem Prokuratora Generalnego, decyzję o unieważnieniu egzaminu należy traktować jako element oceniania. Dodał, że decyzja taka jest dokonywana w oparciu o ustalenia egzaminatorów poczynione w toku sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

- Ocenianie prac z pisemnego egzaminu maturalnego nie jest postępowaniem prowadzonym w pierwszej instancji i wynik takich czynności, a także równoważne im rozstrzygnięcie o unieważnieniu egzaminu, nie stanowi orzeczenia wydanego w pierwszej instancji - podkreślił.

"Powtarzały się charakterystyczne błędy"

Skargę wystosowało 18 spośród 53 ówczesnych maturzystów z dwóch liceów z Ostrowca Świętokrzyskiego, którym w czerwcu 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi (obejmuje ona swoim zasięgiem szkoły w dwóch województwach: łódzkim i świętokrzyskim) unieważniła prace ze względu na niesamodzielne rozwiązanie arkusza, czyli ściąganie. W pracach maturzystów były takie same charakterystyczne błędy. W jednym z zadań musieli podać kolor przed przeprowadzeniem opisanego doświadczenia i po nim. Prawidłowa odpowiedź brzmiała: "od brunatnego po żółty", maturzyści napisali: "szafirowy".

Dyrektor OKE w Łodzi Danuta Zakrzewska argumentowała, że w unieważnionych pracach powtarzały się bardzo charakterystyczne błędy, które nie wynikają ze sposobu nauczania. Zadania wykonane były w sposób inny niż ten, którego uczy się w szkole, tak jakby rozwiązywał je student lub nauczyciel. Maturzyści zaprzeczali i sprzeciwiali się stosowaniu odpowiedzialności zbiorowej.

Trybunał wróci do sprawy 22 czerwca o godz. 11. Nie wiadomo, czy tego dnia zostanie ogłoszony wyrok.

IAR,PAP,kh

Komentarze1
aby dodać komentarz
doktor_nauk_chemicznych2015-06-03 19:54 Zgłoś
Po pierwsze: Kolor szafirowy w chemii maturalnej jest jednym z najważniejszych kolorów związków miedzi. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień, w których występuje wodorotlenek miedzi(II). W tym zadaniu był on wymieniony i najwidoczniej uczniowie nie doczytali, co mają zrobić w zadaniu i wpisali ten kolor. Po drugie: Jeśli jednak ich tok rozwiązania był zbieżny z poprawnym tokiem, ale wpisali kolor szafirowy, mogło to oznaczać, że źle się nauczyli lub zapamiętali z prywatnych kursów przygotowujących do matury. Po trzecie: Inny tok rozwiązywania niż w danej szkole - to już jest mistrzostwo świata. Aby mieć większe szanse dostania się na medycynę warto korzystać z prywatnych lekcji. Tym bardziej, że prywatne jednostki "za pieniądze" przekazują w tak świetny sposób wiedzą i metody rozwiązywania zadań, że "szkoła publiczna" przy nich to jak "zakątek średniowiecza". Czy OKE ma fizyczne dowody na ściąganie czy opiera się na domysłach ?
Zobacz także

Czytaj także

Maturzystka pozwała Centralną Komisję Egzaminacyjną. Nie dostała się na wymarzone studia

Ostatnia aktualizacja: 09.02.2015 09:52
Helsińska Fundacja Praw Człowieka będzie przyglądać się procesowi, który maturzystka wytoczyła Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Kinga twierdzi, że niesłusznie nie zaliczono jej odpowiedzi na trzy pytania na egzaminie z biologii.
rozwiń zwiń