Matura 2015. Dostępne są już informatory maturalne

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2013 16:44
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej informatory maturalne dotyczące wszystkich przedmiotów, które zdawane będą przez abiturientów wiosną 2015 roku.
Audio
  • Minister edukacji Krystyna Szumilas o maturze w 2015 roku (IAR)
Matura 2015. Dostępne są już informatory maturalne
Foto: Glow Images/East News

- Wykonaliśmy kolejny krok w przygotowaniach do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2015 roku, do egzaminu, który będzie przeprowadzony według nowej formuły - powiedziała minister edukacji Krystyna Szumilas.
W maju 2015 roku do egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących przystąpi pierwszy rocznik abiturientów, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Rok później w maju 2016 roku maturę według nowych zasad zdawać będą po raz pierwszy abiturienci z techników.

Informatory maturalne

Jak zaznaczyła Szumilas, aby ułatwić uczniom przygotowanie się do egzaminów przeprowadzanych w nowej formule przygotowane zostało informatory maturalne. Przygotowano 25 informatorów do poszczególnych przedmiotów.
Znajdują się w nich ogólne informacje na temat egzaminu z danego przedmiotu, przykładowe zadania z rozwiązaniami oraz przykłady oceny rozwiązanych zadań. Przygotowano też jeden specjalny informator, w którym szczegółowo opisano zasady obowiązujące na egzaminie maturalnym w 2015 roku.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Artur Gałęski poinformował, że na przełomie listopada i grudnia opublikowane zostaną przykładowe arkusze maturalne do nowej matury, a rok później przeprowadzone zostaną egzaminy próbne.
Najważniejsze zmiany
Najważniejsze zmiany na maturze w 2015 roku to odejście od prezentacji na rzecz wypowiedzi na wylosowane pytanie na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz obowiązek przystąpienia do egzaminu pisemnego z jednego z tzw. przedmiotów do wyboru.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w 2015 roku maturzyści będą musieli zdać - tak jak dotąd - trzy obowiązkowe pisemne egzaminy maturalne: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Egzaminy te będą przeprowadzane tylko na jednym poziomie, odpowiadającym obecnemu podstawowemu. Maturzysta będzie musiał też przystąpić do, co najmniej, jednego pisemnego egzaminu z grupy tak zwanych przedmiotów do wyboru.
Obecnie maturzysta może, ale nie musi, przystąpić do egzaminu z przedmiotu do wyboru; maksymalnie do sześciu (są to egzaminy pisemne). Według MEN, w ubiegłym roku szkolnym blisko 32 proc. maturzystów nie zdawało ani jednego przedmiotu dodatkowego. Resort edukacji chce to zmienić.
W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, języki obce nowożytne, a także matematyka i język polski.
Maturzyści 2015 będą musieli - tak jak dotąd - przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego, przy czym egzamin z języka polskiego będzie miał zmienioną formułę - odejdzie się od przedstawiania przygotowywanych wcześniej przez uczniów prezentacji. Zdający będzie odpowiadał na wybrane losowo pytanie przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Niezmieniona zostanie zasada, zgodnie z którą maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych będą musieli - tak jak obecnie - przystąpić do egzaminu pisemnego i do egzaminu ustnego z języka ojczystego.
Aby uzyskać maturę w 2015 roku abiturient będzie musiał - tak jak dotąd - uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z polskiego i języka obcego oraz pisemnego z matematyki (maturzyści ze szkół dla mniejszości także z egzaminów z języka ojczystego). Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, służyć będzie tylko przy rekrutacji na studia.
W nowej formule egzaminu pojawią się też nowe rodzaje zadań, w których większy nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności złożonych, operowanie wiedzą, myślenie naukowe, samodzielność i twórcze działanie. Przy ocenianiu ich odejdzie się od tzw. klucza, na rzecz oceniania holistycznego.

Zobacz galerię: DZIEŃ NA ZDJĘCIACH>>>

PAP, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Matury, egzaminy gimnazjalne... Czy są w ogóle potrzebne?

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2013 14:44
Ich zwolennicy twierdzą, że nie ma lepszego sposobu na szybkie sprawdzenie wiedzy, przeciwnicy zaś pewni są, że zabijają kreatywność i sprzyjają nauce metodą "3 x Z", czyli "zakuć, zaliczyć zapomnieć".
rozwiń zwiń

Czytaj także

Matura 2013. Koniec egzaminacyjnego maratonu. Jak było w tym roku?

Ostatnia aktualizacja: 28.05.2013 10:39
Maturalna sesja egzaminacyjna rozpoczęła się 7 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zakończy się 28 maja egzaminem z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Krystyna Szumilas: państwo nie może przygotowywać egzaminów z religii

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2013 16:35
- Religia nie jest takim samym przedmiotem, jak matematyka, język polski, biologia czy historia, które są w podstawie programowej przyjmowanej przez ministra edukacji narodowej - mówiła w radiowej Jedynce Krystyna Szumilas, szefowa MEN.
rozwiń zwiń