Egzamin gimnazjalny. 20 pytań z historii i tylko cztery z wos-u

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013 14:45
Blisko 400 tys. uczniów klas trzecich gimnazjów zmierzyło się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Audio
  • Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna. Egzamin z historii i wos-u. Relacja Kamila Szwarbuły (IAR)
Arkusz egzaminu gimnazjalnego
Arkusz egzaminu gimnazjalnegoFoto: CKE

W pierwszym zadaniu uczniowie musieli wskazać na mapie, do jakiego regionu odnosi się znaczek, na którym widać było olimpijczyków. W kolejnym, na podstawie wykresu, musieli określić, kiedy w Rzymie wprowadzono rządy republikańskie oraz jaki ustrój tam panował, kiedy urodził się Chrystus. W następnym zadaniu należało wybrać, które ilustracje mają związek z judaizmem. Przedstawiały one dekalog, różaniec, chanukiję oraz koran.
Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski - jakie były pytania?>>>
W pierwszym pytaniu dotyczącym Średniowiecza, gimnazjaliści, na podstawie drzewa genealogicznego, musieli określić, kto rządził na początku XII wieku. W kolejnym uczniowie mieli wskazać miasta lokowane na zasadzie prawa niemieckiego. Następne zadanie polegało na wskazaniu, kiedy funkcjonowało państwo Prusy Zakonne.
W kolejnych uczniowie musieli odpowiadać na pytania dotyczących tekstów źródłowych. Był tam fragment unii polsko-litewskiej, konstytucji nihli novi, Mandatu króla do starostów o zwalczaniu herezji luterańskiej oraz utworu Jana Ursyna Niemcewicza.
Egzamin gimnazjalny 2013. "Pytania z wos-u łatwe, z historii już nie">>>
Kilka pytań dotyczyło rozbiorów. Uczniowie, na podstawie mapy, mieli określić kolejność miast, które Polska traciła na rzecz zaborców. Mieli też określić, podczas którego powstania miały miejsce bitwy pod Racławicami i Maciejowicami, a także, jakie powstanie jest przedstawione na załączonym obrazku.
W kolejnym zdaniu musieli zaznaczyć, czego dotyczy przemówienie Otto von Bismarcka. Trzeba było też uzupełnić tekst dotyczący rewolucji przemysłowej.
Przedostatnie zadanie historyczne polegało na dopasowaniu postaci do ich funkcji. Znaleźli się tam Adam Jerzy Czartoryski, Joachim Lelewel, Romuald Traugutt oraz Tadeusz Kościuszko. Ostanie miało uporządkować chronologicznie wydarzenia związana z nowożytną historią Rosji - od udziału w III rozbiorze Polski do przejęcia władzy przez bolszewików.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna. Historia i wos - arkusze>>>
W pierwszym zadaniu z wiedzy o społeczeństwie, na podstawie wykresów, uczniowie musieli porównywać poparcie Polaków dla przynależności w NATO. W kolejnym zdaniu trzeba było wskazać, który obrazek odnosi się do form demokracji bezpośredniej. Zdjęcia przestawiały logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, paradę wojskową, informację o referendum w sprawie przystąpienia do UE oraz salę plenarną Sejmu.
W przedostatnim zadaniu uczniowie mieli wskazać, kogo mieszkańcy wybierają w wyborach na poziomie powiatu. Ostatnie polegało na przyporządkowaniu ministerstw do podanych zakresów obowiązków.
Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - podstawowe informacje>>>
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie trzeciej klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa.
Egzamin gimnazjalny 2013. We wtorek startuje trzydniowy maraton>>>
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz z języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie. O przyjęciu decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.
CKE, PAP, IAR, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Historia i wiedza o społeczeństwie - jakie były pytania?

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013 10:39
O godz. 10 uczniowie skończyli pisać pierwszy blok egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Zadania obejmowały wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. "Pytania z wos-u łatwe, z historii już nie"

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013 11:38
O godz. 10 uczniowie skończyli pisać pierwszy blok egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Zadania obejmowały wiedzę z historii i wiedzy o społeczeństwie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski - jakie były pytania?

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013 15:10
Jak podaje portal "Gazety Wrocławskiej", tematem przewodnim na egzaminie gimnazjalnym z języka polskiego (część humanistyczna) była odwaga.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Część humanistyczna. Historia i wos - arkusze

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013 14:08
Blisko 400 tys. uczniów klas trzecich gimnazjów zmierzyło się z zadaniami z historii i wiedzy o społeczeństwie.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2013. Język polski - co zaskoczyło uczniów?

Ostatnia aktualizacja: 23.04.2013 14:09
Zakończył się pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. We wtorek uczniowie musieli zmierzyć się z przedmiotami humanistycznymi.
rozwiń zwiń