Section1
Nagroda Rady Programowej Polskiego Radia przyznana
Wszystkie Dorota Truszczak i profesor Andrzej Nowak zostali nagrodzeni przez Radę Programową Polskiego Radia za 2016 rok Foto: Wojciech Kusiński/Polskie Radio