Oświadczenie Polskiego Radia w sprawie Michała Fabisiaka

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 22:10
W związku z nieprawdziwymi informacjami, jakie pojawiają się w mediach na temat Michała Fabisiaka informujemy że dziennikarz ten nie był zmuszany do publikowania źródła swoich informacji ani podawania do publicznej wiadomości personaliów informatora. Pan Michał Fabisiak nie dopełnił swych obowiązków i nie poinformował przełożonych o zamiarze opublikowania sondażu - rzekomo zleconego przez PiS.
Studio Polskiego Radia. Zdjęcie ilustracyjne
Studio Polskiego Radia. Zdjęcie ilustracyjneFoto: Polskie Radio/Jakub Szymczuk

Dziennikarz został poproszony o podanie źródła informacji wyłącznie do wiadomości Redaktora Naczelnego Portalu w celu potwierdzenia wiarygodności informacji, co za tym idzie - red. naczelny  po otrzymaniu w.w. informacji jest zobowiązany do zachowania tajemnicy dziennikarskiej. We wtorek (24.10) Prezes Polskiego Radia Jacek Sobala spotka się z Redaktorem Fabisiakiem.

Przypominamy, że zgodnie z Art. 12. 1. 2) Prawa Prasowego dziennikarz jest obowiązany chronić dobra osobiste, a ponadto interesy działających w dobrej wierze informatorów i innych osób, które okazują mu zaufanie. Jednak ten sam artykuł w punkcie 1) stanowi, że obowiązkiem dziennikarza jest zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło.

Instytucję „tajemnicy dziennikarskiej” wprowadza Art. 15 ust. 2. Zawarte tam przepisy nie zwalniają jednak z obowiązku weryfikowania informacji pozyskanych od źródła, które chce pozostać anonimowe.

Przepisy  Art. 25. 1. Stanowią, że redakcją kieruje redaktor naczelny, a dalej w ust 4. precyzują, że redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych.

Zatem obowiązkiem dziennikarza jest poinformowanie redaktora naczelnego, że zamierza opublikować materiał, którego wiarygodności nie będzie można wprost zweryfikować poprzez podanie źródła. Jedynym świadectwem wiarygodności przekazywanych treści będzie zaufanie społeczne, jakim obdarzony jest nadawca, w tym przypadku Polskie Radio S.A. Misją publiczną naszego radia jest przekazywanie prawdziwych, rzetelnych i starannie zebranych oraz zweryfikowanych informacji.  Oparcie się na jednym źródle, którego odbiorca ani nadawca nie może zidentyfikować, stoi w sprzeczności z zasadą szczególnej staranności. Decyzję o publikacji czy emisji takiego artykułu może podjąć wyłącznie redaktor naczelny. Od jego decyzji zależy uznanie materiału dziennikarskiego za wystarczająco udokumentowany, wiarygodny i starannie przygotowany. Redaktor naczelny, jako dziennikarz odpowiedzialny za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych może być strażnikiem „tajemnicy dziennikarskiej”, może także odmówić przejęcia tego obowiązku. W tym drugim przypadku dziennikarz może wycofać materiał i nie wyrazić zgody na jego publikację.

Rzecznik Polskiego Radia

Zobacz więcej na temat: Polskie Radio W POLSKIM RADIU
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także