Protest w radiowej Jedynce. Kontrowersje

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2016 21:50
Pierwszy Program Polskiego Radia od rana w piątek 1 stycznia o każdej pełnej godzinie nadaje "Mazurka Dąbrowskiego" na zmianę z hymnem Unii Europejskiej - "Odą do radości" Ludwiga van Beethovena. W Polskim Radiu nie wszyscy identyfikują się z podjętymi działaniami.
Studio Radiowej Jedynki
Studio Radiowej JedynkiFoto: Małgorzata Sas/Polskie Radio

- Emitując o pełnych godzinach Hymn Polski i Hymn Europy zamierzamy zwrócić uwagę naszych słuchaczy oraz opinii publicznej na zagrożenie pluralizmu i wolności słowa w mediach publicznych, które wprowadza wchodząca w życie nowelizacja ustawy medialnej - mówi w komunikacie prasowym dyrektor-redaktor naczelny Pierwszego Programu Polskiego Radia. Kamil Dąbrowa podkreśla potrzebę szerokiego skonsultowania zmian dotyczących mediów publicznych, co sygnalizowały m.in. Komitet Rady Europy, Komisja Europejska, Europejska Unia Nadawców, Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy czy Reporterzy bez Granic. W jego ocenie ustawa nie została poddana konsultacjom.

Nie wszyscy w Polskim Radiu identyfikują się z podjętymi działaniami i formą, którą przyjęły. Paweł Kwieciński, dyrektor Biura Programowego i Rozwoju Korporacyjnego zwraca uwagę, że powyższa akcja nie mieści się w założeniach polityki programowej Polskiego Radia S.A., zgodnie z którymi relacjonowanie debaty publicznej opiera się na równym dystansie do wszystkich jej uczestników, oraz wyraża wątpliwość, czy używanie hymnu państwowego nie narusza przepisów prawa. Dyrektor Biura Programowego powiadomił o swoim stanowisku szefów programów Polskiego Radia stosownym pismem: 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że po rozmowie z Prezesem Henrykiem Cicheckim, przesłałem do red. Kamila Dąbrowy maila zawierającego moje poważne zastrzeżenia dotyczące prowadzonej na antenie Programu 1 akcji antenowej.  Zwłaszcza, że została ona podjęta bez żadnych uzgodnień na forum Kolegium Programowego i bez jakichkolwiek ustaleń z Biurem Programowym.  Szanując prawo redaktora naczelnego do swobodnego kształtowania treści programowych, czuję się w obowiązku do reakcji z następujących powodów:  

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, „Mazurek Dąbrowskiego” jest symbolem Rzeczpospolitej Polskiej. Otaczanie symboli naszego państwa czcią i szacunkiem jest nie tylko obowiązkiem każdego obywatela  oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji ale także wymogiem ustawowym. Odtwarzanie hymnu państwowego powinno odbywać się w sposób zapewniający należną cześć i szacunek.
  2. Prawo do krytyki, znajdujące swoje prawne ramy w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, wyłącza bezprawność naruszenia czci, godności osobistej i wielu innych dóbr osobistych, o ile realizuje wymogi ustalone przez ustawodawcę. Art. 41 Prawa prasowego zakreśla granice dozwolonej krytyki, którą wyrok Sądu Najwyższego uzależnia od spełnienia trzech przesłanek: podjęcia krytyki w interesie społecznym, uznania, że jej celem nie jest dokuczenie innej osobie, dochowania wymogu rzetelności i zgodności z zasadami współżycia społecznego.
  3. Zasady współżycia społecznego nakazują zachowanie szacunku dla każdego człowieka i liczenie się z jego poczuciem własnej godności, osobistej wartości i pożyteczności społecznej. Stąd też krytyka czyjegoś postępowania, zapatrywań czy działalności nie powinna przekraczać granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu krytyki.
  4. Naruszenie dobra, jakim jest symbol państwowy nie mieści się w określonych ramach uzasadnionej krytyki.

W moim przekonaniu omawiana akcja nie mieści się w założeniach polityki programowej Polskiego Radia S.A., zgodnie z którymi relacjonowanie debaty publicznej opiera się na równym dystansie do wszystkich jej uczestników.

Z poważaniem,

Paweł Kwieciński

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Biuro Programowe i Rozwoju Korporacyjnego, Polskie Radio S.A.