Egzamin gimnazjalny 2012. Język angielski - arkusze

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2012 06:00
411 tys. uczniów klas trzecich gimnazjum przystąpiło do egzaminu sprawdzającego ich znajomość języków obcych.
Egzamin gimnazjalny 2012. Język angielski - arkusze
Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Do wyboru było sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Gimnazjalista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
Egzamin na poziomie podstawowym - obowiązkowy dla wszystkich uczniów - rozpoczął się o godz. 9 i trwał 60 minut. Egzamin na poziomie rozszerzonym - dla kontynuujących naukę - rozpoczął się o godz. 10.45 i trwał również godzinę.

>>>

>>>
Egzamin gimnazjalny 2012
W środę gimnazjaliści napisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych - arkusze>>>
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych - odpowiedzi>>>
Egzamin gimnazjalny z matematyki - arkusze>>>

We wtorek gimnazjaliści napisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.
Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie - ARKUSZE>>>

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie>>>
Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - ARKUSZE>>>

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego>>>

Zmiany w organizacji egzaminów i punktacji
Od 2012 roku w ramach dwóch bloków - humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego - uczeń zdaje nie dwa, ale cztery egzaminy. Blok humanistyczny podzielono bowiem na egzamin z historii i społeczeństwa oraz egzamin z języka polskiego. Blok matematyczno-przyrodniczy podzielono z kolei na egzamin z przedmiotów przyrodniczych i egzamin z matematyki. Również egzamin z języka obcego nowożytnego podzielono - na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Nie zmieniła się główna zasada: przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie można go nie zdać. Jednak wynik - podawany w procentach i centylach* - będzie miał decydujące znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
* Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

CKE, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Historia i wiedza o społeczeństwie. Odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2012 16:06
Zamieszczamy przykładowe odpowiedzi do wybranych zadań.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Język polski. Odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2012 16:00
Prezentujemy przykładowe odpowiedzi do wybranych zadań.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Przedmioty przyrodnicze. Odpowiedzi

Ostatnia aktualizacja: 25.04.2012 15:07
Publikujemy przykładowe odpowiedzi do zadań z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Test z języka obcego

Ostatnia aktualizacja: 26.04.2012 05:51
411 tys. uczniów klas trzecich gimnazjum przystąpiło do egzaminu sprawdzającego ich znajomość języków obcych.
rozwiń zwiń