MRPiPS chce, aby rodzice dzieci niepełnosprawnych mogli świadczyć telepracę

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2017 07:39
Umożliwienie rodzicom osób niepełnosprawnych wykonywania pracy w formie telepracy oraz w dogodnych dla nich godzinach - to jedno z założeń projektu ustawy przygotowanego w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Projekt ma uwzględnić program "Za życiem".
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Mikael Damkier/Shutterstock

szkoła 280 free
Szefowa MEN Anna Zalewska podpisała trzy rozporządzenia dot. edukacji dzieci z niepełnosprawnościami

Celem programu "Za życiem" jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietami w okresie ciąży, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

Propozycja MRPiPS zakłada, że rodzice osób niepełnosprawnych będą mogli wnioskować do pracodawcy o wprowadzenie elastycznych godzin pracy. "Projektowane zmiany przepisów kodeksu pracy obejmują wykonywanie pracy w przerywanym czasie lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy albo w ruchomym czasie pracy" - czytamy w uzasadnieniu. Ponadto rodzice osób niepełnosprawnych mogliby wnioskować o wykonywanie telepracy. W projekcie podkreślono jednak: "pracodawca będzie mógł odmówić uwzględnienia wniosku, jedynie w przypadku, gdy jego uwzględnienie byłoby niemożliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika".

Kogo obejmą wprowadzane zmiany?

Proponowane rozwiązania dotyczą m.in. rodziców dzieci posiadających zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz rodziców dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Projekt zakłada także zmiany w funkcjonowaniu warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Chodzi m.in. o zwiększenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych, które opuściły WTZ w celu podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. "Podstawowym celem WTZ będzie przygotowanie osób niepełnosprawnych do niezależnego życia. Działania powinny skupiać się przede wszystkim na umożliwianiu osobom niepełnosprawnym osiągania jak najwyższego poziomu samodzielności i niezależności w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym, a także ich skutecznej integracji ze społeczeństwem" - czytamy w uzasadnieniu. 

Proponowane regulacje zakładają również wydłużenie okresu zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności.

Projekt, który został skierowany do konsultacji, jest już kolejnym, który realizować ma program "Za życiem". Wcześniej wprowadzono m.in. specjalne świadczenie w wysokości 4 tys. zł dla rodzin, którym urodzi się dziecko z niepełnosprawnością. 

abi

 


 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak